Articles

Psalm 104:1-23The Message

God, mijn God, hoe groot zijt Gij!
mooi, glorieus gekleed,
in zonneschijn gehuld,
en de hele hemel uitgestrekt voor uw tent.
U bouwde uw paleis op de diepten van de oceaan,
maakte een wagen uit wolken en vertrok op windvleugels.
U commandeerde de winden als boodschappers,
benoemde vuur en vlam als ambassadeurs.
U zette de aarde op een stevig fundament
zodat niets haar ooit kan doen schudden.
U bedekte de aarde met oceaan,
bedekte de bergen met diepe wateren;
toen brulde U en het water sloeg op de vlucht,
Uw donderslag deed het op de vlucht slaan.
Bergen schoven op, dalen spreidden zich uit
op de plaatsen die U hun toekende.
U stelde grenzen tussen aarde en zee;
nooit meer zal de aarde overstroomd worden.
U liet bronnen en rivieren ontspringen,
liet ze stromen tussen de heuvels.
Alle wilde dieren drinken nu hun buik vol,
wilde ezels lessen hun dorst.
Op de oevers bouwen de vogels nesten,
raven laten hun stem horen.
U geeft de bergen water uit uw hemelse reservoirs,
de aarde wordt voorzien van voldoende water.
U laat gras groeien voor het vee,
hooi voor de dieren die de grond omploegen.