Articles

Az értékpapír-kifizetések újraindításáról szóló törvény – Az értékpapír-kifizetések újraindításáról való rendelkezés [1875]

Legyen törvénybe iktatva. . . ., hogy a pénzügyminiszter ezennel fel van hatalmazva és köteles, amilyen gyorsan csak lehetséges, az Egyesült Államok pénzverdéiben tíz, huszonöt és ötven cent címletű, szabványos értékű ezüstérméket veretni, és azokat azonos számú és mennyiségű, hasonló címletű tört valuta visszaváltásaként kibocsátani, vagy saját belátása szerint az Egyesült Államok pénzverdéin, alkincstárain, nyilvános letéteményesein és postahivatalain keresztül ilyen ezüstérméket kibocsátani; és az ilyen kibocsátáskor ezennel felhatalmazza és kötelezi, hogy az ilyen töredék valuta azonos összegét beváltsa, amíg a forgalomban lévő töredék valuta teljes összegét be nem váltja.

2. SZAKASZ. Az a rész, amely a … . … szakasza, amely a szabványos aranyrudak érmére való átváltásáért egyötöd százalékos díjat ír elő, ezennel hatályát veszti, és a továbbiakban e szolgáltatásért nem kell díjat fizetni.

3. SZAKASZ. Ez a szakasz . . . . … szakasza, amely korlátozza a racionális bankszövetségek forgalomban lévő bankjegyeinek összesített összegét, ezennel hatályát veszti; és minden létező bankszövetség növelheti forgalomban lévő bankjegyeit a hatályos törvényeknek megfelelően, az említett összesített korlát figyelembevétele nélkül; és új bankszövetségek szervezhetők a hatályos törvényeknek megfelelően, az említett összesített korlát figyelembevétele nélkül; és a nemzeti bankpénz visszavonására és az egyes államok és területek közötti újraelosztására vonatkozó törvényi rendelkezések ezennel hatályukat vesztik. És valahányszor és annyiszor, ahányszor a tőke vagy a forgalomban lévő bankjegyek számát növelő, vagy a fentiek szerint újonnan szervezett bankszövetség számára kibocsátásra kerülnek, a pénzügyminiszter kötelessége, hogy a háromszázmillió dollárt meghaladó mértékben beváltsa az Egyesült Államok törvényes fizetőeszközként szolgáló bankjegyeit, a nemzeti bankjegyek összegének nyolcvan százaléka erejéig az ilyen bankszövetségeknek a fent említettek szerint kibocsátott nemzeti bankjegyek összegének nyolcvan százaléka erejéig, és ezt a visszaváltást addig folytatni, amíg az Egyesült Államok törvényes fizetőeszközeiből háromszázmillió dollárnyi nem lesz forgalomban, és nem több. És azután is. .. . …a kincstár minisztere az Egyesült Államok törvényes fizetőeszközként kibocsátott, akkor forgalomban levő amerikai bankjegyeit, azok visszaváltásra történő bemutatásakor, az Egyesült Államok helyettes kincstárnokának New York városában lévő irodájában, legalább ötven dollár összegben beváltja érmében. És annak érdekében, hogy a pénzügyminiszter az e törvényben engedélyezett vagy megkövetelt visszaváltás előkészítése és biztosítása érdekében felhatalmazást kap arra, hogy a kincstárban időről időre keletkező, más módon nem előirányzott többletbevételeket felhasználja, és a névértéknél nem alacsonyabb áron, érmében kibocsátja, eladja és elidegenítse az Egyesült Államoknak a …-ban leírt kötvények bármelyikét…. …, hasonló tulajdonságokkal, kiváltságokkal és mentességekkel, az e törvény teljes körű végrehajtásához szükséges mértékben, és az ebből származó bevételek felhasználása a fent említett célokra….

.