Articles

Setelimaksujen jatkamista koskeva laki – Setelimaksujen jatkamista koskeva laki [1875]

Voidaan säätää…., että valtiovarainministeri on täten valtuutettu ja velvoitettu, niin pian kuin se on käytännössä mahdollista, teettämään Yhdysvaltojen rahapajoissa kymmenen, kahdenkymmenenviiden ja viidenkymmenen sentin suuruisia hopeakolikoita, joiden arvo on vakio, ja laskemaan ne liikkeelle samansuuruisen määrän samankaltaista murtovaluuttaa lunastaen, tai hän voi harkintansa mukaan laskea liikkeeseen tällaisia hopeakolikoita Yhdysvaltojen rahapajojen, alivaltiovarainministeriöiden, julkisten talletuspaikkojen ja postikonttorien kautta; ja tällaisen liikkeeseenlaskun yhteydessä hänellä on täten oikeus ja velvollisuus lunastaa vastaava määrä tällaista murtovaluuttaa, kunnes koko liikkeessä oleva murtovaluutta on lunastettu.

2 LUKU. Että niin paljon pykälän… . .. of the Revised Statutes of the United States, jossa määrätään yhden prosentin viidesosan suuruisesta maksusta, joka peritään standardikultaharkkojen muuntamisesta kolikoiksi, kumotaan täten, eikä tästä palvelusta peritä vastedes mitään maksua.

3 §. Tämä pykälä . . . . .. of the Revised Statutes of the United States, joka rajoittaa rationaalisten pankkiyhdistysten liikkeessä olevien setelien yhteismäärää, kumotaan ja kumotaan täten; ja jokainen olemassa oleva pankkiyhdistys voi lisätä liikkeessä olevia seteleitään voimassa olevan lain mukaisesti ottamatta huomioon mainittua yhteismäärää koskevaa rajoitusta; ja uusia pankkiyhdistyksiä voidaan perustaa voimassa olevan lain mukaisesti ottamatta huomioon mainittua yhteismäärää koskevaa rajoitusta; ja kumotaan täten lain määräykset, jotka koskevat kansallisten pankkien rahan nostamista ja uudelleenjakamista useiden eri osavaltioiden ja territorioiden välillä. Ja aina kun ja niin usein kuin tällaiselle pankkiyhdistykselle, joka kasvattaa näin pääomaansa tai liikkeeseen laskettavia seteleitä, tai joka on järjestäytynyt edellä mainitulla tavalla, lasketaan liikkeeseen kiertonoteerauksia, on valtiovarainministerin velvollisuus lunastaa laillisina maksuvälineinä käytettävät Yhdysvaltain setelit, jotka ylittävät vain kolmesataa miljoonaa dollaria, kahdeksankymmenen prosentin suuruisena niiden kansallisten pankkien velkakirjojen summasta, jotka on laskettu liikkeeseen tällaiselle pankkiyhdistykselle edellä mainitulla tavalla, ja jatkamaan lunastusta sitä mukaa kuin tällaisia kiertäviä velkakirjoja lasketaan liikkeeseen, kunnes liikkeessä on enintään kolmesataa miljoonaa dollaria tällaisia laillisia Yhdysvaltain velkakirjoja, mutta ei enempää. Ja sen jälkeen. .. . …valtiovarainministeri lunastaa New Yorkissa sijaitsevassa Yhdysvaltain apulaiskassanhoitajan toimistossa vähintään viidenkymmenen dollarin suuruisina määrinä kolikoina silloin liikkeessä olevat Yhdysvaltain lailliset maksuvälineenä olevat velkakirjat, kun ne esitetään lunastettaviksi. Ja jotta valtiovarainministeri voi valmistella ja huolehtia tässä laissa sallitun tai vaaditun lunastuksen suorittamisesta, hänellä on oikeus käyttää ajoittain valtiovarainministeriön ylijäämätuloja, joita ei ole muulla tavoin varattu, ja laskea liikkeeseen, myydä ja luovuttaa vähintään nimellisarvoa vastaavaan hintaan kolikoina jompaakumpaa … …. …, samankaltaisine ominaisuuksineen, etuoikeuksineen ja vapautuksineen, siinä määrin kuin on tarpeen tämän lain toteuttamiseksi täysimääräisesti, ja käyttää niistä saatavat tulot edellä mainittuihin tarkoituksiin….

.