Articles

Syfilitická aortitida

Syfilitická aortitida je zánět aorty spojený s terciární fází infekce syfilis. SA začíná jako zánět nejzevnější vrstvy cév, včetně cév, které zásobují krví samotnou aortu, vasa vasorum. Při zhoršování SA dochází k hyperplastickému ztluštění stěn vasa vasorum, což omezuje průtok krve a způsobuje ischemii vnějších dvou třetin stěny aorty. Při nedostatku kyslíku a živin se elastická vlákna stávají nejednotnými a buňky hladkého svalstva odumírají. Pokud onemocnění postupuje, vede syfilitická aortitida k aneurysmatu aorty. Celkově je terciární syfilis vzácnou příčinou aneuryzmat aorty. Syfilitická aortitida se v rozvinutých zemích stala vzácnou s nástupem léčby penicilinem po druhé světové válce.

Syfilitická aortitida

Jiné názvy

SA

Aneurisma micótico de la arteria ilíaca izquierda.jpg

Aneurysma,častá komplikace SA

Odbor

Kardiologie, Infekční onemocnění

Příznaky

Často žádné

Komplikace

Aneurysma

Obvyklý začátek

40-55 let, (počáteční infekce je obvykle dříve v životě)

Příčiny

Treponema pallidum

Rizikové faktory

Nechráněný sex, HIV, užívání drog

Prevence

Kondomy,vyhýbání se užívání drog

.