Articles

Merkur sextil Pluto

Sextilní aspekt v horoskopu spojuje znamení stejných polarit a plní funkci přenosu významných informací z jedné planety na druhou, přičemž jedna planeta pomáhá druhé tím, že jí poskytuje životně důležité informace, které jsou nezbytné pro růst nebo vývoj v jakémkoli směru, na jedné nebo druhé straně.

Nejprve je třeba připomenout, že planeta Merkur je osobní a jedna z nejdůležitějších planet při výkladu horoskopu, protože představuje náš způsob myšlení, to, co je pro člověka nejlogičtější a jak se vyjadřuje a komunikuje, zatímco Pluto je obskurní planeta, která hovoří o transformaci a určitým způsobem i o tajemství, ale hovoří i o smyslných požitcích a sexualitě obecně, takže může jít oběma směry.

V tomto díle si podrobněji povíme o lidech, kteří mají tento aspekt Merkur sextil Pluto – co to znamená pro lidi, kteří mají toto postavení, a jak mohou využít to nejlepší z obou světů?

Čtěte zde a najděte odpovědi, protože se toho můžete dozvědět mnoho o horoskopu obecně.

Všeobecná charakteristika

Víme-li, že Merkur je spojen s procesem komunikace, intelektem a hledáním odpovědí jako jejich hnací silou v kombinaci s extrémními způsoby Pluta a magickými spojeními spolu s vášní, pak víme, že tito lidé nejsou obyčejní.

Ti, kdo mají v horoskopu takový sextil, jsou velmi zajímavé a silné osobnosti.

Když se Merkur jako planeta intelektu spojí s Plutem, který je planetou hloubky, okultismu a zkoumání, získáme člověka, který je velmi analytický, má velkou schopnost porozumění a mimořádnou sílu soustředění, jak budete moci vidět na příkladu našich celebrit a například na výběru jejich povolání.

V případě symboliky Merkuru a Pluta Merkur v sextilu s Plutem předává Plutu informace o aktuálním stavu vědomí jedince, které Pluto zpracovává a dává Merkuru poměrně jasnou zpětnou vazbu a zároveň dodává část energie potřebné k tomu, aby si jedinec uvědomil, co se s ním děje, a načerpal správné kroky k nápravě toho, co je špatně, a ke zlepšení účinnosti svého jednání v každodenním životě.

Julian McMahon, Dawn Fraser, Mae West, Vladimir Putin, Stephen King, Lauren Bacall, Dale Winton, Bruce Springsteen, Augusten Burroughs, Tatum O’Neal a Ritchie Valens.

Dobré vlastnosti

Jak jste si mohli domyslet, tito lidé jsou velmi přesvědčiví v diskusích či debatách, nevzdávají se svých myšlenek a dokonce mají rádi dobrou konkurenci, protože se nikoho nebojí; pokud se jim podaří dostat se vysoko na co nejmocnější pozice, pak jsou schopni svým způsobem “vládnout světu” a jejich autorita by nemohla být zpochybněna.

Mysl těchto jedinců je zaměřena také na finance a dobře se jim bude dařit i v ekonomice – mnozí z nich se však samozřejmě dokáží zapojit i do nějaké tvůrčí činnosti.

Merkur v astrologické symbolice představuje rozvoj našeho vědomí, naší mysli – abych vám to zjednodušeně vysvětlil, znamená to, že planeta Merkur představuje způsob našeho myšlení a komunikace, způsob našeho pohybu, provoz (čehokoli v našem světě, a to jak doslovný, tak provoz či informace), naše plánovací a organizační schopnosti, naši logiku, schopnost analyzovat a potřebu učit se a získávat znalosti.

Pluto na druhé straně představuje princip transformace, to, jak něco ve svém životě měníme, jak se přizpůsobujeme okolnostem, jak překonáváme svá omezení a jak zacházíme s energetickými zdroji, a to nejen s těmi v našem okolí, ale i s tím, jak využíváme svou vlastní životní energii.

Tito lidé tak mohou zostřit své vědomí, najít způsob, jak něco udělat lépe a rychleji, lépe si porozumět, jasněji komunikovat a být lépe organizovaní.

Lidé, kteří mají ve svém horoskopu Merkur v sextilu s Plutem, jsou pro jistotu ostražitější a pozornější než kdokoli jiný v jejich okolí. Když máte v horoskopu takový sextil, je snazší získávat vědomosti a určité pojmy – a tito lidé tuto schopnost hojně využívají.

Tady můžeme velmi názorně popsat symboliku těchto dvou planet. Merkur je symbolem přenašeče informací, mytologického posla bohů.

Pluto symbolizuje reakci – v kombinaci je to jeden aspekt, který může být využit k dobrému, ale může být využit i jiným, ne tak dobrým způsobem. Informace by mohly být zneužity apod.

Špatné vlastnosti

Když už jsme toto všechno řekli, musíme zde dodat ještě jednu věc – tito lidé, kteří mají Merkur v sextilu s Plutem, jsou nejčastěji ti, kteří jsou schopni manipulovat s lidmi jakýmkoli způsobem a využívat tuto moc pouze pro své sobecké účely a neukazovat ostatním své skutečné úmysly.

Lidé s tímto aspektem využívají tuto schopnost zodpovědně a přemýšlejí o osobních pohnutkách, aby se ujistili, že neslouží jen osobním cílům, ale berou v úvahu potřeby lidí kolem sebe.

