Articles

Aspekty Merkurego i Midheaven w wykresie urodzeniowym: Czy twój intelekt jest związany z twoją karierą?

Koniunkcja Merkurego z Midheaven

Twoje wysiłki intelektualne są silnie ukierunkowane na karierę i pozycję społeczną.
Myśl, słowa i czyny są zestrojone w sposób praktyczny.
Potrzebujesz publicznego uznania dla swojej wiedzy i zdolności komunikacyjnych.
Możesz doświadczyć zmiany zawodu i niepokoju na ścieżce kariery.
Przekazujesz to, co najlepsze w swoim stylu intelektualnym i komunikacyjnym, kiedy jesteś osobą dojrzałą. Jako młoda osoba masz tendencję do intelektualnej izolacji i nie wyrażasz się łatwo.

Merkury w sekstylu do Midheaven

Twoja kariera i życie zawodowe będą prawdopodobnie związane z uczeniem się i/lub nauczaniem.Lubisz uczyć się od ludzi na wysokich stanowiskach i od osób starszych.

Merkury w kwadracie Midheaven

Potrzebujesz zawodu, który inspiruje twój umysł.
Masz tendencję do wycofywania się z ludzi, zwłaszcza gdy jesteś pochłonięty jakimś zadaniem. Wolisz pracować bez żadnej ingerencji.
Twoja samodyscyplina w zawodzie jest bardzo silna i ryzykujesz przepracowanie, aby osiągnąć swoje cele, które są bardzo ambitne.
Potrzebujesz dokładnego planowania swojego życia zawodowego i czujesz się bardzo niekomfortowo, jeśli coś nie idzie zgodnie z Twoimi planami.
Wolisz raczej związki czysto intelektualne niż emocjonalne.

Trójkąt Merkurego do Midheaven

Jasno określasz swoje perspektywy i cele zawodowe i prawdopodobnie odniesiesz sukces, ponieważ jesteś elokwentny i intelektualny. Jesteś w stanie skupić się na swojej misji i nawiązać kontakty społeczne niezbędne do tego, aby pomóc Ci wznieść się ku swoim celom.
Możesz wyróżniać się w karierach związanych z komunikacją, informatyką, przemawianiem, pisaniem i nauczaniem.
Prawdopodobnie będziesz również pragnąć kariery, która pozwoli Ci na elastyczność, mobilność i wysoki poziom stymulacji. Praca, która obejmuje podróże i zmianę scenerii jest również preferowana.

Merkury naprzeciwko Midheaven

Możesz czuć się zdezorientowany co do swojej ścieżki kariery i prawdopodobnie będziesz się bawić w kilka potencjalnych karier zanim znajdziesz taką, o której jesteś pasjonatem.Możesz ukierunkować swoją energię intelektualną w bardziej efektywny sposób, jeśli nauczysz się ufać swoim pomysłom i rozpoznasz swoje możliwości. Również jeśli jesteś w stanie znaleźć motywację, aby trzymać się jednego planu wystarczająco długo, aby pokonać trudności i cieszyć się sukcesami, będzie to dla Ciebie lepsze.

Mercury quincunx Midheaven

Możesz wędrować przez różne potencjalne kariery, zanim znajdziesz swoje prawdziwe powołanie. Do pewnego stopnia, niepewność i obawy odgrywają rolę w prowadzeniu cię do odwrócenia uwagi od używania twoich intelektualnych darów w praktyczny sposób.
Możesz uniknąć awansu i odpowiedzialności w swojej karierze, ponieważ nie poradziłeś sobie z własnym niepokojem o sukces.
Kiedy nauczysz się przezwyciężać ten niepokój, będziesz bardziej skłonny do zajmowania stanowisk władzy i pozwolisz sobie na dzielenie się swoimi darami intelektualnymi w praktyczny sposób, który przyniesie korzyści innym i wzmocni Twoją karierę.
Jako użytkownik 12andus, możesz odkryć aspekty swojego wykresu urodzeniowego w okienku Odczyty wykresu urodzeniowego na stronie Raporty.

.