Articles

International Bank for Reconstruction and Development

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) (IBRD) (IBRD), FN’s uafhængige specialorganisation med hovedsæde i Washington, D.C.; en af fem tæt forbundne udviklingsinstitutioner (herunder også International Center for Settlement of Investment Disputes, International Finance Corporation (se nedenfor), International Development Association (se nedenfor) og Multilateral Investment Guarantee Agency), der udgør Verdensbankgruppen. På Bretton Woods-konferencen (1944) blev der lagt planer om oprettelse af en verdensbank; IBRD blev formelt organiseret som den oprindelige institution i Verdensbanken i 1945, da 28 lande ratificerede aftalen; der er nu 189 medlemmer. IBRD har til formål at reducere fattigdommen i mellemindkomstlande og kreditværdige fattige lande gennem lån, garantier, risikostyringsprodukter samt analytiske og rådgivende tjenester. Banken yder ikke kun lån til medlemslandene, men også, med statsgaranti, til private investorer med det formål at lette produktive investeringer, fremme udenrigshandelen og afvikle den internationale gældsbyrde. Alle medlemmer af banken skal også være medlemmer af Den Internationale Valutafond. Banken er selvbærende og har opretholdt et overskud på sine udlånsaktiviteter. Den kontrolleres af et repræsentantskab, en fra hvert medlemsland. Stemmerne fordeles i forhold til kapitalindskuddet. De almindelige anliggender ledes af 25 administrerende direktører. I henhold til bankens vedtægter udpeges fem af de fem største kapitalindskydere, og resten vælges af de øvrige medlemmer. USA, Japan, Kina, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Tyskland og Frankrig (de to sidstnævnte har lige store kapitalandele) udnævner dog i øjeblikket hver en administrerende direktør. Blandt IBRD’s mange vicepræsidenter er der regionale vicepræsidenter, som fører tilsyn med bankens aktiviteter i seks regioner: Afrika, Mellemøsten og Nordafrika, Europa og Centralasien, Sydasien, Østasien og Stillehavet samt Latinamerika og Caribien.

Banken driver også Economic Development Institute, som tilbyder uddannelse i økonomisk udvikling for embedsmænd i medlemslandene. En anden udviklingsinstitution er International Finance Corporation (IFC; grundlagt i 1956), som investerer i private virksomheder uden statsgaranti. IFC har 184 medlemslande. Banken har organiseret International Development Association (IDA; 1960) for at yde kredit på lettere vilkår, hovedsagelig til udviklingslande. IDA har 173 medlemslande. Medlemmer af IFC og IDA skal være medlemmer af IBRD. Kritikken af, at de IBRD-finansierede projekter var miljøødelæggende, fik banken til at oprette en miljøfond (1990), der yder lavtforrentede lån til udviklingslandene; IBRD kritiseres fortsat for ikke at tage tilstrækkeligt hensyn til menneskerettighederne i sit udviklingsarbejde. Udviklingslandene har klaget over, at IBRD påtvinger dem det frie markedssystem og dermed modvirker planlægning, nationalisering og offentlige investeringer.