Articles

Screening for Diabetes Mellitus After Pregnancy

Oprócz zalecanych powyżej badań kontrolnych dla kobiet z GDM w wywiadzie, Women’s Preventive Services Initiative zaleca wszystkim kobietom przestrzeganie wytycznych dotyczących badań przesiewowych w kierunku cukrzycy w populacji ogólnej. Wytyczne dotyczące badań przesiewowych w populacji ogólnej są dostępne w U.S. Preventive Services Task Force i American Diabetes Association.

W porównaniu z innymi testami hemoglobina A1c jest mniej dokładna w pierwszych miesiącach po ciąży. Ponadto, poziom hemoglobiny A1c może być niedokładny u kobiet z takimi schorzeniami jak niedokrwistość, niewydolność nerek, niektóre hemoglobinopatie (np. talasemia i choroba lub cecha sierpowatokrwinkowa) lub u kobiet, u których niedawno dokonano transfuzji. Jednakże, biorąc pod uwagę niską częstość wykonywania po porodzie badań stężenia glukozy w osoczu na czczo i 2-godzinnego doustnego testu tolerancji 75 g glukozy, hemoglobina A1c może być rozważana jako alternatywa dla odpowiednio poinformowanych pacjentek, gdy inne badania nie są możliwe do wykonania. Do 6 miesięcy po porodzie zmiany fizjologiczne związane z ciążą zwykle ustąpiły; dlatego wszystkie standardowe testy przesiewowe są dopuszczalne po 6 miesiącach.

.