Articles

Screening for Diabetes Mellitus After Pregnancy

Naast de hierboven aanbevolen vervolgscreening voor vrouwen met een voorgeschiedenis van GDM, beveelt het Women’s Preventive Services Initiative alle vrouwen aan zich te houden aan de richtlijnen voor diabetes mellitus screening voor de algemene bevolking. Richtlijnen voor screening van de algemene bevolking zijn beschikbaar bij de U.S. Preventive Services Task Force en de American Diabetes Association.

Vergeleken met andere tests is hemoglobine A1c minder nauwkeurig in de eerste maanden na de zwangerschap. Bovendien kunnen hemoglobine A1c-niveaus onnauwkeurig zijn bij vrouwen met aandoeningen zoals bloedarmoede, nierfalen, bepaalde hemoglobinopathieën (bijv. thalassemie en sikkelcelziekte of -trekking) of vrouwen die onlangs een transfusie hebben gehad. Gezien de lage percentages postpartum tests met nuchtere plasmaglucose en orale glucosetolerantietests van 75 gram gedurende 2 uur, kan hemoglobine A1c echter worden overwogen als alternatief voor patiënten die naar behoren zijn geadviseerd, wanneer andere tests niet haalbaar zijn. Na 6 maanden postpartum zijn de fysiologische veranderingen die verband houden met de zwangerschap gewoonlijk verdwenen; daarom zijn alle standaard screeningstests na 6 maanden aanvaardbaar.