Articles

The Importance Of Leadership In Business

Als je de betekenis van leiderschap in het bedrijfsleven googelt, krijg je ongeveer 658.000.000 resultaten, met elke definitie even uniek als een individuele leider.

Het is een moeilijk te definiëren begrip, misschien omdat het voor verschillende mensen zo verschillende dingen betekent.

Dus, wat is de behoefte van leiderschap; de “reden van zijn” van een leider dag in dag uit?

Sommigen denken dat het doel van leiderschap is om resultaten te leveren via anderen, terwijl sommigen geloven dat het doel van de leider het ontwikkelen van meer leiders is. Anderen zien het als de primaire verantwoordelijkheid van de leider om de visie tot bloei te laten komen.

Leiderschap is geen positie of een titel; het is actie en voorbeeld geven. Het is een proces van het beïnvloeden van anderen om te werken aan het bereiken van specifieke doelen. Een leider leidt de organisatie en leidt het team om doelen te bereiken, besluitvaardig te handelen en de concurrenten te verslaan, terwijl hij de prestatiegeest in de organisatie inboezemt.

Het belang van leiderschap

Het belang van leiderschap kan in het bedrijfsleven niet worden onderschat. Het is essentieel om medewerkers te laten dromen wat de organisatie droomt te bereiken en hen te laten samenwerken om het gemeenschappelijke doel te bereiken. Leiderschap is ook een belangrijke functie van het management die helpt om de efficiëntie te maximaliseren en de organisatiedoelen te bereiken.

Hier volgen nog enkele redenen waarom leiderschap belangrijk is voor elk bedrijf:

Helpt bij het beïnvloeden van het gedrag van mensen

Leiders spelen een belangrijke rol bij het beïnvloeden van het gedrag van individuen op de werkplek. Het is de verantwoordelijkheid van leiders om een richting uit te zetten voor teamleden. Goede leiders proberen altijd goede resultaten te bereiken via hun volgelingen. Zij boren de kennis en vaardigheden van een groep aan, wijzen individuen op een gemeenschappelijk doel en halen er een verbintenis uit om resultaten te bereiken.

Effectieve leiders bevelen niet alleen; zij inspireren, overtuigen en moedigen aan.

De beste leiders zijn zij die met succes naar boven, beneden en in de hele organisatie invloed kunnen uitoefenen op de bedrijfsresultaten door gedragsverandering te stimuleren.

Houdt Discipline

Leiders hebben een krachtige invloed om discipline in de organisatie af te dwingen. Zij hanteren formele regels en voorschriften en dwingen discipline af bij de werknemers door hen te helpen ‘zelfdiscipline’ te cultiveren.’

De ondergeschikten volgen de regels en voorschriften met toewijding en loyaliteit omdat hun leiders doorgaans vertrouwen in hen hebben. Leiders bevorderen teamwerk, veranderen hun houding ten opzichte van het werk en ontwikkelen goede menselijke relaties, vergemakkelijken de interactie tussen de leden en handhaven de discipline in de organisatie.

Motivatie

Groepsinspanning en teamwerk zijn essentieel voor het realiseren van organisatiedoelen, en leiderschap wordt hiervoor van vitaal belang.

Leiders motiveren werknemers om taken op zich te nemen die zij anders niet bereid zijn uit te voeren. Zij combineren het vermogen van mensen met de bereidheid en drijven hen tot actie. Zij benutten hun potentieel om te werken en zetten hun verlangen om in prestaties. Door de uitoefening van leiderschap kunnen leiders elke groep menselijke arbeidsprestaties beïnvloeden.

Leiderschap trekt de groep op naar een hoger prestatieniveau door zijn werk aan talentmanagement.

“Een manager zegt ‘gaan’ en een leider zegt ‘laten we gaan’!”

-E.M Kelly

Goede leiders stimuleren altijd teambuildingactiviteiten om het team sterker en eensgezinder te maken en ervoor te zorgen dat alle medewerkers goed samenwerken.

Building the Team Spirit

Geen individu kan alleen werken. Leiders ontwikkelen teamgeest bij de volgelingen om collectief te werken en hun doelen af te stemmen op de organisatiedoelen. Een leider treedt op als aanvoerder van het team. Hij creëert krachten van synergie en vermenigvuldigt individuele output tot collectieve output.

Een leider kan een moreel booster zijn door volledige samenwerking te bewerkstelligen zodat zij met het beste van hun kunnen presteren terwijl zij werken om doelen te bereiken.

“Ik nodig iedereen uit om te kiezen voor vergeving in plaats van verdeeldheid, voor teamwork in plaats van persoonlijke ambitie.” -Jean-Francois Cope

Basis voor samenwerking

Leiderschap biedt op verschillende manieren de basis voor samenwerking. Goede communicatie in twee richtingen, een-op-een persoonlijke relaties en hulp, gebruik van participatie en het creëren van gelegenheid voor behoeftebevrediging worden gebruikt om het begrip tussen de leider en de ondergeschikten te vergroten.

