Articles

Aktuální informace o koronavirech (V2)

Informační centrum o COVID-19

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY ZAŘÍZENÍ PRO ODBORNOU PÉČI VE STÁTĚ NEW YORK

Pokyny Ministerstva zdravotnictví státu New York vyžadují testování na COVID-19 pro návštěvníky – informace o návštěvě zařízení pro odbornou péči společnosti Elderwood ve státě New York najdete ZDE.

Návštěvy obyvatel

Dne 10. července 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví státu New York pokyny týkající se návštěvníků v komunitách pro seniory v celém státě a my jsme rádi, že můžeme opět přivítat návštěvníky v našich komunitách pro seniory!

Pro konkrétní informace se prosím podívejte na stránku zařízení, které chcete navštívit.

Bezpečnost obyvatel je naší nejvyšší prioritou a chceme, abyste vy i vaši blízcí prožili příjemnou návštěvu. V každém zařízení platí specifické pokyny, ale obecně vezměte prosím na vědomí tyto důležité pokyny pro všechny naše komunity pro seniory ve státě New York:

 • Návštěvy jsou pouze po předchozí domluvě.
 • Není povolena návštěva na pokoji.
 • Komunity pro kvalifikovanou péči: Návštěvníci MUSÍ předložit ověřený negativní výsledek testu COVID-19 získaný během sedmi dnů před návštěvou a absolvovat krátkou zdravotní prohlídku v zařízení.
 • Komunity s pečovatelskou službou:
 • Všichni návštěvníci budou muset v zařízení absolvovat krátký zdravotní screening.
 • Každý den je k dispozici pouze omezený počet termínů.
 • Délka návštěv je omezená.
 • Všichni návštěvníci a rezidenti musí po celou dobu návštěvy nosit pokrývku obličeje
 • Návštěvníci nesmí během návštěvy přinášet rezidentům žádné předměty
 • Návštěva může být pozastavena na základě změn stavu pandemie COVID-19 v komunitě nebo přítomnosti potvrzené diagnózy COVID-19 v zařízení (rezident nebo personál).
 • Platí i další omezení, která budou vyvěšena v zařízení.

Ochranná opatření pro COVID-19 v zařízeních společnosti Elderwood

Společnost Elderwood přijala v každém ze svých zařízení širokou škálu preventivních opatření, aby zabránila infekci a/nebo zmírnila její šíření. Patří mezi ně přísné omezení návštěv, prověřování personálu a zavedení komplexních protokolů pro kontrolu infekcí. Naši kliničtí odborníci jsou vysoce kvalifikovaní a zkušení v práci s křehkými a zranitelnými obyvateli a náš personál se zaměřuje na aktivní sledování a řešení zdravotních problémů všech obyvatel.

Před každou směnou je personál povinen si umýt ruce, nechat si změřit teplotu a odpovědět na řadu otázek, aby se ujistil, že se u něj neprojevují žádné známé příznaky COVID-19. Všichni zaměstnanci pracující v našich zařízeních nosí roušky a obyvatelé nosí roušky i v přítomnosti zdravotnických pracovníků. Každý zaměstnanec, u kterého se během směny objeví příznaky, je okamžitě poslán domů.

Každý obyvatel je denně vyšetřen.

Každé zařízení společnosti Elderwood je podporováno administrativním podpůrným týmem v Buffalu ve státě New York, který se zaměřuje na nákup a distribuci osobních ochranných prostředků (OOP) a dalších nezbytných potřeb.

Nově přijatí obyvatelé jsou izolováni po dobu 14 dnů bez ohledu na místo, odkud byli přijati (domov, nemocnice atd.), a personál pracující s novými obyvateli nosí veškeré osobní ochranné prostředky.

Stát New York nařídil testování personálu na přítomnost COVID-19

Stát New York vyžaduje rutinní testování všech zaměstnanců na přítomnost COVID-19, a to ve všech pečovatelských domech a zařízeních pro dospělé ve státě. Společnost Elderwood pokračuje v důsledném screeningu a testování ve všech zařízeních. I nadále se soustředíme na poskytování bezpečné a kvalitní péče našim obyvatelům a přijímání nezbytných opatření na ochranu zdraví a pohody našich zaměstnanců.

Pokračujeme v poskytování týdenních automatických telefonických aktualizací rodinám ohledně stavu COVID-19 v našich komunitách péče o seniory zasažených tímto virem. Budeme také pokračovat v informování rodin do 24 hodin o všech nových potvrzených případech nákazy COVID-19 nebo o úmrtích souvisejících s nákazou COVID-19.

Co se stane, když je u rezidenta diagnostikován COVID-19?

Věnujeme velkou péči tomu, aby se rezidenti s diagnózou COVID-19 cítili dobře v izolovaném prostředí a byli pod stálým dohledem. Pro více informací klikněte na tlačítko níže.

Dozvědět se více