Articles

Venuše kvadrát Neptun Synastrie

Chcete vědět, zda jsou hvězdy nakloněny vašemu vztahu? Astrologie by vám možná mohla poskytnout několik cenných vodítek. Záměrně tomu říkáme vodítka, protože lidé se často mýlí, když věří, že astrologické mapy mohou předpovídat události.

Astrologické mapy nabízejí jemný náhled na potenciály, které bychom mohli rozvíjet na osobní úrovni a ve vztazích s ostatními lidmi a světem, ve kterém žijeme.

Podle astrologů je vše, co prožíváme, zapsáno ve hvězdách, i když taková věta není tak striktní, jak by se mohlo zdát, kdybychom ji brali jednoduše. Jde o složitý vzájemný vliv mezi naším světem a vesmírem, který ovlivňuje i jednotlivého člověka.

Oficiální vědy prokázaly, že vesmírné energie rozhodně ovlivňují Zemi.

Astrologie tvrdí, že ovlivňují i člověka jako individuální osobnost. Horoskop, který je zde naším hlavním nástrojem, je diagram oblohy, pořízený jako obraz postavení planet v době, kdy člověk přišel do života.

Podle astrologie by tento vzorec měl vytvářet specifické energie, které utvářejí každého člověka.

Nejedná se však o nějaká pravidla vytesaná do kamene, ale o potenciály. Svým způsobem se to podobá přístupu vícenásobné inteligence. Mohl by nám posloužit k ilustraci věcí. Člověk by mohl mít potenciál pro umění, ale rozvoj, využití a radost z tohoto konkrétního potenciálu by závisely na mnoha dalších faktorech. Podobně je tomu s informacemi, které získáme z horoskopu.

Naše horoskopy nám říkají, v jakých oblastech života máme největší šanci být šťastní, které jsou nejproblematičtější, jaké jsou naše nedostatky a přednosti, jaké typy talentů případně máme, jaké jsou naše sklony; zkrátka vypovídají o možnostech, které vycházejí z určitých rysů a vlastností člověka jako jedinečné individuality.

Proč je to důležité, mluvíme-li o synastrii?

Synastrická zpráva Význam

Synastrie je srovnávací studium dvou horoskopů; proto musíme nejprve získat přehled o horoskopech, které chceme porovnávat. Musíme se “seznámit” se zúčastněnými osobami, abychom zjistili, jak by se k sobě hodily a jaký vztah by se mezi nimi mohl vyvinout.

Málokdy by člověk porovnával více než dva horoskopy a lidé se většinou zajímají o milostnou synastrii.

Potenciál romantického vztahu by se dal z hlediska synastrické zprávy velmi dobře pozorovat. Před porovnáním horoskopů astrolog nahlédne do každého z nich a zaměří se na konkrétní body.

Co je velmi důležité zjistit o obou osobách, je jejich pojetí lásky, vztahu, romantiky, manželství, citových projevů.

Tyto aspekty každého horoskopu by astrologovi umožnily lépe nahlédnout do možností spojení. Jakmile by se na ně podíval z hlediska synastrie, věci by dávaly ještě větší smysl.

Synastrie by ukázala, jak by planety z jednoho horoskopu mohly interagovat s planetami z druhého horoskopu.

Synastrie se liší od kompozitního horoskopu, protože představuje porovnání horoskopů, krok za krokem. Kompozitní diagram je vlastně sloučení grafů do jednoho, nového a jedinečného diagramu, který podává, řekněme, více fatalistických informací.

Můžeme říci, že synastrie je relevantnější, pokud chceme pochopit možný průběh vývoje vztahu.

Venuše v mytologii a astrologii – význam v synastrii

Nejprve nahlédněme do planety Venuše, její astrologické a mytologické symboliky a významu. Pochopení energií zúčastněných planet by samozřejmě bylo nejdůležitější součástí pochopení jednoho konkrétního aspektu jako celku.

V antické mytologii byla Venuše bohyní lásky, krásy, plodnosti, harmonie a životních radostí.

Planeta Venuše je vedle Slunce druhým a vedle Měsíce nejzářivějším nebeským objektem na noční obloze.

Venuše je také známá jako Jitřní a Večerní hvězda, Lucifer, spojený s bohem v římské mytologii a později zmíněný v latinské Bibli, převzatý jako dřívější jméno padlého anděla, který se stal ďáblem. Tuto krásnou a svůdnou planetu obklopují tajemství.

Venuše je ženský princip, spojený s kovem mědí. V astrologii Venuše vládne znamením Vah a Býka, která představují dva velmi důležité základy lidského života, lásku a materiální zdroje.

