Articles

The Importance Of Leadership In Business

Jeśli Google znaczenie przywództwa w biznesie można uzyskać około 658 000 000 wyników, z każdej definicji tak wyjątkowe, jak indywidualny lider.

Jest to trudne pojęcie do zdefiniowania, być może dlatego, że oznacza tak różne rzeczy do różnych ludzi.

Więc, jaka jest potrzeba przywództwa; “powód bycia” lidera dzień w dzień?

Niektórzy uważają, że celem przywództwa jest dostarczanie wyników poprzez innych, podczas gdy niektórzy uważają, że celem lidera jest rozwijanie większej liczby liderów. Inni uważają, że podstawową odpowiedzialnością lidera jest urzeczywistnienie wizji.

Przywództwo to nie stanowisko ani tytuł; to działanie i przykład. To proces wpływania na innych, aby pracowali na rzecz osiągnięcia określonych celów. Lider zarządza organizacją i prowadzi zespół do osiągania celów, zdecydowanego działania i pokonywania konkurentów, jednocześnie zaszczepiając ducha wydajności w organizacji.

Ważność przywództwa

Ważność przywództwa jest nie do przecenienia w biznesie. Jest to niezbędne, aby pracownicy marzyć, co organizacja marzy, aby osiągnąć i aby je razem, aby osiągnąć wspólny cel. Przywództwo jest również ważną funkcją zarządzania, która pomaga zmaksymalizować efektywność i osiągnąć cele organizacji.

Oto kilka innych powodów wyjaśniających, dlaczego przywództwo jest ważne dla każdej firmy:

Pomaga we wpływaniu na zachowania ludzi

Liderzy odgrywają ważną rolę we wpływaniu na zachowania jednostek w miejscu pracy. Obowiązkiem liderów jest wyznaczanie kierunku dla członków zespołu. Dobrzy liderzy zawsze starają się uzyskać dobre wyniki dzięki swoim zwolennikom. Wykorzystują wiedzę i umiejętności grupy, kierują jednostki w stronę wspólnego celu i wyciągają z nich zobowiązanie do osiągania wyników.

Skuteczni liderzy nie tylko rozkazują; oni inspirują, przekonują i zachęcają.

Najlepsi liderzy to ci, którzy potrafią skutecznie wpływać w górę, w dół i w poprzek organizacji, wpływając na wyniki biznesowe poprzez napędzanie zmian w zachowaniu.

Utrzymuje dyscyplinę

Liderzy mają potężny wpływ na egzekwowanie dyscypliny w organizacji. Stosują formalne zasady i przepisy oraz egzekwują dyscyplinę wśród pracowników, pomagając im w kultywowaniu “samodyscypliny.”

Podwładni przestrzegają zasad i przepisów z zaangażowaniem i lojalnością, ponieważ ich liderzy zazwyczaj mają do nich zaufanie. Liderzy promują pracę zespołową, zmieniają stosunek do pracy i rozwijają dobre stosunki międzyludzkie, ułatwiają interakcje między członkami i utrzymują dyscyplinę w organizacji.

Motywacja

Wysiłek grupowy i praca zespołowa są niezbędne do realizacji celów organizacyjnych, a przywództwo staje się w tym celu kluczowe.

Liderzy motywują pracowników do podejmowania pracy, której w przeciwnym razie nie byliby skłonni wykonywać. Łączą zdolności ludzi z chęciami i napędzają ich do działania. Wykorzystują ich potencjał do pracy i przekształcają ich pragnienia w wyniki. Poprzez sprawowanie przywództwa, liderzy mogą wpływać na każdą grupę ludzkich dokonań zawodowych.

Przywództwo podciąga grupę do wyższego poziomu wydajności poprzez swoją pracę nad zarządzaniem talentami.

“Menedżer mówi ‘idź’, a lider mówi ‘chodźmy’!”

-E.M Kelly

Wielcy liderzy zawsze zachęcają do działań związanych z budowaniem zespołu, aby uczynić go silniejszym i bardziej zjednoczonym oraz upewnić się, że wszyscy pracownicy dobrze ze sobą współpracują.

Budowanie ducha zespołu

Żadna jednostka nie może pracować w pojedynkę. Liderzy rozwijają ducha zespołu wśród zwolenników, aby pracowali wspólnie i koordynowali swoje cele z celami organizacji. Lider działa jak kapitan zespołu. Tworzy siły synergii i pomnaża indywidualną wydajność w wydajność zbiorową.

Przywódca może być czynnikiem podnoszącym morale poprzez osiągnięcie pełnej współpracy, tak aby wykonywali oni swoje zadania najlepiej jak potrafią, pracując nad osiągnięciem celów.

“Zapraszam wszystkich, aby wybrali przebaczenie zamiast podziałów, pracę zespołową zamiast osobistych ambicji.” -Jean-Francois Cope

Podstawy współpracy

Przywództwo zapewnia podstawy do współpracy na kilka sposobów. Dobra dwukierunkowa komunikacja, relacje osobiste jeden do jednego i pomoc, wykorzystanie uczestnictwa i tworzenie okazji do zaspokojenia potrzeb służą zwiększeniu zrozumienia między liderem a podwładnymi.

