Articles

Tomater, frugt eller grøntsager?

Det er et spørgsmål, der bruges til at narre folk over hele landet: Er tomat en frugt eller en grøntsag? Botanisk set er det en frugt. Men juridisk set er den det ikke. Og oprindelsen til denne uoverensstemmelse ligger i en sag fra det 19. århundrede fra Højesteret, der er så uklar, at mange tomateksperter ikke engang kender den.

I henhold til Florida Tomato Committee indførte USA i 1883 en afgift på 10 % på importerede grøntsager, men ikke på frugt. Højesteret udstedte denne tomatafgørelse i en sag anlagt af medlemmer af Nix-familien mod Edward Hedden, inkassator i New Yorks havn, for at få dækket de gebyrer, de brugte på at transportere tomater. Nixes sagsøgte i henhold til Tariff of 1883, som krævede afgifter på importerede grøntsager – men ikke frugt.

I højesteretsafgørelsen skelnede dommerne mellem videnskab og dagligdag og indrømmede, at tomater botanisk set teknisk set var frugter. Men i dagligdagen, besluttede de, var grøntsager ting, “der normalt serveres ved middagen i, sammen med eller efter suppen, fisken eller kødet … og ikke, som frugt generelt, som dessert.”

Så husk, til din næste fest, når du serverer din tomattærte, og en af dine gæster spørger: “Er tomaten en frugt eller en grøntsag?” Du kan trygt svare: “Juridisk set er det en grøntsag, og det hele startede med en afgift.”