Articles

Fokální potenciály neuronů Clarkeova sloupce

V pokusech na kočkách jsme zkoumali fokální potenciály neuronů Clarkeova sloupce a výboje jednotlivých neuronů zaznamenané extracelulárně. Ultrazvukovým skalpelem byla odstraněna část míchy mezi Th13 a L3 a elektroda byla zavedena do líce kaudálního segmentu míchy podél osy Clarkeova sloupce. Ortodromní excitace neuronů Clarkeova sloupce byla vyvolána stimulací přerušených nervů ipsilaterální končetiny; antidromní excitace byla vyvolána stimulací dorsolaterálního funikulu, který byl předběžně oddělen od odstraněné části míchy. Bylo zjištěno, že ortodromní potenciál, antidromní potenciál a výboje jsou zřetelně registrovány při použití metody zavádění elektrod, zatímco při zapuštění mikroelektrod do dorzálního povrchu v těchto experimentech registrovány nebyly. Ukazuje se, že ortodromní a antidromní fokální potenciály neuronů Clarkeova sloupce jsou s ohledem na časové charakteristiky podobné fokálním potenciálům motoneuronů. Inverze znaménka náboje byla zaznamenána s přiblížením hrotu mikroelektrody k somě neuronů Clarkeova sloupce. Předpokládá se, že úspěšnost záznamu fokálních potenciálů a extracelulárních výbojů neuronů Clarkeova sloupce vyplývá ze skutečnosti, že orientace dendritů těchto buněk odpovídá směru pohybu mikroelektrody. Štíhlá část mikroelektrody proniká do interdendritického prostoru, kde je napětí extracelulárního pole největší; tímto prostorem se pak pohybuje, aby dosáhla sómy

.