Articles

Kirjanpitoteollisuuden ennusteet vuodelle 2020 ja sen jälkeen

kirjanpitoteollisuusMitä tulevaisuus tuo tullessaan kirjanpitoteollisuudelle vuonna 2020 ja sen jälkeen? Esittelemme kolme tutkassamme olevaa trendiä, jotka auttavat sinua navigoimaan tulevina vuosina.

Tekoäly vaikuttaa toimialaan

Tekoälyteknologian yleistyminen on luonut etenemismahdollisuuksia monilla toimialoilla. Kirjanpito ei ole poikkeus. Automaatio muuttaa työn tekemisen tapaa ja poistaa hitaasti manuaalisen tietojen syöttämisen tarpeen.

Monet yritykset ovat jo alkaneet käyttää tekoälyä vaihtelevilla tavoilla. Itse asiassa teknologia on jo läsnä monissa nykyisin käytössä olevissa ohjelmistosovelluksissa, ja se auttaa kirjanpitäjiä skaalaamaan tietojen analysoinnin määrää ja laatua, parantamaan johdonmukaisuutta, vähentämään virheitä ja selkeyttämään laskuja. Säästetyn ajan ansiosta rahoitusalan ammattilaiset voivat keskittyä strategiaan, liiketoiminnan kehittämiseen ja asiakassuhteisiin, jotta he voivat paremmin asemoida itsensä neuvonantajina.

Toimiala kehittyy, ja tekoälyllä on tässä muutoksessa tärkeä rooli. Muutoksen vastustamisen sijaan kirjanpitäjien on omaksuttava nämä uudet teknologiset edistysaskeleet. Vaikka tekoäly voi avata mahdollisuuksien maailman, se ei voi korvata luovuuden ja empatian kaltaisia piirteitä, ominaisuuksia, jotka tekevät inhimillisestä kirjanpitäjästä korvaamattoman.

Joustavat ja etätyöjärjestelyt kasvattavat suosiotaan

Joustavat työajat, mukaan lukien järjestelyt, joissa työntekijät työskentelevät kotoa käsin, ovat trendi, joka on tullut jäädäkseen. Itse asiassa 94 prosenttia työnantajista tarjoaa jonkinlaisen joustavan työympäristön ja 66 prosenttia yrityksistä sallii etätyön.

Kotona työskentelyä on perinteisesti pidetty etuoikeutena. Yhä useammat työnantajat ovat kuitenkin tunnistamassa edut ja muuttamassa ajattelutapaansa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että työntekijät, joilla on joustavat työjärjestelyt, ovat sitoutuneempia ja tuottavampia. Tämä on johtanut “pysyvän joustavuuden” käyttöönottoon, eli malliin, jossa työntekijöiden ei tarvitse pyytää lupaa etätyöhön, koska se on osa yrityskulttuuria.

Edistykselliset tilitoimistot seuraavat esimerkkiä sallimalla kokeneiden työntekijöiden etätyöskentelyn, mutta myös palkkaamalla työntekijöitä, jotka ovat jo valmiiksi etätyöntekijöitä. Accounting Todayn 175 CPA-tilintarkastusyritykselle tekemän tutkimuksen mukaan 43 % sallii nykyisin henkilöstönsä työskennellä säännöllisesti kotoa käsin, ja 63 %:lla on vähintään yksi työntekijä, joka ei ole sidottu mihinkään tiettyyn toimistoon.

Kun halu houkutella nuoria lahjakkuuksia kasvaa ja yritykset ottavat käyttöön teknologiaa, joka tekee etätyöstä tehokkaampaa, tämä trendi todennäköisesti jatkaa kasvuaan.

Kirjanpitäjän rooli jatkaa kehittymistään

Kirjanpitäjät tekevät paljon muutakin kuin vain tavanomaisia tehtäviään. Nykyiset tilintarkastajat eivät enää ole vain rahoituksen, kirjanpidon ja verotuksen asiantuntijoita, vaan he ottavat yhä enemmän vastuuta ja laajentavat toimintaansa muihin neuvonantotehtäviin. Tämä suuntaus näkyy myös koulutuksessa; joissakin tutkinto-ohjelmissa opetussuunnitelmiin kuuluu nykyään viestintä ja tietotekniikka.

70 prosenttia pienten ja keskisuurten yritysten palveluksessa työskentelevistä kirjanpitäjistä näkee, että heidän neuvontatehtävänsä muuttuvat entistä strategisemmiksi.

Kun kirjanpitäjät jatkavat asiantuntemuksensa laajentamista, yritykset monipuolistavat palveluitaan ja laajenevat esimerkiksi eläkepalveluihin, perinnönsuunnitteluun, yritystoiminnan arvonmääritykseen ja talousjohtajan ulkoistettuihin palveluihin.

Kestävä suhde

Siitä lähtien, kun avasimme ovemme vuonna 2003, Balance Point on sitoutunut olemaan CPA-yhteisön todellinen kumppani.

Olipa kyse sitten siitä, että tarjoamme pääsyn tärkeisiin asiakastietoihin tai pidämme teidät ajan tasalla henkilöstöpääoman hallinnan trendeistä, etsimme jatkuvasti tapoja pysyä merkityksellisinä ja helposti lähestyttävinä.

Lue lisää vierailemalla verkkosivujemme CPA-kumppanuudelle omistetussa osiossa.