Articles

Japanse passieve vorm met het partikel に, から en によって

De laatste keer, hebt u geleerd hoe u potentie kunt uitdrukken, zoals “日に本ほん語ごを話はなせる (ik kan Japans spreken)” en “漢かん字じを書かくことができる (ik kan kanji schrijven).” In het Japans kun je verschillende dingen uitdrukken door werkwoorden te vervoegen. Hier leert u een andere vorm: de Japanse passieve vorm.

Uitleg over hoe de Japanse passieve vorm werkt

Inhoudsopgave
Conjugatieregel
Basiszinspatroon
Indirecte passieve zinnen

Mensen zullen u in het Engels misschien niet aanmoedigen om passieve zinnen te gebruiken. In het Japans daarentegen speelt het een belangrijke rol. Je kunt het in veel situaties tegenkomen. De frequentie is een van de belangrijkste verschillen tussen het Engels en het Japans.

Conjugatieregel

Ru-werkwoord: Ru vervangen door rareru

Passief
To see, look, kijken 見る (miru) 見られる (mirareru)
Om te dragen 着る (kiru)
Om te eten 食べる (taberu) 食べられる (taberareru)
Om te antwoorden 答える (kotaeru) 答えられる (kotaerareru)

U-werkwoorden: U vervangen door areru

Passief
Om te schrijven 書く (kaku) 書かれる (kakareru)
Om te spreken 話す (hanasu) 話される (hanasareru)
Om te staan 立つ (tatu *tu = tsu) 立たれる (tatareru)
Om te drinken 飲む (nomu) 飲まれる (nomareru)

Twee Uitzonderingen

Passief
Te doen する (suru) される (sareru)
Om te komen 来る (kuru) 来られる (korareru)

Je hebt misschien gemerkt dat de passieve vorm van ru-werkwoorden en 来る precies hetzelfde zijn als de potentiële vorm. Men zegt dat daarom mensen ら weglaten als ze de potentiele vorm gebruiken, om de twee vormen te onderscheiden. Dat wil zeggen, je kunt ら niet weglaten uit de passieve vorm. Als je de potentiaalvorm en de passiefvorm tegelijkertijd wilt gebruiken, moet je een andere vorm gebruiken: …ことができる. Bijvoorbeeld, als u in het Japans zegt “Ik zou geprezen kunnen worden”, kunt u zeggen “褒ほめられることができた.”

Basic Sentence Pattern

田た中なかさんは ボブに 質問しつもんを した / しました
Topic / Subject Target Direct Object Verbinding
Tanaka-san stelde Bob een vraag.
Bob werd Tanaka- san een vraag gesteld. Zonden / Ontvangen
Onderwerp / Subject Doer Direct Voorwerp Verb: Passieve vorm
Bob werd een vraag gesteld door Tanaka-san.

Het eerste voorbeeld is geschreven vanuit het gezichtspunt van Tanaka, terwijl het tweede is geschreven vanuit het gezichtspunt van Bob. De structuren zijn vergelijkbaar, maar de functie van de deeltjes is veranderd van “doelwitten” in “doeners”.

LinkedIn LinkedIn is gekocht door Microsoft Microsoft is gekocht door LinkedIn.

LinkedIn LinkedIn werd gekocht door Microsoft.
werd geprezen door moeder.

Wanneer werkwoorden geen lichamelijk contact aanduiden, kan het partikel worden vervangen door het partikel van. Hier is het van toepassing met het derde en vierde voorbeeld.

Ik ben door mijn vader geslagen.

LinkedIn is opgekocht door Microsoft.

Mijn moeder prees me.

Ik kreeg van mijn leraar te horen dat ik gezakt was voor de test. Ik werd/wordt geprezen door mijn leraar
Topic/Subject Direct Object Doer Verb: Passieve vorm
Ik werd door de leraar geprezen voor het resultaat van de toets.

Dit is een ander basiszinspatroon in passieve zinnen. Werkwoorden geven soms bepaalde dingen aan, b.v. Ik werd geprezen vs. Ik werd geprezen om mijn moed.

Ik werd uitgescholden voor motivatie.

Ik kreeg een klap op mijn schouder van vader.
Ik kreeg een klap op mijn schouder van vader.

