Articles

Ambasady i Konsulaty USA w Japonii

Proszę nie brać pod uwagę instrukcji zawartych w formularzach (z wyjątkiem informacji dotyczących federalnego prawa podatkowego oraz oświadczenia o ochronie prywatności), ponieważ są one przeznaczone do stosowania w USA.Proszę wydrukować wszystkie formularze na standardowym białym papierze (format A4 lub Legal), jednostronnie.

*Uwaga: Należy podać numer Ubezpieczenia Społecznego (Social Security number), jeśli taki został Panu/Pani nadany, zgodnie z 22 U.S.C. 2714a i 22 C.F.R 51.60(f). Jeśli nie posiadasz numeru Social Security, musisz złożyć podpisane oświadczenie zawierające zdanie: “Oświadczam pod groźbą kary krzywoprzysięstwa zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki, że następujące informacje są prawdziwe i poprawne: Nigdy nie otrzymałem numeru Social Security od Social Security Administration”.

Dla paszportów dla dorosłych

Pierwszy paszport dla dorosłych
Wypełnić on-line i wydrukować DS-11
Odnowienie paszportu dla dorosłych
Wypełnić on-line i wydrukuj DS-82
Zastępstwo za zgubiony/skradziony/uszkodzony paszport DS-11
Oświadczenie dotyczące zgubionego/skradzionego paszportu DS-64 (PDF 51KB)
Zmiany/poprawki (w ciągu 1 roku)
Wypełnij on-line i wydrukuj DS-5504
Zastępstwo paszportu awaryjnego
Wypełnij on-lineline i wydrukuj DS-5504

Dla małoletniego (poniżej 16 roku życia)

Pierwszy paszport
Wypełnij on-line i wydrukuj DS-11
Wznowienie paszportu dla małoletnich
Wypełnij on-line i wydrukuj DS-11
Statatement of Consent for Passport issuance to Minors DS-3053 (PDF 51KB)
Statement of Exigent/Special Family Circumstances DS-5525 (PDF 43KB)
Replacement for lost/stolen/mutilated passport DS-11
Statement regarding lost/stolen passport DS-64 (PDF 51KB)
Zmiany/poprawki (w ciągu 1 roku)
Wypełnij on-line i wydrukuj DS-5504
Zastępstwo paszportu awaryjnego
Wypełnij on-lineline i wydrukuj DS-5504

Proszę nie brać pod uwagę instrukcji zawartych w formularzach (z wyjątkiem informacji dotyczących federalnego prawa podatkowego i oświadczenia o ochronie prywatności), ponieważ są one przeznaczone dla wniosków składanych w Stanach Zjednoczonych.S.

Drukuj wszystkie formularze na standardowym białym papierze (A4 lub legal size), jednostronnie.

.