Articles

Screening for diabetes mellitus efter graviditet

Ud over den ovenfor anbefalede opfølgende screening for kvinder med en historie af GDM anbefaler Women’s Preventive Services Initiative, at alle kvinder bør følge retningslinjerne for screening for diabetes mellitus for den generelle befolkning. Retningslinjer for screening af den generelle befolkning findes hos U.S. Preventive Services Task Force og American Diabetes Association.

Sammenlignet med andre tests er hæmoglobin A1c mindre nøjagtigt i de første måneder efter graviditeten. Desuden kan hæmoglobin A1c-niveauerne være upræcise hos kvinder med tilstande som anæmi, nyresvigt, visse hæmoglobinopatier (f.eks. thalassæmi og seglcellesygdom eller -træk) eller hos kvinder, der for nylig har fået en transfusion. Men i betragtning af de lave rater af testning efter fødslen med fastende plasmaglukose og 2 timers 75-grams oral glukosetolerancetest kan hæmoglobin A1c overvejes som et alternativ for patienter med passende rådgivning, når andre test ikke er mulige. Inden 6 måneder efter fødslen er de fysiologiske ændringer i forbindelse med graviditeten normalt forsvundet; derfor er alle standardscreeningtests acceptable efter 6 måneder.