Articles

Venus Vierkant Neptunus Synastrie

Wilt u weten of de sterren uw relatie genegen zijn? Astrologie kan u mogelijk enkele waardevolle richtlijnen geven. Met opzet noemen we het richtlijnen, omdat mensen vaak ten onrechte geloven dat astrologische horoscopen gebeurtenissen kunnen voorspellen.

Astrologische horoscopen bieden mooie inzichten in mogelijkheden die we zouden kunnen ontwikkelen op persoonlijk vlak en in relaties met andere mensen en de wereld waarin we leven.

Volgens astrologen staat alles wat we meemaken in de sterren geschreven, hoewel zo’n uitdrukking niet zo strikt is als het misschien lijkt, als ze eenvoudig wordt opgevat. Het is een complexe wederzijdse beïnvloeding tussen onze wereld en de kosmos en het beïnvloedt een individueel mens.

Officiële wetenschappen hebben aangetoond dat kosmische energieën zeker invloed hebben op de Aarde.

Astrologie beweert dat ze ook invloed hebben op mensen, als individuele persoonlijkheden. Een geboortehoroscoop, ons belangrijkste hulpmiddel hier, is een diagram van de hemel, genomen als een beeld van de planetaire posities op het moment dat een persoon tot leven kwam.

Volgens de astrologie zou dit patroon specifieke energieën voortbrengen die elke persoon vormen.

Het gaat hier echter niet om in steen gebeitelde regels, maar om mogelijkheden. Het is vergelijkbaar met de benadering van meervoudige intelligenties, in zekere zin. Het zou ons kunnen dienen om dingen te illustreren. Iemand zou een potentieel voor kunst kunnen hebben, maar de ontwikkeling, het gebruik en het plezier in dat specifieke potentieel zouden van talrijke andere factoren afhangen. Hetzelfde geldt voor de informatie die we uit een geboortehoroscoop halen.

Onze geboortehoroscoop vertelt ons op welke gebieden van het leven we de beste kans hebben om gelukkig te zijn, welke de meest problematische zijn, wat onze gebreken en voordelen zijn, welke soorten talenten we mogelijk hebben, wat onze neigingen zijn; kortom, het vertelt over mogelijkheden, gebaseerd op bepaalde eigenschappen en kenmerken van een mens als uniek individu.

Waarom is dit van belang als we het over synastrie hebben?

Synastrierapport Betekenis

Synastrie is een vergelijkende studie van twee geboortehoroscopen; daarom moeten we eerst inzicht krijgen in de horoscopen die we willen vergelijken. We moeten de betrokkenen ‘ontmoeten’, om te zien hoe ze bij elkaar passen en wat voor soort relatie ze zouden kunnen ontwikkelen.

Zelden zou men meer dan twee horoscopen vergelijken en mensen zijn meestal geïnteresseerd in liefdessynastrie.

Romantische relatiemogelijkheden zouden heel goed kunnen worden waargenomen vanuit het punt van een synastrierapport. Alvorens de horoscopen met elkaar te vergelijken, bekijkt de astroloog elke horoscoop en concentreert zich op specifieke punten.

Wat zeer belangrijk is om te leren over beide personen is hun conceptualisering van liefde, een relatie, romantiek, huwelijk, emotionele uitingen.

Deze aspecten van elke geboortehoroscoop zouden een astroloog een beter inzicht geven in de mogelijkheden van een verbinding. Zodra deze werden gezien vanuit het punt van synastrie, zouden de dingen nog logischer worden.

Synastrie zou laten zien hoe planeten uit de ene horoscoop zouden kunnen interageren met die uit de andere.

Synastrie is anders dan een samengestelde horoscoop, omdat het een vergelijking van de horoscopen voorstelt, stap voor stap. Een samengestelde horoscoop is eigenlijk horoscoop samengevoegd in één, nieuwe en unieke horoscoop, die meer fatalistische informatie geeft, om te zeggen.

