Articles

Betydningen af lederskab i erhvervslivet

Hvis du googler betydningen af lederskab i erhvervslivet, kan du få omkring 658.000.000 resultater, og hver definition er lige så unik som den enkelte leder.

Det er et vanskeligt begreb at definere, måske fordi det betyder så forskellige ting for forskellige mennesker.

Så, hvad er behovet for ledelse; en leders “grund til at være” dag ud og dag ind?

Nogle mener, at formålet med ledelse er at levere resultater gennem andre, mens andre mener, at lederens formål er at udvikle flere ledere. Andre mener, at lederens primære ansvar er at få visionen til at blive til virkelighed.

Lederskab er ikke en stilling eller en titel; det er handling og eksempel. Det er en proces, hvor man påvirker andre til at arbejde hen imod opnåelse af specifikke mål. En leder styrer organisationen og leder teamet til at nå mål, handle beslutsomt og slå konkurrenterne, samtidig med at han indgyder præstationsånd i organisationen.

Vigtigheden af lederskab

Vigtigheden af lederskab kan ikke undervurderes i erhvervslivet. Det er vigtigt at få medarbejderne til at drømme om det, som organisationen drømmer om at opnå, og at få dem til at arbejde sammen for at nå det fælles mål. Ledelse er også en vigtig funktion i ledelsen, som bidrager til at maksimere effektiviteten og til at nå organisationens mål.

Her er nogle flere grunde, der forklarer, hvorfor ledelse er vigtig for enhver virksomhed:

Hjælper med at påvirke folks adfærd

Ledere spiller en vigtig rolle i forhold til at påvirke individers adfærd på arbejdspladsen. Det er ledernes ansvar at udstikke en retning for teammedlemmerne. Gode ledere forsøger altid at opnå gode resultater gennem deres tilhængere. De udnytter en gruppes viden og færdigheder, peger enkeltpersoner i retning af et fælles mål og uddrager en forpligtelse til at opnå resultater.

Effektive ledere giver ikke bare ordrer; de inspirerer, overtaler og opmuntrer.

De bedste ledere er dem, der med succes kan påvirke opad, nedad og på tværs af organisationen og påvirke forretningsresultater ved at skabe adfærdsændringer.

Holder disciplin

Ledere har en stærk indflydelse til at håndhæve disciplin i organisationen. De anvender formelle regler og bestemmelser og håndhæver disciplin hos medarbejderne ved at hjælpe dem med at dyrke “selvdisciplin”.

De underordnede følger regler og bestemmelser med engagement og loyalitet, da deres ledere normalt har tillid til dem. Lederne fremmer teamwork, ændrer deres holdning til arbejdet og udvikler gode menneskelige relationer, letter interaktionen mellem medlemmerne og opretholder disciplinen i organisationen.

Motivation

Gruppeindsats og teamwork er afgørende for at realisere organisationens mål, og ledelse bliver afgørende for dette.

Ledere motiverer medarbejderne til at påtage sig opgaver, som de ellers ikke er villige til at udføre. De kombinerer folks evner med viljen og driver dem til handling. De udnytter deres potentiale til at arbejde og omsætter deres ønske til præstation. Gennem udøvelse af lederskab kan ledere påvirke enhver gruppe af menneskelige arbejdspræstationer.

Ledelse trækker gruppen op til et højere præstationsniveau gennem sit arbejde med talentstyring.

“En leder siger ‘go’ og en leder siger ‘let’s go’!”.

-E.M Kelly

Gode ledere opfordrer altid til teambuilding-aktiviteter for at gøre holdet stærkere og mere forenet og sikre, at alle medarbejdere arbejder godt sammen.

Bygning af holdånden

Ingen enkeltperson kan arbejde alene. Lederne udvikler holdånden blandt tilhængerne til at arbejde kollektivt og koordinere deres mål med organisationens mål. En leder fungerer som en kaptajn for holdet. Han skaber synergikræfter og multiplicerer det individuelle output til kollektivt output.

En leder kan være en moralforstærker ved at opnå fuldt samarbejde, så de yder det bedste af deres evner, når de arbejder for at nå målene.

“Jeg opfordrer alle til at vælge tilgivelse frem for splittelse, holdarbejde frem for personlig ambition.” -Jean-Francois Cope

Basis for samarbejde

Ledelse skaber grundlaget for samarbejde på flere måder. God tovejskommunikation, en-til-en personlige relationer og hjælp, brug af deltagelse og skabelse af mulighed for behovstilfredsstillelse bruges til at øge forståelsen mellem lederen og de underordnede.

