Articles

Postpartum GRANulation Tissue: The GRANT Study

Abstrakt projektu: Ženy, které utrpí porodní poranění, jsou často svými porodníky léčeny lokálními vaginálními estrogeny, které usnadňují hojení. Systémové hladiny estrogenů jsou v poporodním období nízké, zejména u kojících žen, a mnoho lékařů předpokládá, že lokální estrogeny mohou zlepšit výsledky po porodnických poraněních. Většina žen, které utrpí závažné porodnické poranění v Prentice, je sledována na naší multidisciplinární klinice PEAPOD (Peripartum Evaluation and Assessment of the Pelvic Floor Around the time of Delivery). V rámci PEAPOD jsme pozorovali, že ženy léčené vaginálními estrogeny mají vyšší frekvenci vzniku vaginální a perineální granulační tkáně ve srovnání s těmi, které nejsou léčeny vaginálními estrogeny. Tato granulační tkáň se projevuje jako mimořádně bolestivá, fibrotická a zánětlivá oblast jizvení v místě hojící se rány. Zatímco tvorba určité granulační tkáně je normální součástí kaskády hojení rány, tato tkáň se může stát patologicky nadměrnou a přetrvávat v pochvě a perineu. Kvůli bolesti a krvácení si tato abnormální tkáň často vyžádá ošetření v ordinaci a/nebo na operačním sále. Naším cílem je objasnit biomolekulární vlastnosti této granulační tkáně s cílem zlepšit poporodní rekonvalescenci žen rodících v Prentice a na celém světě.

.