Venuše má prostřednictvím znamení Vah moc ovlivňovat vztahy a přinášet harmonii, zatímco prostřednictvím Býka by mohla poskytovat bezpečí, stabilitu, zejména v materiální oblasti.

Venuše je exaltovaná v Rybách, což jí dává schopnost velkého soucitu a sebeobětování. Venuše podporuje naše společenské postoje, smysl pro estetiku a sklony ke krásnu.

Venuše prý ovlivňuje naši morálku, ctnost, smysl pro poctivost, krásu a štěstí. Venuše by mohla být mimořádně prospěšná, pokud jde o mezilidské vztahy.

Podporuje přátelství, spolupráci, partnerství, vzájemné porozumění, sdílení. Kromě toho Venuše rozhodně ovlivňuje romantiku; podporuje romantické vztahy a vše, co s nimi souvisí. Venuše představuje chtíč, vášeň a zamilovanost.

Mezi nejpozitivnější vlastnosti spojené s Venuší patří láskyplný duch, velkorysost, laskavost, jemnost, smysl pro estetiku, smysl pro harmonii.

Mezi špatné stránky spojené s Venuší patří surová vášeň, nekontrolovaný chtíč, chamtivost, obžerství a nedostatek taktu, nízké požitky, lenost, nezdvořilost a další.

V synastrii by Venuše rozhodně musela hrát důležitou roli, protože představuje lásku a romantický vztah jako takový.

Neptuna v mytologii a astrologii – význam v synastrii

Neptuna bylo božstvo spojené s vodami, v římské mytologii bůh moře (řecky Poseidon). Podle starověkých mýtů byl jedním ze tří božských bratrů, kteří si mezi sebou rozdělili svět. Jeho bratry byli Jupiter (Zeus) a Pluto (Hádes).

Vládce moří Neptun byl vždy spojován s impulzivní a nepředvídatelnou povahou.

Musíme si přiznat, že vody světa jsou mocné a silné, ale také hluboké, tajemné, neprozkoumané do největších hloubek.

V astrologii Neptun představuje říši fantazie, představivosti, tajemství, iluzí, klamu a lsti. Je to planeta, která může být lékem, stejně jako může být jedem.

Vliv Neptuna je obtížné vysvětlit, protože nevládne ani imaginární části jako Luna, ani přímo neprobouzí uměleckého génia jako Venuše, ale je blízký a příbuzný oběma.

Neptun je inspirace sama; obklopuje vše ostatní, co s ní souvisí, a dává jí křídla. Neptun je silný u lidí s psychickými schopnostmi, u lidí ve styku s duchovnem, u poutníků říší fantazie.

Neptun plodí iluze, protože rád žije ve světě krásné fantazie. Možná bychom to lépe pochopili, kdybychom si připomněli, že Neptun vládne znamení Ryb, jednomu z nejtajemnějších a nejzasněnějších znamení zvěrokruhu.

Vliv Neptuna je velmi jemný, tajný, těžko zachytitelný, ale silný, i když ho lidé často považují za zanedbatelný, majíce na paměti, jak byla tato transcendentální planeta vzdálená.

Planeta Neptun má mnoho společného s intuicí, ale velmi charakteristickým způsobem, ne tak jako Luna. Neptun je matoucí, i když neuvěřitelně inspirující.

Jeho vliv přináší výjimečné umělecké nadání; je spojen s hudbou, poezií, malířstvím, intuitivním myšlením a bohatou představivostí. Na druhé straně může Neptun vést k nerozhodnosti, podvodům, neřestem, závislostem a duševním chorobám.

Aspekt kvadratury v astrologii – synastrii

Tento aspekt je aspektem napětí, vnitřního napětí a vnitřního konfliktu, přede vším ostatním. Aspekt kvadrátu je těžký a obtížný, ale nezahrnuje opozice a nerozvíjí vědomí, ale provokuje ho.

Oblast života ovlivněná planetami v aspektu kvadrátu vyžaduje vaše úsilí, abyste v ní našli rovnováhu.

Kvadrát může způsobit mnoho potíží, kritických situací, postavit vás před výzvy. To vše slouží k tomu, abyste probudili své vědomí a jednali, a to směrem k vyřešení konfliktu.

V horoskopu mladých lidí zůstávají kvadratury obvykle v oblasti nevědomí, takže činy přijaté tváří v tvář problému jsou impulzivní, nepromyšlené.

Kvadratura, jakkoli je těžká, vás nutí hledat řešení, abyste se zbavili napětí. Měla by vám pomoci stát se tolerantnějšími, ale jen pokud byste si byli vědomi sami sebe.

Kvadratura v synastrii přináší potíže a vede k nedorozuměním, ale obvykle to není nic, co byste nezvládli.