Dit grotere begrip, verkregen door de interacties van individuele persoonlijkheden, bevordert gunstige gevoelens en houdingen onder hen en verbetert de werkcultuur.

“Geen leider, hoe sterk ook, kan slagen in iets van nationaal belang of betekenis, tenzij hij de steun en medewerking heeft van de mensen aan wie hij de opdracht heeft leiding te geven en die hij heeft gezworen te dienen.” -Rodrigo Duterte

Psychologische ondersteuning

Leiders helpen hun teamleden om de organisatorische taak te volbrengen en de problemen te overwinnen waarmee ze tijdens het uitvoeren van deze taken worden geconfronteerd. Ze stimuleren volgers om met ijver en vertrouwen te werken en helpen hen ook om hun persoonlijke doelen en behoeften af te stemmen op de organisatiedoelen en -behoeften door werkflexibiliteit te bieden.

“Liefde en werk zijn voor mensen, wat water en zonneschijn zijn voor planten.” -Jonathan Haidt

Leiders creëren vertrouwen bij teamleden en laten hen inzien waartoe ze in staat zijn. Ze begeleiden, adviseren en coachen hen wanneer dat nodig is.

Voorbeelden van bedrijfsfaillissementen als gevolg van ineffectief leiderschap

Enron

Dit is misschien een extreem voorbeeld van corrupt leiderschap, maar het is gebeurd en het zal waarschijnlijk ook weer gebeuren in andere bedrijven.

Enron is een van de grootste mislukkingen in de geschiedenis van het bedrijfsleven in de VS. De topleiders en hogere kaderleden bij Enron kregen zeer hoge salarissen betaald, zelfs toen het bedrijf ten onder ging. Ze genoten van grote bonussen en enorme onkostenrekeningen. Tegelijkertijd grepen de leiders elke kans aan om meer geld te verdienen door zich in te laten met speciale entiteiten en neppartnerschappen. Als gevolg daarvan werd een aantal leidinggevenden van Enron schuldig bevonden voor diverse aanklachten en zien ze nu lange gevangenisstraffen tegemoet.

enron rise and fall

Hieruit valt af te leiden dat ze er jarenlang mee wegkwamen, en dat het corrupte leiderschap honderden mensen financieel ruïneerde.

Merrill

Merrill Lynch had een slechte leider, een onbekwame, door ego gedreven bullebak die dacht dat hij slechte beslissingen kon afdwingen om goede resultaten te behalen. Stan O’Neal was die man en zijn ongelooflijke kostenbesparingstactiek leverde hem veel vijanden op.

Hij kostte de firma zo’n 28 miljard dollar en het verlies van 35.000 goedbetaalde banen. Stan O’Neal en zijn ambtsperiode bij Merrill Lynch is een vlek die niet kan worden uitgewist en zijn aanwezigheid drong door tot de hoogste echelons van de firma.

De firma crashte en brandde omdat de voorzitter een homerun wilde slaan door zich bezig te houden met risicovolle rendementshandel.

Het is wat er gebeurt als je een slechte leider hebt en hij ongecontroleerd zijn gang kan gaan.

Blackberry

Er was een tijd dat Blackberry het ultieme statussymbool was en niemand zich een ander type smartphone kon voorstellen.

Maar Blackberry had een geschiedenis van nepotisme die tot slecht leiderschap leidde. Het bedrijf bevorderde ook mensen van binnenuit op basis van ambtstermijn in plaats van op basis van vaardigheden en potentieel om daadwerkelijk leiding te geven.

Deze slechte strategie om de organisatie niet te verrijken met nieuwe mensen met frisse ideeën en de bestaande werknemers niet te motiveren om hetzelfde te doen, bracht het bedrijf tot stilstand. Apple en andere smartphonebedrijven brachten nieuwe producten waaraan Blackberry zich te traag aanpaste.

Blackberry rise and fall

Bottom-Line?

Het uitdenken en uitstippelen van een leiderschapsstrategie is iets dat in een ondernemingsplan moet beginnen wanneer een bedrijf net begint met het strekken van zijn ledematen. Een gebrek aan planning en het ontbreken van een SOP leiden tot slecht leiderschap, maar het is zo gemakkelijk om deze stappen in de beginfase over te slaan.

Bedrijfseigenaren denken maar al te vaak dat ze later wel aan dit soort details toekomen, maar later lijkt nooit te komen. Als meer startende bedrijven zich zouden richten op het stroomlijnen van het managementprotocol, zouden de fundamenten misschien steviger zijn.

Ga door, vertel ons wat je denkt!

Hebben we iets gemist? Kom op! Vertel ons wat u vindt van ons artikel over het belang van leiderschap in de commentaarsectie.

📝 Als u een fout hebt gevonden in de gegevens op deze pagina, laat het ons dan weten door die tekst te selecteren en op Ctrl+Enter te drukken.

Avatar

Een ingenieur van beroep en een parttime ondernemer. Hou van spelen met kinderen, dansen, films kijken en schrijven.