Articles

Screening diabetu mellitu po těhotenství

Kromě výše doporučeného následného screeningu u žen s anamnézou GDM doporučuje Women’s Preventive Services Initiative všem ženám dodržovat doporučení pro screening diabetu mellitu u běžné populace. Pokyny pro screening pro obecnou populaci jsou k dispozici u U.S. Preventive Services Task Force a American Diabetes Association.

V porovnání s jinými testy je hemoglobin A1c v prvních měsících po těhotenství méně přesný. Kromě toho může být hladina hemoglobinu A1c nepřesná u žen s onemocněním, jako je anémie, selhání ledvin, některé hemoglobinopatie (např. talasemie a srpkovitá choroba nebo rysy) nebo u žen, které nedávno podstoupily transfuzi. Nicméně vzhledem k nízkému počtu poporodních testů glukózy v plazmě nalačno a 2hodinových 75gramových orálních glukózových tolerančních testů lze hemoglobin A1c považovat za alternativu u vhodně poučených pacientek, pokud jiné testy nejsou proveditelné. Do 6 měsíců po porodu obvykle odezní fyziologické změny související s těhotenstvím, proto jsou všechny standardní screeningové testy po 6 měsících přijatelné.

.