Articles

The Importance Of Leadership In Business

Jos googletat termin leadership in business, saat noin 658 000 000 tulosta, ja jokainen määritelmä on yhtä ainutlaatuinen kuin yksittäinen johtaja.

Käsitettä on vaikea määritellä, kenties siksi, että se tarkoittaa niin erilaisia asioita eri ihmisille.

Mikä on siis johtajuuden tarve; johtajan “olemassaolon syy” päivästä toiseen?

Joidenkin mielestä johtajuuden tarkoitus on tuottaa tuloksia toisten kautta, kun taas joidenkin mielestä johtajan tarkoitus on kehittää lisää johtajia. Toiset näkevät johtajan ensisijaisena tehtävänä vision toteuttamisen.

Johtajuus ei ole asema tai titteli, vaan se on toimintaa ja esimerkkiä. Se on prosessi, jossa vaikutetaan muihin, jotta he työskentelisivät tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Johtaja johtaa organisaatiota ja johdattaa tiimiä saavuttamaan tavoitteet, toimimaan päättäväisesti ja päihittämään kilpailijansa samalla kun hän juurruttaa organisaatioon suoritushenkeä.

Johtajuuden merkitys

Johtajuuden merkitystä ei voi aliarvioida liiketoiminnassa. On tärkeää saada työntekijät unelmoimaan siitä, mitä organisaatio unelmoi saavuttavansa, ja saada heidät työskentelemään yhdessä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Johtajuus on myös tärkeä johtamisen toiminto, joka auttaa maksimoimaan tehokkuuden ja saavuttamaan organisaation tavoitteet.

Tässä on lisää syitä, jotka selittävät, miksi johtajuus on tärkeää jokaiselle yritykselle:

Helppi ihmisten käyttäytymiseen vaikuttamisessa

Johtajilla on tärkeä rooli yksilöiden käyttäytymiseen vaikuttamisessa työpaikalla. Johtajien vastuulla on antaa tiimin jäsenille suunta. Hyvät johtajat pyrkivät aina saamaan hyviä tuloksia seuraajiensa kautta. He hyödyntävät ryhmän tietoja ja taitoja, suuntaavat yksilöt kohti yhteistä päämäärää ja saavat aikaan sitoutumisen tulosten saavuttamiseen.

Tehokkaat johtajat eivät vain komentele, vaan inspiroivat, suostuttelevat ja rohkaisevat.

Parhaat johtajat ovat niitä, jotka pystyvät menestyksekkäästi vaikuttamaan organisaatiossa ylöspäin, alaspäin ja koko organisaation laajuisesti vaikuttaen liiketoimintatuloksiin ajamalla käyttäytymismuutoksia.

Pitää yllä kurinalaisuutta

Johtajat vaikuttavat voimakkaasti kurinpitoon organisaatiossa. He käyttävät virallisia sääntöjä ja määräyksiä ja valvovat kurinalaisuutta työntekijöissä auttamalla heitä kehittämään “itsekuria”.

Alaiset noudattavat sääntöjä ja määräyksiä sitoutuneesti ja lojaalisti, koska heidän johtajansa yleensä luottavat heihin. Johtajat edistävät tiimityötä, muuttavat asenteita työtä kohtaan ja kehittävät hyviä ihmissuhteita, helpottavat jäsenten välistä vuorovaikutusta ja ylläpitävät kuria organisaatiossa.

Motivaatio

Ryhmätyöskentely ja tiimityöskentely ovat välttämättömiä organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi, ja johtajuus muodostuu elintärkeäksi tämän kannalta.

Johtajat motivoivat työntekijöitä ottamaan vastaan töitä, joita he eivät muutoin olisi halukkaita tekemään. He yhdistävät ihmisten kyvyt ja halukkuuden ja ajavat heidät toimintaan. He hyödyntävät heidän potentiaaliaan työhön ja muuttavat heidän halunsa suoritukseksi. Johtajat voivat johtajuuden harjoittamisella vaikuttaa minkä tahansa ihmisryhmän työsuoritukseen.