Je jen otázkou, zda jsou k tomu vždy k dispozici. Ne, nejsou, často se na povrch dostávají jejich tajemné cesty a myšlenky, které souvisejí se sobeckými způsoby.

Jednou z dalších věcí je skutečnost, že jejich myšlenky pracují na úrovních, které sahají hluboko pod povrch, věnují se v těchto dnech alternativním dovednostem – a je vždy osobní otázkou, jak je využijí.

Na lásce záleží

Pokud jde o lásku, musíme říci, že zde obsedantní planeta Pluto přináší silnou potřebu něco říci a mít pravdu, a také v kombinaci s Merkurem dochází k hlubšímu pronikání a zkoumání v průběhu rozhovoru.

Když najdou někoho, kdo se jim líbí, dochází ke změně ve způsobu vyjadřování, v řeči a projevují více odvahy.

Některé myšlenky, slova mohou mít schopnost transformovat, léčit, regenerovat a odmítat zastaralý způsob myšlení.

Jsou mnohem víc než někteří obyčejní milenci, protože jsou schopni vyzařovat zvláštní energii a jsou nesmírně aktivní.

V podstatě je jejich schopnost vnímání maximální; budou si chtít hrát s detektivem a odhalovat dobře ukrytá tajemství a často jsou zapleteni do některých skrytých milostných afér.

Tito lidé touží po hlubším pochopení toho, co se děje s jejich milenci – nejlepší verzí sebe sama je ta, v níž jsou aktivní a rozvíjejí potřebné schopnosti, a o své závěry se rádi podělíte s ostatními.

Inspirativní diskuse jsou pro ně to pravé, takže by si toho jejich milenci měli být vědomi.

Pracovní záležitosti

Lidé, kteří mají dobré spojení s Merkurem a Plutem, se velmi často zabývají alternativou, psychologií nebo dokonce kriminalistikou -nebo o tom v některých případech píší, ale nějaká forma toho musí být zahrnuta v jejich práci.

Mohou mít dobré zkušenosti, pokud se zabývají také hypnózou nebo jakýmkoli druhem léčby energií, protože mohou snadno působit na druhé lidi a mnozí z nich v těchto profesích najdou své uplatnění.

Někteří z nich se stanou sexuology, protože vztah mezi těmito dvěma planetami naznačuje, že člověk rád mluví o sexu a že v rozhovorech neexistují žádná tabuizovaná témata.

Jsou schopni říci svůj názor, pokud chtějí, a zapojit co nejvíce detailů – to jsou detaily, které by mnoha jiným lidem unikly, ale ne těm, kteří mají toto sextilní postavení.

Ať už se rozhodnou dělat cokoli, budou jiní a určitě velmi úspěšní – přivedou na svět něco, co tu ještě nebylo, a tím budou obdivováni, ale také zkoumáni.

Faktem je, že nikdy nedají najevo, že je připomínky zraňují, možná hluboko uvnitř, ale na povrchu to nikdy nedají najevo.

Rady

Pluto symbolizuje naši nejhlubší nevědomou úroveň, zatímco Merkur symbolizuje naše bdělé vědomí, to, co je na povrchu.

Procento našeho bdělého vědomí se pohybuje v průměru od 3 do 5 % toho, co představuje celkové vědomí.

Méně lidí si to uvědomuje více, ale jejich práh bdělosti je jen asi 10 % celkového vědomí. Nemůžeme si neustále uvědomovat vše, co se v nás děje.

Ve většině případů si neuvědomujeme to, co je v danou chvíli nejdůležitější pro efektivní provedení našeho jednání, a proto děláme chyby.

Naše mysl “bloudí”, jsme zmatení, soustředění, věnujeme pozornost řadě nepodstatných detailů místo toho, co je důležité. To nás zpomaluje, brzdí a činí neefektivními v každodenním životě.

V životě těchto lidí tomu tak ale není, protože Merkur a Pluto ve své synchronizované interakci při sextilu popisují plné pochopení situace a pomáhají nám rozšířit a prohloubit práh našeho bdělého vědomí.

Umožňují zpracovat to, co si uvědomujeme a co je pro nás v danou chvíli důležité pochopit, přičemž se opírají o platné a potřebné parametry, abychom získali přesnou a jasnou zpětnou vazbu o tom, co nás zajímá.

Můžeme jasně pochopit, kde se nacházíme, co jsme a co musíme udělat, abychom správně vykonali nějakou činnost. To je základní význam tohoto aspektu.

Tito lidé mají plodný vhled do toho, co jste dosud nemohli zcela vidět – rada je, že když dostanou příležitost uvědomit si něco, co bylo buď potlačeno v podvědomí, nebo objeví nějaké tajemství, které se jim bude hodit.

V každém případě to, co vynesou z vašeho podvědomí na denní světlo.

Když si to tito lidé uvědomí, budou to moci využít v praktické rovině, což je další dům, takže to může přinést nějaké nové hodnoty v životě a v materiální rovině i konkrétní zisky.

Jsou schopni nahlédnout do něčeho, co je v podvědomí, a skutečně se dokážou vypořádat s tím, co je důležité.

Nejlepší radou je, aby zůstali věrní sami sobě, ale aby se vyhnuli tajemství, které je fascinuje.

Načítám…