Articles

Tarjonta-analyysi

(Tarjonta-analyysi on aina toimittajan/tuottajan näkökulmasta)

Tavallisessa kielessämme sanaa tarjonta käytetään tarkoittamaan niin monia asioita. Joskus tarjonta tarkoittaa hyödykkeen varastoa, joka työnnetään markkinoille, kun taas joskus sitä pidetään tuotantovirtana. Taloustieteessä tarjonta tarkoittaa tietyn ajanjakson aikana tiettyyn hintaan myytäväksi tuotujen tuotteiden määrää. Tässä tarjonnan määritelmässä ei ole otettu huomioon kokonaistuotantoa tietyn ajanjakson aikana, vaan ainoastaan “myyntiin saatettu määrä”. Meidän on pidettävä mielessä määritelmämme mukaisen tarjonnan ja tuotannon välinen ero. Näin ollen on mahdollista, että tuotetun tavaran kokonaisvarastosta osa tuodaan myyntiin ja osa pidetään varastossa odottaen tulevaa hinnannousua. Vastaavasti on myös mahdollista, että tarjonta olisi suurempi kuin nykyinen tuotanto – jos nykyinen hinta on kannattava, aikaisempia varastoja saatetaan vapauttaa.

Kysyntäkäyrästä poiketen tarjontakäyrällä on positiivinen kaltevuus, joka heijastaa tarjonnan lakia. Tarjonnan lain mukaan tarjottu määrä on positiivisessa suhteessa hintaan, eli yritykset tarjoavat suurempia määriä korkeammilla hinnoilla ja pienempiä määriä alhaisemmilla hinnoilla. Tällöin hinta on palkkio tuotannosta, joten korkeammat markkinahinnat tuottavat suurempia määriä. Korkeammat hinnat tarjoavat yrityksille lisävaroja ostaa lisää resursseja tai tuotantopanoksia tuotannon lisäämiseksi. Korkeammat hinnat toimivat myös signaalina tuottajille siitä, että kuluttajat arvostavat heidän tuotteitaan korkealle ja haluavat niitä enemmän.