Johtajuus vetää ryhmän korkeammalle suoritustasolle lahjakkuuden johtamistyönsä avulla.

“Johtaja sanoo ‘mennään’ ja johtaja sanoo ‘lähdetään’!”

-E.M. Kelly

Suuret johtajat kannustavat aina tiimin rakentamiseen tähtääviin aktiviteetteihin, jotta tiimistä tulisi vahvempi ja yhtenäisempi ja jotta he varmistaisivat, että kaikki työntekijät työskentelevät hyvin yhdessä.

Tiimihengen rakentaminen

Kukaan yksilö ei voi työskennellä yksin. Johtajat kehittävät seuraajien keskuudessa tiimihenkeä, jotta he voivat työskennellä yhdessä ja sovittaa tavoitteensa yhteen organisaation tavoitteiden kanssa. Johtaja toimii tiimin kapteenina. Hän luo synergiavoimia ja moninkertaistaa yksilölliset tuotokset yhteisiksi tuotoksiksi.

Johtaja voi olla moraalin kohottaja saamalla aikaan täydellisen yhteistyön niin, että he suoriutuvat parhaalla mahdollisella tavalla työskennellessään tavoitteiden saavuttamiseksi.

“Kutsun kaikkia valitsemaan anteeksiantamisen jakamisen sijaan, tiimityön henkilökohtaisen kunnianhimon sijasta.” -Jean-Francois Cope

Yhteistyön perusta

Johtaminen luo perustan yhteistyölle monin tavoin. Hyvällä kaksisuuntaisella viestinnällä, henkilökohtaisilla kahdenkeskisillä suhteilla ja auttamisella, osallistumisen käyttämisellä ja tarpeiden tyydyttämismahdollisuuksien luomisella lisätään ymmärrystä johtajan ja alaisten välillä.

Tämä yksittäisten persoonallisuuksien vuorovaikutuksen kautta saatu ymmärrys lisää suotuisia tunteita ja asenteita johtajan ja alaisten välillä ja parantaa työpaikan kulttuuria.

“Yksikään johtaja ei voi onnistua missään, millä tahansa kansallisella tasolla tärkeässä tai merkittävässä asiassa, jollei hänellä ole johtajaksi määrättyjen ja palvelemaansa vannoutuneiden ihmisten kannatusta ja yhteistyökykyisyyttä”.” -Rodrigo Duterte

Psykologinen tuki

Johtajat auttavat tiiminsä jäseniä suoriutumaan organisaatiotehtävästä ja selviytymään ongelmista, joita he kohtaavat näitä tehtäviä suorittaessaan. He edistävät seuraajia työskentelemään innokkaasti ja luottavaisesti ja auttavat heitä myös sovittamaan henkilökohtaiset tavoitteensa ja tarpeensa yhteen organisaation tavoitteiden ja tarpeiden kanssa tarjoamalla työn joustavuutta.

“Rakkaus ja työ ovat ihmisille sitä, mitä vesi ja auringonpaiste ovat kasveille.” -Jonathan Haidt

Johtajat luovat luottamusta tiimin jäsenten keskuudessa ja saavat heidät ymmärtämään kykynsä. He ohjaavat, neuvovat ja valmentavat heitä aina tarvittaessa.

Esimerkkejä tehottoman johtamisen aiheuttamasta yritystoiminnan epäonnistumisesta

Enron

Tämä voi olla äärimmäinen esimerkki korruptoituneesta johtajuudesta, mutta se tapahtui, ja se todennäköisesti toistuu nykyäänkin muissa yrityksissä.

