Articles

Psalm 104:1-23The Message

Boże, mój Boże, jakże jesteś wielki!
pięknie, chwalebnie odziany,
ubrany w blask słońca,
i całe niebo rozciągnięte na Twój namiot.
Zbudowałeś swój pałac na głębinach oceanu,
stworzyłeś rydwan z chmur i wystartowałeś na skrzydłach wiatru.
Przyjąłeś wiatry jako posłańców,
wyznaczyłeś ogień i płomień jako ambasadorów.
Ustawiłeś ziemię na mocnym fundamencie
tak, że nic nie może nią wstrząsnąć, nigdy.
Pokryłeś ziemię oceanem,
pokryłeś góry głębokimi wodami;
Potem ryknąłeś i woda uciekła –
Twój grzmot ją odrzucił.
Góry wypiętrzyły się, doliny się rozszerzyły
w miejscach, które im wyznaczyłeś.
Ty wyznaczyłeś granice między ziemią a morzem;
nigdy już ziemia nie będzie zalana.
Zaczynałeś źródła i rzeki,
wypuszczałeś je płynące wśród wzgórz.
Wszystkie dzikie zwierzęta teraz piją do syta,
dzikie osły gaszą pragnienie.
Wzdłuż brzegów rzek ptaki budują gniazda,
kruki wydają swe głosy.
Wodolejesz góry ze swych niebiańskich zbiorników,
ziemia jest zaopatrzona w obfitość wody.
Ty sprawiasz, że rośnie trawa dla zwierząt gospodarskich,
siano dla zwierząt, które orzą ziemię.

.