Venuše v kvadratuře s Neptunem Synastrie – obecné informace

Venuše v kvadratuře s Neptunem je spojení s nadpozemskou, mimořádně romantickou atmosférou! Každé spojení mezi Venuší a Neptunem bude mít ono magické, těžko vysvětlitelné romantické pouto.

Jejich spojení je fantastické, snové, jako v pohádce. Romantická Venuše a zasněný Neptun by sdíleli energie na hluboce tajemné, intuitivní úrovni.

Venuše, i když není snílek na neptunský způsob, by mohla být velkým idealistou, pokud jde o lásku a romantiku. Svůdný, tajemný a krásný Neptun by mohl být obrazem ideálního partnera pro okouzlující Venuši.

Opačným směrem by byl Neptun přitahován Venušiným půvabem a jejím krásně vytříbeným smyslem.

Obvyklý problém však nastává, kdykoli se planeta Neptun ocitne v aspektech s osobními planetami. Neptun si užívá říše divů, zvláště takové té romantické, kterou mu částečně vnucuje Venuše.

Těžký kvadratický aspekt by vše zkomplikoval. Neptun by byl Venušiným obdivem nadšen a snažil by se ho udržet, a to nevědomky.

Kvadratura, připomeňme, nezačíná vědomím, což vnáší ještě větší zmatek. Máme tu Neptun, který se snaží vyjít vstříc Venušině idealistické představě, a to nemůže trvat věčně.

Neptunská osoba by se nakonec unavila, vyčerpala, a to z toho nejlepšího úmyslu; neublížit Venuši a nerozbít dolů snovost vztahu.

Jakmile to dosáhne vrcholu a romantická bublina byla propíchnuta, oba partneři skončí smutní a nespokojení. Venuše by mohla být zraněná a nepochopit záměr, protože byla tak dlouho v iluzích.

Kdykoli se do synastrie zapojil Neptun, objevuje se problém nereálné představy a měl by být včas odhalen.

Synastrie Venuše kvadrát Neptun – výzvy

Není to snadný úkol, ale astrologické poznatky, jako je synastrická zpráva, by vám mohly pomoci uvědomit si věci, které byste si jinak jen těžko vysvětlovali a chápali.

Klíčem k úspěšnému vztahu je vždy vzájemná důvěra, spoléhání, sympatie, tolerance a porozumění, a to bez ohledu na znamení horoskopu, planetární aspekty a horoskop.

V tomto by se měl zaměřit na realistický pohled. Osoba s Venuší by se měla snažit alespoň zmírnit své idealistické vize, které by vlastně působily jako očekávání.

Osoba s Neptunem by se vlastně měla snažit nezapadat do představ Venuše a nakonec se unavit hraním role ideálního milence. No, nemůžeme říci, že Neptun lže, protože úmysly jsou obvykle čisté a laskavé.

Složitost tohoto vztahu však spočívá v nedostatku realistické perspektivy, každý zůstává ve své říši snů, aniž by ji skutečně sděloval.

Komunikují, a to dobře, na velmi hluboké, velmi intuitivní úrovni, ale celé to představení ideálního vztahu jaksi všechno zatemňuje a oba to udržují.

Synastrie Venuše kvadrát Neptun – dobré a špatné

Toto spojení je náročné, ale řekli bychom, že zajímavé.

Není to něco, co by bylo nutně špatné, ale vyžaduje to určitý typ omezení. Je to hodně o sebeuvědomění, protože partneři zde na jednu stranu hrají role, které považují za ideální, a ne to, co skutečně cítí.

Všechno se to navíc děje z dobrých úmyslů a v zájmu zachování toho krásně romantického vztahu.

Aby nedošlo ke zklamání a dokonce k překvapení, měli by být oba realističtější. Venušina osoba by si měla být vědoma idealistických očekávání, která se prostě vyvíjejí nechtěně.

Neptun by měl rozlišovat mezi tím, co skutečně byl, a tím, co mu vnucuje idealistická Venuše.

Může to být náročná snaha, protože zde můžeme mít dva partnery, kteří odmítají vidět věci jasně a reálně.

Pokud by Neptun chtěl Venuši přesvědčit, že věci nejsou takové, jak si Venuše představuje, Venuše to může prostě odmítnout slyšet. Neptun, sám planeta iluzí, by velmi pravděpodobně odmítl vidět svou vlastní skutečnou představu.

Spojení je matoucí, hluboce romantické a s velkým rizikem zranění citů, i když ne něčím, co by člověk nezvládl.

Ezoicreportovat tento inzerát

Sponzorováno

Loading…

Další zajímavé články:

.