We zouden kunnen zeggen dat synastrie relevanter is als we het mogelijke verloop van de ontwikkeling van een relatie willen begrijpen.

Venus in Mythologie en Astrologie – Het belang in Synastrie

Laten we eerst eens kijken naar de planeet Venus, haar astrologische en mythologische symboliek en betekenis. Het begrijpen van de energieën van de betrokken planeten zou natuurlijk het belangrijkste onderdeel zijn van het begrijpen van een bepaald aspect als geheel.

In de oude mythologie was Venus de godin van de liefde, schoonheid, vruchtbaarheid, harmonie en levensgenoegens.

De planeet Venus is de tweede naast de Zon en het meest heldere hemellichaam aan de nachtelijke hemel, naast de Maan.

Venus is ook bekend als de Morgen- en de Avondster, Lucifer, geassocieerd met een god in de Romeinse mythologie en later genoemd in de Latijnse Bijbel, genomen als de vroegere naam van de gevallen engel die de Duivel werd. Mysteries omringen deze mooie en verleidelijke planeet.

Venus is een vrouwelijk principe, geassocieerd met het metaal koper. In de astrologie regeert Venus over de tekens Weegschaal en Stier, die twee zeer belangrijke grondslagen van het menselijk leven vertegenwoordigen, liefde en materiële bronnen.

Door het teken Weegschaal heeft Venus een kracht om relaties te beïnvloeden en harmonie te brengen, terwijl zij door Stier veiligheid en stabiliteit kan verschaffen, vooral op materieel gebied.

Venus is verheven in Vissen, wat haar het vermogen geeft om zeer mededogend te zijn en tot zelfopoffering in staat te zijn. Venus ondersteunt onze sociale houding, ons gevoel voor esthetiek en onze neigingen tot mooi.

Venus zou invloed hebben op onze moraal, deugdzaamheid, het gevoel voor eerlijkheid, schoonheid en geluk. Venus kan uiterst heilzaam zijn als het gaat om menselijke relaties.

Zij ondersteunt vriendschap, samenwerking, partnerschap, wederzijds begrip, delen. Bovendien heeft Venus zeker invloed op de romantiek; ze ondersteunt romantische relaties en alles wat daarmee te maken heeft. Venus vertegenwoordigt lust, hartstocht en amoureusheid.

De meest positieve eigenschappen die met Venus worden geassocieerd zijn liefdevolle geest, vrijgevigheid, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, gevoel voor esthetiek, gevoel voor harmonie.

De slechte kanten die met Venus worden geassocieerd zijn rauwe passie, ongecontroleerde lust, hebzucht, gulzigheid, en gebrek aan tact, onedele genoegens, luiheid, onbeleefdheid en meer.

In de synastrie zou Venus zeker een belangrijke rol moeten spelen omdat zij de liefde en de romantische relatie zelf vertegenwoordigt.

Neptunus in de Mythologie en Astrologie – Het belang in de Synastrie

Neptunus was een godheid die geassocieerd werd met wateren, de god van de zee in de Romeinse mythologie (Poseidon in het Grieks). Hij was een van de drie goddelijke broers die volgens de oude mythen de wereld onder elkaar deelden. Zijn broers waren Jupiter (Zeus) en Pluto (Hades).

De heer van de zee, Neptunus, is altijd geassocieerd geweest met een impulsieve en onvoorspelbare natuur.

We moeten toegeven dat de wateren van de wereld machtig en krachtig zijn, maar ook diep, mysterieus, ononderzocht tot in hun grootste diepten.

In de astrologie vertegenwoordigt Neptunus het rijk van fantasieën, verbeelding, mysteries, illusies, misleiding en bedrog. Het is een planeet die een genezing kan zijn, net zoals het een vergif kan zijn.

De invloed van Neptunus is moeilijk uit te leggen, omdat het noch over het denkbeeldige deel regeert, zoals de Maan doet, noch direct het artistieke genie opwekt, zoals Venus doet, maar het is dichtbij en verwant aan beide.

