Articles

Analys av utbudet

(Analys av utbudet sker alltid ur leverantörens/producentens synvinkel)

I vårt vanliga språk används ordet “utbud” för att betyda så många saker. Ibland avses med utbudet det lager av en vara som släpps ut på marknaden, medan det ibland betraktas som produktionsflödet. Inom ekonomin betyder utbudet den kvantitet produkt som saluförs till ett pris under en viss tidsperiod. I denna definition av utbudet har vi inte tagit hänsyn till den totala produktionen under en viss period utan endast till den kvantitet som görs tillgänglig för försäljning. Vi måste komma ihåg skillnaden mellan utbudet enligt vår definition och produktionen. Det är alltså möjligt att en del av det totala lagret av det som produceras tas till försäljning och att en del hålls kvar i väntan på en framtida prishöjning. På samma sätt är det också möjligt att utbudet är större än den aktuella produktionen – om det aktuella priset är lönsamt kan tidigare lager frigöras.

Till skillnad från en efterfrågekurva har en utbudskurva en positiv lutning, vilket återspeglar lagen om utbud. Enligt utbudslagen är den levererade kvantiteten positivt relaterad till priset, dvs. företag erbjuder större mängder till högre priser och mindre mängder till lägre priser. I detta fall är priset en belöning för produktionen, så att högre marknadspriser leder till större kvantiteter. Högre priser ger företagen extra medel för att köpa mer resurser eller insatsvaror för att öka produktionen. Högre priser fungerar också som en signal till producenterna om att konsumenterna värderar deras varor högt och önskar mer av dem.