Articles

Valium (injekce)

Generický název: diazepam (injekce) (dye AZ e pam)
Značkový název: Valium, Zetran

Medicínsky přezkoumáno společností Drugs.com dne 12. ledna 2021. Napsal Cerner Multum.

 • Použití
 • Upozornění
 • Čemu se vyhnout
 • Nežádoucí účinky
 • Interakce
 • FAQ

Co je diazepam?

Diazepam je benzodiazepin (ben-zoe-dye-AZE-eh-peen), který se používá k léčbě úzkostných poruch, abstinenčních příznaků po alkoholu nebo svalových křečí. Diazepam injekce se také používá k léčbě záchvatovitého stavu zvaného status epilepticus.

Diazepam injekce se někdy používá jako sedativum, které Vám pomůže uvolnit se před operací nebo jiným lékařským zákrokem.

Diazepam může být také použit pro účely, které nejsou uvedeny v této příručce.

Důležité informace

Informujte svého lékaře o všech svých současných lécích a o všech, které začínáte nebo přestáváte užívat. Diazepam může zpomalit nebo zastavit Vaše dýchání, zejména pokud jste v nedávné době užíval(a) opioidy, alkohol nebo jiné léky, které mohou zpomalit dýchání.

Neměl(a) byste dostávat tento léčivý přípravek, pokud máte glaukom s úzkým úhlem nebo neléčený glaukom s otevřeným úhlem.

V případě nouze nemusíte být schopen(a) říci ošetřujícím osobám o svém zdravotním stavu. Ujistěte se, že každý lékař, který o Vás bude následně pečovat, ví, že jste dostal/a tento přípravek.

Před užitím tohoto přípravku

Neměl/a byste být léčen/a diazepamem, pokud jste na něj alergický/á. Diazepam nemusíte užívat, pokud máte glaukom.

Pokud je to možné, před podáním diazepamu sdělte ošetřujícím lékařům, zda jste někdy měl/a:

 • glaukom;

 • astma, emfyzém, bronchitidu, chronickou obstrukční plicní poruchu (CHOPN) nebo jiné problémy s dýcháním;

 • onemocnění ledvin nebo jater;

 • duševní onemocnění, deprese nebo sebevražedné myšlenky či chování;

 • srdeční onemocnění nebo

 • jestli jste v poslední době užíval/a alkohol, sedativa, trankvilizéry nebo narkotické (opioidní) léky.

Diazepam může poškodit nenarozené dítě a obecně by se neměl používat během těhotenství. Status epilepticus je však život ohrožující stav a přínos podávání tohoto léku k jeho léčbě může převážit nad případným rizikem pro nenarozené dítě. Informujte svého lékaře, pokud otěhotníte.

Při užívání tohoto přípravku nemusí být kojení bezpečné. O případném riziku se poraďte se svým lékařem.

V případě nouze nemusíte být schopna sdělit ošetřovatelům, zda jste těhotná nebo zda kojíte. Ujistěte se, že každý lékař, který se stará o Vaše těhotenství nebo o Vaše dítě, ví, že jste dostala tento lék.

Jak se podává diazepam injekčně?

Diazepam se podává injekčně do svalu nebo do žíly prostřednictvím kapačky. Tuto injekci dostanete v lékařském nebo chirurgickém prostředí. Diazepam injekce je určen pouze ke krátkodobému použití.

Diazepam injekce se obvykle podává jako jednotlivá dávka těsně před chirurgickým nebo lékařským zákrokem. U jiných stavů se tento lék obvykle podává do doby, než budete schopen(a) užívat lék ústy.

Možná budete muset dostat pouze jednu dávku diazepamu, pokud se Váš stav po podání léku zlepší.

Při injekčním podání do žíly se diazepam musí podávat pomalu. Informujte ošetřující personál, pokud při injekční aplikaci tohoto léku pocítíte pálení, bolest nebo otok v okolí kapačky.

Po léčbě injekčním diazepamem budete sledován(a), aby se zajistilo, že lék účinkuje a nezpůsobuje škodlivé nežádoucí účinky.

Během operace bude pečlivě sledováno Vaše dýchání, krevní tlak, hladina kyslíku a další životní funkce.

Diazepam může vyvolat velkou ospalost, závrať nebo malátnost. Tyto účinky mohou u starších dospělých trvat déle. Buďte opatrní, abyste se vyhnuli pádu nebo náhodnému zranění po podání injekce diazepamu. Přinejmenším několik prvních hodin můžete potřebovat pomoc při vstávání z postele.

Co se stane, když vynechám dávku?

Protože budete dostávat diazepam v klinickém prostředí, není pravděpodobné, že byste vynechal/a dávku.

Co se stane, když se předávkuji?

