Articles

Supply Analysis

(Supply analysis is always from Supplier /Producer point of view)

In onze gewone taal wordt het woord supply gebruikt om zo veel dingen te betekenen. Soms wordt onder aanbod verstaan de voorraad van een goed die op de markt wordt gebracht, terwijl het soms wordt beschouwd als de productiestroom. In de economie wordt onder aanbod verstaan de hoeveelheid product die gedurende een bepaalde periode tegen een bepaalde prijs te koop wordt aangeboden. In deze definitie van aanbod hebben wij geen rekening gehouden met de totale produktie gedurende een bepaalde periode, maar alleen met “de voor verkoop beschikbaar gestelde hoeveelheid”. Wij moeten rekening houden met het onderscheid tussen het aanbod zoals wij dat hebben gedefinieerd, en de produktie. Zo is het mogelijk dat van een totale voorraad van wat geproduceerd wordt, een deel te koop wordt aangeboden en een deel wordt achtergehouden in afwachting van een toekomstige prijsstijging. Evenzo is het mogelijk dat het aanbod groter is dan de huidige productie – als de huidige prijs winstgevend is, kunnen eerdere voorraden worden vrijgegeven.

In tegenstelling tot een vraagcurve heeft een aanbodcurve een positieve helling, die de wet van het aanbod weerspiegelt. De wet van het aanbod stelt dat de geleverde hoeveelheid positief gerelateerd is aan de prijs; d.w.z. dat bedrijven grotere hoeveelheden aanbieden tegen hogere prijzen en kleinere hoeveelheden tegen lagere prijzen. In dit geval is de prijs de beloning voor productie, zodat hogere marktprijzen grotere hoeveelheden opleveren. Hogere prijzen verschaffen ondernemingen extra middelen om meer middelen of inputs aan te kopen om de productie te verhogen. Hogere prijzen zijn ook een signaal voor de producenten dat de consumenten hun goederen zeer waarderen en er meer van willen hebben.