Articles

Udbudsanalyse

(Udbudsanalyse er altid set fra leverandørens/producentens synspunkt)

I vores almindelige sprog bruges ordet udbud til at betyde mange ting. Nogle gange forstås ved forsyning lagerbeholdning af en vare, der er på markedet, mens det nogle gange anses for at være produktionsstrømmen. I økonomi betyder udbud den mængde produkt, der bringes til salg til en pris i et bestemt tidsrum. I denne definition af udbuddet er der ikke taget hensyn til den samlede produktion i en bestemt periode, men kun til “den mængde, der stilles til rådighed til salg”. Vi skal være opmærksomme på forskellen mellem udbud, som vi har defineret det, og produktion. Det er således muligt, at en del af det samlede lager af det, der produceres, bringes til salg, og at en del holdes tilbage med forventning om en fremtidig prisstigning. På samme måde er det også muligt, at udbuddet er større end den aktuelle produktion – hvis den aktuelle pris er rentabel, kan tidligere lagre frigives.

I modsætning til en efterspørgselskurve har en udbudskurve en positiv hældning, hvilket afspejler loven om udbud. Udbudsloven fastslår, at den leverede mængde er positivt relateret til prisen; dvs. at virksomheder udbyder større mængder til højere priser og mindre mængder til lavere priser. I dette tilfælde er prisen en belønning for produktionen, således at højere markedspriser medfører større mængder. Højere priser giver virksomhederne ekstra midler til at købe flere ressourcer eller råmaterialer for at øge produktionen. Højere priser fungerer også som et signal til producenterne om, at forbrugerne værdsætter deres varer højt og ønsker flere af dem.