Articles

Diagnose og behandling af uforklarlig anæmi med jernmangel uden åbenlys blødning

Der gives en generel oversigt over årsagerne til anæmi med jernmangel samt over anæmiens patogenese og den parakliniske diagnose af anæmi. Anæmi med jernmangel, men uden åbenlys GI-blødning, er forbundet med en risiko for maligne sygdomme i mave-tarmkanalen; øvre gastrointestinal cancer er 1/7 så almindelig som coloncancer. Godartede gastrointestinale årsager til anæmi er jernmalabsorption (atrofisk gastritis, cøliaki, kronisk inflammation og bariatrisk kirurgi) og kronisk blodtab som følge af gastrointestinale ulcerationer. Følgende diagnostiske strategi anbefales i forbindelse med uforklarlig anæmi med jernmangel: der skal foretages serologisk screening for cøliaki med transglutaminaseantistof (IgA-type) og IgA-testning og udføres tovejsendoskopi (gastroskopi og koloskopi). Bidirektionel endoskopi er ikke påkrævet hos præmenopausale kvinder < 40 år. Tyndtarmsundersøgelse (kapselendoskopi, CT- eller MRI-enterografi) anbefales ikke rutinemæssigt efter negativ bidirektionel endoskopi, men bør udføres, hvis der er røde flag, der tyder på malign eller inflammatorisk tyndtarmsygdom (f.eks. ufrivilligt vægttab, mavesmerter eller forhøjet CRP). Der bør iværksættes målrettet behandling af enhver årsag til anæmi med jernmangel, der konstateres ved den diagnostiske vurdering. Desuden bør der gives jerntilskud med det formål at normalisere hæmoglobinniveauet og genopbygge jernlagrene. Oral behandling med en daglig dosis på 100-200 mg elementært jern anbefales (lavere dosis ved bivirkninger), men 3-6 måneders oral jernbehandling er ofte nødvendig for at opnå terapeutiske mål. Intravenøs jernbehandling anvendes, hvis oral behandling mangler effekt eller giver bivirkninger, eller hvis der er tale om tarmmalabsorption eller langvarig inflammation. Der gives tre algoritmer for følgende forhold: a) den parakliniske diagnose af anæmi med jernmangel; b) den diagnostiske oparbejdning af uforklarlig anæmi med jernmangel uden åbenlys blødning; og c) hvordan man skal gå videre efter negativ bidirektionel endoskopi af mave-tarmkanalen.