Geavanceerd onderwerp: Juiste Deeltjes

In gevallen waar het deeltje verwarring kan veroorzaken, moet je er andere woorden voor in de plaats zetten. Er zijn twee mogelijkheden: Er zijn twee mogelijkheden: van en door. Wanneer het werkwoord een doel (ontvanger) vereist, moet je kara gebruiken omdat het gebruik van hetzelfde partikel meerdere keren geen zin heeft voor de luisteraars.

Bloemen werden gegeven van vader op moeder.

De regel werd door de leraar aan de leerlingen uitgelegd.

Wanneer het werkwoord impliceert dat je iets voor iemand creëert, moet je het werkwoord gebruiken om doeners uit te drukken, omdat het “doelen” kan aanduiden.

Dit lied is geschreven door Akimoto.

Deze stoel is gemaakt door grootmoeder.
Deze stoel is gemaakt door grootmoeder.

Als je het deeltje gebruikt, kan het zo betekenen;

Dit lied is geschreven voor Akimoto-san.

この椅子いすはおばあちゃんに作つくられた。
Deze stoel is voor grootmoeder gemaakt.

Indirecte passieve zinnen

夜よるに 赤あかちゃんが 泣ないた / 泣なきました
Specifieke tijd Subject Verb
De baby huilde ‘s nachts.
夜よるに 赤あかちゃんに 泣なかれ (た / ました)
Specifieke tijd Doer Verb: Passieve vorm
werd (gestoord) door de baby die ‘s nachts huilde.

Vanuit het oogpunt van de baby is het werkwoord: “泣なく huilen” intransitief en een zelfstandige handeling. Vanuit uw gezichtspunt werd u echter zeer getroffen door zijn/haar gehuil. Dit is het geval waarin de betekenis van de actieve zin zal verschillen van de passieve zin. Acties hebben indirect invloed op iemand. Daarom noemen we het “indirecte passieve zinnen”. Pas op; deze grammatica duidt over het algemeen op een negatieve connotatie. *De gevoelens van de spreker worden misschien niet expliciet genoemd, dus je moet misschien gissen op basis van de context. De werkwoorden tussen haakjes zijn onze veronderstellingen.

日に本ほん語ごをとても早はやく話はなされ(た / ました)。
was (geschokt) door sprak Japans erg snel.

レッスンで生せい徒とに寝ねられ(た / ました)。
was (teleurgesteld) door de leerling die een dutje deed tijdens de les.

Intransitieve werkwoorden VS. de passieve vorm van transitieve werkwoorden

コップが(割われた / 割われました)。
De beker brak.

コップが(割わられた / 割わられました)。
De beker was gebroken .

Ze drukken zeer vergelijkbare dingen uit. Wanneer je echter passieve zinnen gebruikt, geef je de aanwezigheid van doeners aan. Zoals u hier hebt geleerd, hebben intransitieve werkwoorden niet de passieve vorm, tenzij ze iemand indirect en ernstig treffen.

Wanneer moeten passieve zinnen worden gebruikt?

Wanneer sprekers ontvangers zijn van handelingen

Wanneer een vreemdeling mij de weg vertelt (die ik heb gehoord/gehoord)
=> Onnatuurlijk!

Ik werd de weg gevraagd door een vreemdeling.

In het Japans klinken zinnen natuurlijk wanneer de sprekers onderwerp zijn. In dit geval, tenzij je echt de nadruk wilt leggen op de vreemdeling, moet je de passieve zinnen gebruiken.

Wanneer je samengestelde zinnen gebruikt

Iedereen houdt van haar, en ze is gelukkig
=> Onnatuurlijk!

Ze was geliefd bij iedereen en gelukkig.

Hoe je samengestelde zinnen maakt, leer je in andere lessen. Voor nu, concentreer je op het concept. In het Japans moeten onderwerpen in hoofd- en bijzinnen hetzelfde zijn.

Samenvatting

  1. De vervoeging van ru-werkwoorden en komen is hetzelfde als de potentiele vorm.
  2. Doeners kunnen worden uitgedrukt door に, から, en によって.
  3. Intransitieve werkwoorden kunnen de passieve vorm hebben als het iemand slecht treft.

Zoals we al zeiden, passieve zinnen zijn erg belangrijk in het Japans. In tegenstelling tot het Engels wordt het gebruik ervan in het schrijven aangemoedigd, omdat in onze cultuur vaak de voorkeur wordt gegeven aan indirecte uitdrukkingen. Probeer het gebruik zonder twijfel te begrijpen. Vervolgens leer je een verwante vorm: Japanse oorzakelijke vorm.