Neptunus is de inspiratie zelf; het omcirkelt al het andere verwante en geeft het vleugels. Neptunus is sterk in mensen met paranormale gaven, mensen die in contact staan met het spirituele, zwervers door sferen van verbeelding.

Neptunus kweekt illusies, omdat het houdt van het leven in een wereld van een mooie verbeelding. Misschien kunnen we het beter begrijpen als we ons herinneren dat Neptunus heerst over het teken Vissen, een van de meest mysterieuze en dromerige dierenriemtekens.

De invloed van Neptunus is heel subtiel, geheim, moeilijk te vangen, maar sterk, hoewel mensen het vaak als te verwaarlozen beschouwen, in gedachten houdend hoe ver deze transcendente planeet was.

De planeet Neptunus heeft veel te maken met intuïtie, maar op een heel karakteristieke manier, niet op de manier waarop de Maan dat doet. Neptunus is verwarrend, maar ongelooflijk inspirerend.

Zijn invloed brengt uitmuntend artistiek talent; hij wordt geassocieerd met muziek, poëzie, schilderkunst, intuïtief denken en rijke verbeelding. Aan de andere kant kan Neptunus leiden tot besluiteloosheid, fraude, ondeugden, verslavingen en geestesziekten.

Vierkant Aspect in Astrologie – Synastrie

Dit aspect is het aspect van spanning, de innerlijke spanning en het innerlijke conflict, vóór al het andere. Het vierkantaspect is zwaar en moeilijk, maar het brengt geen opposities met zich mee en ontwikkelt geen bewustzijn, het lokt het uit.

Het levensgebied dat wordt beïnvloed door planeten in het vierkantaspect vereist uw inspanning om er het evenwicht in te vinden.

Het vierkantaspect kan veel moeilijkheden veroorzaken, kritieke situaties, u voor uitdagingen stellen. Het dient allemaal om uw bewustzijn te wekken en te handelen, in de richting van het oplossen van het conflict.

In een geboortehoroscoop van jonge mensen, blijven vierkanten meestal in het gebied van onbewust, zodat acties die worden ondernomen wanneer ze worden geconfronteerd met een probleem impulsief zijn, niet doordacht.

Het vierkant, zwaar als het is, doet u zoeken naar een oplossing om de spanning te verlichten. Het zou je moeten helpen toleranter te worden, maar alleen als je zelfbewust was.

Venus vierkant in synastrie brengt problemen en leidt tot misverstanden, maar het is meestal niet iets wat je niet aankon.

Venus vierkant Neptunus Synastrie – Algemene informatie

Venus vierkant Neptunus is een verbinding met een buitenaardse, uiterst romantische vibe! Elke verbinding tussen Venus en Neptunus zou die magische, nauwelijks verklaarbare romantische band hebben.

Hun verbinding is fantastisch, dromerig, als in een sprookje. Romantische Venus en dromerige Neptunus zouden energieën delen op een diep mysterieus, intuïtief niveau.

Venus, hoewel geen dromer op een Neptunus manier, zou een grote idealist kunnen zijn als het gaat om liefde en romantiek. De verleidelijke, mysterieuze en mooie Neptunus zou een beeld kunnen zijn van een ideale partner voor een charmante Venus.

Andersom zou Neptunus zich aangetrokken voelen tot de charmes van Venus en haar mooi gesneden zin.

Het veelvoorkomende probleem doet zich echter voor, telkens wanneer de planeet Neptunus zich in aspekten bevindt met persoonlijke planeten. Neptunus geniet van het wonderland, vooral van zo’n romantisch wonderland, dat haar gedeeltelijk door Venus wordt opgedrongen.

Het zware vierkantaspect zou de zaken compliceren. Neptunus zou verrukt zijn over Venus’ adoratie en zou proberen die in stand te houden, onbewust.

