Articles

Hundebid og dyreangreb

Hundebidadvokat i Los Angeles

Selv om hunde og andre kæledyr ofte betragtes som en del af familien, kommer tusindvis af mennesker hvert år til skade ved dyreangreb, der kræver akut lægehjælp. Hvis du blev angrebet af en anden persons hund eller kæledyr, kan du muligvis få erstatning for din skade, herunder lægeudgifter og andre skader. Med over 30 års erfaring kan advokat Vann H. Slatter, der er advokat i Los Angeles med ansvar for hundebid, beskytte rettighederne for ofre for dyreangreb i Los Angeles og de omkringliggende byer. Vores juridiske team har de ressourcer, den viden og det engagement, der er nødvendigt for at repræsentere dig efter en traumatisk hundens bid hændelse.

Holding Pet Owners Accountable for Attacks by Their Animals

I henhold til californisk lov er hundeejere generelt strengt ansvarlige for skader, der er forårsaget af deres hunde. Det betyder, at selv om hunden aldrig har bidt nogen før, og selv om ejeren ikke vidste, at hans eller hendes hund var ondskabsfuld, vil ejeren stadig være ansvarlig for offerets skade.

I forbindelse med et krav mod ejeren skal en sagsøger bevise, at hunden var ejet af den sagsøgte, at offeret befandt sig på offentlig ejendom eller lovligt på privat ejendom, at offeret blev bidt af hunden, og at offeret led skade. Indtrængende personer og personer, der ulovligt befinder sig på privat ejendom, når de bliver bidt af en hund, kan derfor ikke søge erstatning i henhold til denne lov. Desuden giver den californiske lov om hundebid ikke mulighed for at anlægge sag mod et statsligt organ, der bruger en hund i militær- eller politiarbejde, medmindre offeret ikke var involveret i den begivenhed, der gav anledning til brugen af hunden. Et søgsmål med henblik på at opnå erstatning som følge af et hundebid skal anlægges inden for to år efter datoen for angrebet.

Holdere, hundeførere eller andre, der har kontrol med et dyr, kan også anses for ansvarlige i henhold til loven. De er dog ikke underlagt ejerens strenge ansvarsstandard og skal have haft kendskab til hundens ondskabsfulde tilbøjeligheder, f.eks. et tidligere angreb, før de kan holdes ansvarlige over for et offer for et hundebid. Der kan også rejses krav om uagtsomhed mod ikke-ejere, som ikke var rimeligt forsigtige med at kontrollere en hund under de omgivende omstændigheder, hvis deres uagtsomhed forårsagede skade på offeret. Et eksempel kunne være en hundelufter, der ulovligt lader en hund løbe uden snor i nærheden af en offentlig legeplads.

Det er vigtigt at bemærke, at loven skelner mellem tilfælde, hvor der er sket et hundebid, og tilfælde, hvor offeret er blevet angrebet, men ikke bidt. Et eksempel kunne være en situation, hvor en hund hoppede på, slog ned eller kradsede offeret. I tilfælde, hvor en person blev såret, men ikke bidt af en hund, kan der rejses et krav i henhold til den juridiske teori om uagtsomhed. Under en almindelig påstand om uagtsomhed skal sagsøgeren bevise, at sagsøgte skyldte sagsøgeren en pligt, at sagsøgte misligholdte denne pligt, at sagsøgtes misligholdelse forårsagede sagsøgerens skade, og at sagsøgeren pådrog sig erstatning.

Hvad skal man gøre, når man bliver angrebet af et dyr

Det er normalt at være rystet efter at være blevet bidt eller angrebet af et dyr, men det er bedst at bevare roen og indsamle alle de oplysninger, man kan om hændelsen. Hvis ejeren er til stede, skal du sørge for at få deres navn, identitetsoplysninger, telefonnummer og adresse. Detaljer om stedet er også vigtige; noter om dyret var i snor, den nøjagtige placering, dyretypen og dets karakteristiske kendetegn. Hvis der er nogen vidner til angrebet, skal du sørge for at få deres kontaktoplysninger, så din advokat kan tale med dem. Sprog er ikke et problem, da der kan hyres oversættere.

Det vigtigste er, at du ringer til politiet. Uden en politianmeldelse kan det være umuligt at bevise, at der overhovedet er sket noget. Alle oplysninger om angrebet vil hjælpe din advokat med at opbygge en bedre sag og få det bedst mulige resultat.

Søg juridisk vejledning i en sag om hundebid

Angreb med hundebid er alvorlige og forårsager ofte ar, knoglebrud og andre ødelæggende skader. I de fleste situationer har du ret til at søge erstatning mod ejeren af kæledyret. Hvis du drøfter detaljerne i din sag med en erfaren advokat, kan det hjælpe dig med at forstå loven samt dine muligheder for at opnå erstatning for din skade. Los Angeles dyreangreb advokat Vann H. Slatter har behandlet mange sager om hundebid, erstatningsansvar og andre personskader. Vores kontor betjener med stolthed beboere i Panorama City, Bellflower, Reseda, Canoga Park, Downey og andre områder i det sydlige Californien. For at planlægge en gratis konsultation kan du ringe til vores kontor på (310) 444-3010 eller kontakte os online.