Protože je tento léčivý přípravek podáván zdravotnickým pracovníkem v lékařském prostředí, je nepravděpodobné, že by došlo k předávkování.

Čemu bych se měl/a vyhnout po podání diazepamu?

Krátce po podání injekce diazepamu nepijte alkohol. Mohlo by dojít k nebezpečným nežádoucím účinkům nebo smrti.

Diazepam injekce může způsobit extrémní ospalost, která může trvat několik hodin po podání léku. Vyhněte se řízení motorových vozidel nebo nebezpečným činnostem, dokud nebudete vědět, jak na Vás tento přípravek bude působit. Závratě nebo ospalost mohou způsobit pády, nehody nebo vážná zranění.

Nežádoucí účinky přípravku Diazepam

Vyhledejte rychlou lékařskou pomoc, pokud máte příznaky alergické reakce: kopřivku, potíže s dýcháním, otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla.

Diazepam může zpomalit nebo zastavit Vaše dýchání, zejména pokud jste v nedávné době užíval(a) opioidy, alkohol nebo jiné léky, které mohou zpomalit dýchání. Vaši ošetřovatelé budou sledovat, zda se u Vás neobjeví příznaky, jako je slabé nebo mělké dýchání.

Sdělte ihned svým ošetřovatelům, pokud máte:

 • slabé nebo mělké dýchání;

 • silnou ospalost;

 • nové nebo zhoršující se záchvaty;

 • neobvyklé myšlenky, halucinace nebo

 • pocit závratě, jako byste mohl/a omdlít.

Sedativní účinky diazepamu mohou u starších dospělých trvat déle. U starších pacientů užívajících benzodiazepiny jsou časté náhodné pády. Buďte opatrní, abyste se vyhnuli pádu nebo náhodnému zranění krátce po podání injekce diazepamu.

Mezi časté nežádoucí účinky mohou patřit:

 • ospalost;

 • pocit únavy;

 • svalová slabost nebo

 • problémy s rovnováhou nebo pohybem svalů.

Tento seznam nežádoucích účinků není úplný a mohou se vyskytnout i jiné. O nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem. Nežádoucí účinky můžete hlásit FDA na telefonním čísle 1-800-FDA-1088.

Jaké další léky ovlivňují diazepam?

Krátce po léčbě tímto přípravkem může užívání dalších léků, které způsobují ospalost nebo zpomalují dýchání, způsobit nebezpečné nežádoucí účinky. Informujte svého lékaře, pokud pravidelně užíváte léky na spaní, narkotické léky proti bolesti, léky proti kašli na předpis, léky na uvolnění svalů nebo léky proti úzkosti, depresi nebo záchvatům.

Informujte svého lékaře o všech svých dalších lécích, zejména:

 • jakékoli jiné benzodiazepiny (alprazolam, lorazepam, Ativan, Klonopin, Restoril, Tranxene, Versed, Xanax a další);

 • léky k léčbě duševních onemocnění; nebo

 • inhibitor MAO – izokarboxazid, linezolid, injekční methylenová modř, fenelzin, rasagilin, selegilin, tranylcypromin a další.

Tento seznam není úplný. Diazepam mohou ovlivňovat i jiné léky, včetně léků na předpis a volně prodejných léků, vitamínů a rostlinných přípravků. Nejsou zde uvedeny všechny možné lékové interakce.

Často kladené otázky

 • Valium vs Xanax:

  Další informace

  Pamatujte, že tento i všechny ostatní léky uchovávejte mimo dosah dětí, nikdy se o své léky nedělte s ostatními a užívejte je pouze v předepsaných indikacích.

  Vždy se poraďte se svým lékařem, abyste se ujistili, že informace uvedené na této stránce se vztahují na vaši osobní situaci.

  Copyright 1996-2021 Cerner Multum, Inc. Verze: 2.01.

  Vyhlášení lékařské odpovědnosti

  Více o přípravku Valium (diazepam)

  • Nežádoucí účinky
  • Během těhotenství nebo kojení
  • Informace o dávkování
  • Tipy pro pacienty
  • .
  • Obrázky léků
  • Lékové interakce
  • Srovnání alternativ
  • Podpůrná skupina
  • Ceník &Kupóny
  • 269 Recenze
  • Generická dostupnost
  • Třída léků: benzodiazepinová antikonvulziva
  • Upozornění FDA (2)

  Zdroje pro spotřebitele

  • Valium
  • Valium (rozšířené čtení)
  • Valium Injection (rozšířené čtení)

  Další značky: Valtoco, Diastat, Diazepam Intensol, Diastat AcuDial, … +2 více

  Odborné zdroje

  • Valium (FDA)
  • … +1 další

  Související průvodce léčbou

  • Úzkost
  • Odvykání alkoholu
  • Premedikace endoskopie nebo radiologie
  • Hyperekplexie
  • … +10 dalších