Het vierkant, laten we u eraan herinneren, begint niet met bewustzijn, wat nog meer verwarring met zich meebrengt. Wat we hier hebben is Neptunus die probeert te voldoen aan het idealistische beeld van Venus en het kan niet eeuwig doorgaan.

Neptunus zou uiteindelijk moe worden, uitgeput, uit de beste intentie; om Venus niet te kwetsen en om de dromerigheid van de relatie niet te verbrijzelen.

Als het eenmaal het hoogtepunt heeft bereikt en de romantische zeepbel is doorgeprikt, eindigen beide partners verdrietig en onbevredigd. Venus kan gekwetst zijn en de bedoeling niet begrijpen, omdat ze zo lang waanvoorstellingen heeft gehad.

Wanneer Neptunus betrokken was in de synastrie, doet het probleem van onrealistisch beeld zich voor en het moet op tijd worden opgemerkt.

Venus Vierkant Neptunus Synastrie – Uitdagingen

Dit is geen gemakkelijke taak, maar astrologische inzichten, zoals het synastrierapport, kunnen je helpen je bewust te worden van dingen die je anders moeilijk aan jezelf zou kunnen uitleggen en begrijpen.

De sleutel tot een succesvolle relatie is altijd wederzijds vertrouwen, afhankelijkheid, sympathie, tolerantie en begrip, ongeacht horoscooptekens, planeetaspecten en geboortehoroscopen.

In deze moet de nadruk liggen op een realistische kijk op de zaak. Venus persoon moet proberen op zijn minst af te zwakken hun idealistische visies, die in feite zou fungeren als verwachtingen.

Neptunus persoon moet eigenlijk proberen niet te passen in de Venus ‘beeldspraak en uiteindelijk moe van het spelen van de rol van de ideale minnaar te krijgen. Welnu, we kunnen niet zeggen dat Neptunus liegt, want de bedoelingen zijn meestal zuiver en welwillend.

De complexiteit van deze relatie ligt echter in het gebrek aan een realistisch perspectief, ieder blijft in zijn dromenland zonder het werkelijk te communiceren.

Ze communiceren wel, en goed ook, op een heel diep, heel intuïtief niveau, maar op de een of andere manier vertroebelt de hele voorstelling van een ideale relatie alles en houden ze het allebei vol.

Venus Vierkant Neptunus Synastry – The Good and the Bad

Deze verbinding is uitdagend, maar intrigerend, zouden we zeggen.

Het is niet iets dat per se slecht is, maar het vereist bepaalde soort beperkingen. Het heeft veel te maken met zelfbewustzijn, omdat partners hier rollen spelen die ze ideaal vinden, niet wat ze werkelijk voelen, voor een deel.

Daarnaast gebeurt het allemaal uit goede bedoelingen en omwille van het behoud van die prachtige romantische relatie.

Om niet teleurgesteld en verrast te worden zelfs, zouden beiden realistischer moeten zijn. De persoon van Venus zou zich bewust moeten zijn van de idealistische verwachtingen die zich gewoon ongevraagd ontwikkelen.

Neptunus zou het verschil moeten maken tussen wat hij of zij werkelijk was en wat de idealistische Venus oplegt.

Het zou een uitdagende onderneming kunnen zijn, want hier zouden we twee partners kunnen hebben die weigeren de dingen helder en echt te zien.

Als Neptunus Venus ervan zou willen overtuigen dat de dingen niet zo zijn als Venus zich voorstelt, zou Venus simpelweg kunnen weigeren om het te horen. Neptunus, zelf een planeet van illusies, zou zeer waarschijnlijk weigeren hun eigen werkelijke beeld te zien.

De verbinding is verwarrend, diep romantisch en met een groot risico van gekwetste gevoelens, hoewel niet iets wat men niet aan zou kunnen.

Ezoicreport this ad

Loading…

Meer interessante artikelen: