Articles

Resumption Of Specie Act- To Provide for the Resumption of Specie Payments [1875]

Be it enacted . . . ., že ministr financí je oprávněn a povinen co nejrychleji dát razit v mincovnách Spojených států stříbrné mince v nominálních hodnotách 10, 25 a 50 centů standardní hodnoty a vydat je jako náhradu za stejný počet a množství zlomkových mincí podobných nominálních hodnot, nebo může podle svého uvážení vydávat tyto stříbrné mince prostřednictvím mincoven, dílčích pokladen, veřejných depozitářů a pošt Spojených států; a po takové emisi je oprávněn a povinen vykoupit stejné množství těchto dílčích měn, dokud nebude vykoupeno celé množství těchto dílčích měn v oběhu.

ODDÍL 2. Že taková část oddílu … . … Revidovaných zákonů Spojených států amerických, který stanoví poplatek ve výši jedné pětiny procenta za přeměnu standardních zlatých slitků na mince, se zrušuje a napříště se za tuto službu nebude vybírat žádný poplatek.

ODDÍL 3. Tento oddíl … . … Revidovaných zákonů Spojených států, omezující úhrnnou částku oběžných bankovek racionálních bankovních asociací, se zrušuje; každá stávající bankovní asociace může zvýšit počet svých oběžných bankovek v souladu s platnými zákony bez ohledu na uvedený úhrnný limit; a nové bankovní asociace mohou být organizovány v souladu s platnými zákony bez ohledu na uvedený úhrnný limit; a ustanovení zákona o stahování a přerozdělování měny národní banky mezi jednotlivé státy a teritoria se tímto zrušují. Kdykoli a jak často budou vydávány oběživo kterékoli bankovní asociaci, která tak zvýší svůj kapitál nebo oběživo, nebo která bude nově zřízena, jak je uvedeno výše, je povinností ministra financí vykoupit zákonné bankovky Spojených států, které přesahují pouze tři sta milionů dolarů, až do výše osmdesáti procent částky bankovek národních bank takto vydaných kterémukoli bankovnímu sdružení, jak je uvedeno výše, a pokračovat v tomto odkupu tak dlouho, dokud nebude v oběhu částka tří set milionů dolarů těchto zákonných bankovek Spojených států, a ne více. A dále. .. . …, ministr financí vykoupí v mincích zákonné bankovky Spojených států, které jsou v té době v oběhu, po jejich předložení ke zpětnému odkupu v kanceláři asistenta pokladníka Spojených států ve městě New York, a to v částkách nejméně padesáti dolarů. A aby mohl ministr financí připravit a zajistit umořování, které je v tomto zákoně povoleno nebo požadováno, je oprávněn čas od času použít veškeré přebytečné příjmy ve státní pokladně, které nejsou jinak přiděleny, a vydat, prodat a zcizit za cenu ne nižší než nominální, v mincích, jeden z popisů dluhopisů Spojených států popsaných v … . …, s obdobnými vlastnostmi, výsadami a výjimkami, v rozsahu nezbytném k plnému provedení tohoto zákona, a použít výnosy z nich k výše uvedeným účelům….

.