Enron on yksi suurimmista yritystoiminnan historian epäonnistumisista Yhdysvalloissa. Enronin ylimmille johtajille ja ylemmille toimihenkilöille maksettiin erittäin korkeita palkkoja silloinkin, kun yritys oli menossa nurin. He nauttivat suurista bonuksista ja valtavista kulukorvaustileistä. Samaan aikaan johtajat käyttivät kaikkia mahdollisuuksia tehdä lisää rahaa hankkimalla erityisyhtiöitä ja valekumppanuuksia. Sen seurauksena useat Enronin johtajat todettiin syyllisiksi useisiin eri syytteisiin, ja heitä odottavat nyt pitkät vankeustuomiot.

enronin nousu ja tuho

Tässä on kyse siitä, että he pääsivät vuosien ajan pälkähästä, ja korruptoitunut johto aiheutti sadoille ihmisille taloudellisen tuhon.

Merrill

Merrill Lynchillä oli huono johtaja, kyvytön ego-ohjattu öykkäri, joka luuli voivansa pakottaa huonot päätökset tuottamaan hyviä tuloksia. Stan O’Neal oli tämä mies, ja hänen uskomaton säästötaktiikkansa toi hänelle runsaasti vihollisia.

Hän maksoi yritykselle noin 28 miljardia dollaria ja 35 000 hyväpalkkaisen työpaikan menetyksen. Stan O’Neal ja hänen toimikautensa Merrill Lynchissä on tahra, jota ei voi pyyhkiä pois, ja hänen läsnäolonsa läpäisi yrityksen ylemmät portaat.

Yritys kaatui ja paloi, koska puheenjohtaja halusi lyödä kunnarin ryhtymällä riskialttiiseen tuottokauppaan.

Se on sitä, mitä tapahtuu, kun on huono johtaja ja häntä ei valvota.

Blackberry

Tuli aika, jolloin Blackberry oli ehdoton statussymboli, eikä kukaan voinut kuvitella omistavansa toisenlaista älypuhelinta.

Mutta Blackberryllä oli menneisyydessä ollut nepotismia, joka johti huonoon johtamiseen. Yritys myös ylensi ihmisiä sisältäpäin pikemminkin virka-aseman kuin taitojen ja todellisen johtamispotentiaalin perusteella.

Tämä huono strategia, jonka mukaan organisaatioon ei saatu uusia ihmisiä, joilla oli tuoreita ideoita, eikä nykyisiä työntekijöitä motivoitu tekemään samoin, sai yrityksen pysähtymään. Apple ja muut älypuhelinyhtiöt toivat uusia tuotteita, joihin Blackberry oli liian hidas sopeutumaan.

Blackberryn nousu ja tuho

Pohjimmainen?

Johtajuuden selvittäminen ja strategisoiminen on asia, joka pitäisi aloittaa liiketoimintasuunnitelmasta jo silloin, kun yritys vasta alkaa ojentaa jäseniään. Suunnittelun laiminlyönti ja SOP:ien puuttuminen laukaisevat huonon johtajuuden, mutta nämä vaiheet on vain niin helppo ohittaa alkuvaiheessa.

Yritysten omistajat luulevat liian usein, että he voivat paneutua tällaisiin yksityiskohtiin myöhemmin, mutta myöhemmin ei tunnu koskaan tulevan. Ehkä jos useammat startup-yritykset keskittyisivät hallintoprotokollan virtaviivaistamiseen, perustukset olisivat tukevampia.

Jatkakaa, kertokaa mielipiteenne!

Jäikö meiltä jotain huomaamatta? No niin! Kerro meille kommenttikentässä, mitä mieltä olet artikkelistamme johtamisen merkityksestä.

📝 Jos olet havainnut virheen tällä sivulla annetuissa tiedoissa, ilmoita siitä meille valitsemalla kyseinen teksti ja painamalla Ctrl+Enter.

Avatar
>

Omaammattinsa puolesta diplomi-insinööri ja osa-aikainen yrittäjä. Rakastaa leikkiä lasten kanssa, tanssia, katsoa elokuvia ja kirjoittaa.