Denne øgede forståelse opnået gennem samspillet mellem de enkelte personligheder fremmer gunstige følelser og holdninger blandt dem og forbedrer arbejdspladsens kultur.

“Ingen leder, uanset hvor stærk han er, kan lykkes med noget af national betydning eller vigtighed, medmindre han har støtte og samarbejde fra de mennesker, han har til opgave at lede og svoret at tjene.” -Rodrigo Duterte

Psychologisk støtte

Ledere hjælper deres teammedlemmer med at udføre den organisatoriske opgave og overvinde de problemer, de møder, mens de udfører disse opgaver. De fremmer medarbejderne til at arbejde med iver og selvtillid og hjælper dem også med at tilpasse deres personlige mål og behov til organisationens mål og behov ved at give dem arbejdsfleksibilitet.

“Kærlighed og arbejde er for mennesker, hvad vand og solskin er for planter.” -Jonathan Haidt

Ledere skaber tillid blandt teammedlemmerne og får dem til at indse deres evner. De vejleder, rådgiver og coacher dem, når det er nødvendigt.

Eksempler på virksomhedssvigt på grund af ineffektiv ledelse

Enron

Dette er måske et ekstremt eksempel på ledelse, der er gået galt, men det skete, og det vil sandsynligvis også ske igen i andre virksomheder i dag.

Enron er en af de største fiaskoer i den amerikanske erhvervshistorie. De øverste ledere og ledende medarbejdere i Enron fik meget høje lønninger, selv da virksomheden var ved at gå ned. De nød store bonusser og enorme udgiftskonti. Samtidig var lederne engageret i enhver mulighed for at tjene flere penge ved at engagere sig i særlige enheder og falske partnerskaber. Som et resultat af det blev en række Enron-chefer fundet skyldige i en række anklager og ser nu lange fængselsstraffe.

Enrons opgang og fald

Det, der skal tages med her, er, at de slap af sted med det i årevis, og at korrupte ledere forårsagede økonomisk ruin for hundredvis af mennesker.

Merrill

Merrill Lynch havde en dårlig leder, en uduelig ego-drevet bølle, der troede, at han kunne tvinge dårlige beslutninger til at give gode resultater. Stan O’Neal var den fyr, og hans utrolige nedskæringstaktik skaffede ham masser af fjender.

Han kostede firmaet omkring 28 milliarder dollars og tabet af 35.000 vellønnede job. Stan O’Neal og hans tid hos Merrill Lynch er en plet, der ikke kan slettes, og hans tilstedeværelse gennemsyrede firmaets øverste led.

Firmaet styrtede ned og brændte, fordi formanden ønskede at slå et home run ved at engagere sig i højrisiko-handel med udbytte.

Det er, hvad der sker, når man har en dårlig leder, og han går ukontrolleret.

Blackberry

Der var en tid, hvor Blackberry var det ultimative statussymbol, og ingen kunne forestille sig at have en anden type smartphone.

Men Blackberry havde en historie med nepotisme, som førte til dårlig ledelse. Virksomheden forfremmede også folk internt baseret på anciennitet i stedet for på færdigheder og potentiale til rent faktisk at lede.

Denne dårlige strategi med ikke at tilføre organisationen nye folk med friske idéer og ikke at motivere de eksisterende medarbejdere til at gøre det samme bragte virksomheden til at gå i stå. Apple og andre smartphone-virksomheder kom med nye produkter, som Blackberry var for langsom til at tilpasse sig.

Blackberry rise and fall

Bottom-Line?

At finde ud af og lægge en strategi for ledelse er noget, der bør starte i en forretningsplan, når en virksomhed lige er begyndt at strække sine lemmer. Manglende planlægning og manglende SOP på plads udløser dårlig ledelse, men det er bare så nemt at springe over disse trin i de tidlige faser.

For ofte tror virksomhedsejere, at de kan komme rundt til disse typer af detaljer senere, men senere synes aldrig at komme. Hvis flere nystartede virksomheder fokuserede på at strømline ledelsesprotokollen, ville grundlaget måske være mere solidt.

Gå videre, fortæl os, hvad du synes!

Er vi gået glip af noget? Kom nu! Fortæl os, hvad du synes om vores artikel om vigtigheden af ledelse i kommentarfeltet.

📝 Hvis du har fundet en fejl i dataene på denne side, så giv os besked ved at markere den pågældende tekst og trykke Ctrl+Enter.

Avatar

Er ingeniør af profession og iværksætter på deltid. Elsker at lege med børn, danse, se film og skrive.