To zwiększenie zrozumienia uzyskane dzięki interakcjom poszczególnych osobowości promuje korzystne uczucia i postawy wśród nich oraz wzmacnia kulturę miejsca pracy.

“Żaden lider, niezależnie od tego, jak silny, nie może odnieść sukcesu w czymkolwiek o znaczeniu lub wadze narodowej, jeśli nie ma wsparcia i współpracy ludzi, którym ma za zadanie przewodzić i którym przysięgał służyć.” -Rodrigo Duterte

Wsparcie psychologiczne

Liderzy pomagają członkom swojego zespołu w realizacji zadań organizacyjnych i pokonywaniu problemów, które napotykają podczas wykonywania tych zadań. Promują zwolenników do pracy z zapałem i pewnością siebie, a także pomagają im dostosować ich osobiste cele i potrzeby do celów i potrzeb organizacyjnych poprzez zapewnienie elastyczności pracy.

“Miłość i praca są dla ludzi tym, czym woda i słońce dla roślin.” -Jonathan Haidt

Liderzy budują zaufanie wśród członków zespołu i uświadamiają im ich możliwości. Prowadzą ich, doradzają i coachują, gdy tylko jest to konieczne.

Przykłady niepowodzeń biznesowych z powodu nieskutecznego przywództwa

Enron

Może to być skrajny przykład przywództwa, które poszło w rozsypkę, ale to się wydarzyło i prawdopodobnie powtórzy się również w innych firmach w dzisiejszych czasach.

Enron jest jedną z największych porażek w historii biznesu w USA. Najwyższych liderów i starszych kierowników w Enron zostały wypłacone bardzo wysokie pensje, nawet gdy firma idzie w dół. Cieszyli się dużymi premiami i ogromnymi kontami wydatków. W tym samym czasie, liderzy byli zaangażowani w każdą okazję, aby zarobić więcej pieniędzy poprzez angażowanie się w specjalne podmioty i fałszywe partnerstwa. W wyniku tego wielu dyrektorów Enronu zostało uznanych za winnych różnych zarzutów i teraz widzą długie wyroki więzienia.

enron rise and fall

The takeaway here is that they got away with it for years, and corrupt leadership caused financial ruin for hundreds of people.

Merrill

Merrill Lynch miał złego lidera, nieudolnego, kierującego się ego tyrana, który myślał, że może wymusić złe decyzje, aby przyniosły dobre rezultaty. Stan O’Neal był tym człowiekiem, a jego niewiarygodna taktyka cięcia kosztów przysporzyła mu wielu wrogów.

Kosztował firmę około 28 miliardów dolarów i utratę 35 000 dobrze płatnych miejsc pracy. Stan O’Neal i jego kadencja w Merrill Lynch jest plamą, której nie da się wymazać, a jego obecność przeniknęła do wyższych szczebli firmy.

Firma rozbiła się i spłonęła, ponieważ prezes chciał zaliczyć home run, angażując się w obrót zyskami wysokiego ryzyka.

To jest to, co się dzieje, gdy masz złego lidera i idzie unchecked.

Blackberry

Był czas, kiedy Blackberry był ostatecznym symbolem statusu i nikt nie mógł sobie wyobrazić o inny rodzaj smartphone.

Ale Blackberry miał historię nepotyzmu, które prowadzą do słabego przywództwa. Firma promowała również ludzi z wewnątrz w oparciu o kadencję, a nie na umiejętności i potencjał, aby faktycznie prowadzić.

Ta słaba strategia nie infuzji organizacji z nowych ludzi ze świeżymi pomysłami i nie motywując istniejących pracowników, aby zrobić to samo przyniósł firmę w martwym punkcie. Apple i inne firmy smartphone przyniósł nowe produkty, do których Blackberry był zbyt powolny, aby dostosować.

blackberry wzrost i upadek

Bottom-Line?

Figuring out i przywództwo strategiczne jest coś, co powinno rozpocząć się w biznes planie, gdy firma jest po prostu zaczyna się rozciągać swoje kończyny. Brak planu i nie mając SOP w miejscu wyzwala dla słabego przywództwa, ale to jest po prostu tak łatwo pominąć te kroki na wczesnych etapach.

Właściciele firm zbyt często myślą, że mogą dostać się wokół tych rodzajów szczegółów później, ale później nigdy nie wydaje się przyjść. Być może gdyby więcej startupów skupiło się na usprawnieniu protokołu zarządzania, fundamenty byłyby solidniejsze.

Go On, Tell Us What You Think!

Czy coś przeoczyliśmy? No dalej! Powiedz nam, co myślisz o naszym artykule na temat znaczenia przywództwa w sekcji komentarzy.

📝 Jeśli znalazłeś błąd w danych podanych na tej stronie, proszę, powiadom nas o tym, zaznaczając ten tekst i naciskając Ctrl+Enter.

Avatar

Z zawodu inżynier, a na pół etatu przedsiębiorca. Uwielbia bawić się z dziećmi, tańczyć, oglądać filmy i pisać.

.