Articles

Betydelsen av ledarskap i näringslivet

Om du googlar på betydelsen av ledarskap i näringslivet får du ungefär 658 000 000 resultat, och varje definition är lika unik som en enskild ledare.

Det är ett svårt begrepp att definiera, kanske för att det betyder så olika saker för olika människor.

Så, vad är behovet av ledarskap; en ledares “existensberättigande” dag ut och dag in?

En del anser att ledarskapets syfte är att leverera resultat genom andra, medan andra anser att ledarens syfte är att utveckla fler ledare. Andra anser att ledarens främsta ansvar är att se till att visionen förverkligas.

Ledarskap är inte en position eller en titel; det är handling och exempel. Det är en process för att påverka andra att arbeta för att uppnå specifika mål. En ledare förvaltar organisationen och leder teamet till att uppnå mål, agera beslutsamt och slå sina konkurrenter samtidigt som han eller hon ingjuter prestationsanda i organisationen.

Ledarskapets betydelse

Ledarskapets betydelse kan inte underskattas i näringslivet. Det är viktigt att få de anställda att drömma det som organisationen drömmer om att uppnå och att få dem att samarbeta för att nå det gemensamma målet. Ledarskapet är också en viktig funktion i ledningen som bidrar till att maximera effektiviteten och uppnå organisationens mål.

Här är ytterligare några skäl som förklarar varför ledarskapet är viktigt för varje företag:

Hjälper till att påverka människors beteende

Ledare spelar en viktig roll när det gäller att påverka beteendet hos individer på arbetsplatsen. Det är ledarnas ansvar att fastställa en riktning för gruppmedlemmarna. Bra ledare försöker alltid få goda resultat genom sina anhängare. De utnyttjar en grupps kunskaper och färdigheter, pekar ut individer mot ett gemensamt mål och lockar fram ett engagemang för att uppnå resultat.

Effektiva ledare beordrar inte bara, de inspirerar, övertalar och uppmuntrar.

De bästa ledarna är de som framgångsrikt kan påverka uppåt, nedåt och tvärs över hela organisationen och påverka affärsresultaten genom att driva på en beteendeförändring.

Håller disciplin

Ledare har ett kraftfullt inflytande för att genomdriva disciplin i organisationen. De använder formella regler och föreskrifter och upprätthåller disciplin hos de anställda genom att hjälpa dem att odla “självdisciplin”.

De underordnade följer regler och föreskrifter med engagemang och lojalitet eftersom deras ledare vanligtvis har förtroende för dem. Ledare främjar lagarbete, ändrar deras inställning till arbete och utvecklar goda mänskliga relationer, underlättar samspelet mellan medlemmarna och upprätthåller disciplin i organisationen.

Motivation

Grupparbete och lagarbete är viktigt för att förverkliga organisationens mål, och ledarskapet blir avgörande för detta.

Ledare motiverar de anställda till att ta på sig arbetsuppgifter som de annars inte är villiga att utföra. De kombinerar människors förmåga med viljan och driver dem till handling. De utnyttjar deras potential att arbeta och omvandlar deras vilja till prestation. Genom utövandet av ledarskap kan ledare påverka vilken grupp som helst av mänsklig arbetsprestation.

Ledarskapet drar upp gruppen till en högre prestationsnivå genom sitt arbete med talanghantering.

“A manager says ‘go’ and a leader says ‘let’s go’!”.

-E.M Kelly

Goda ledare uppmuntrar alltid till teambuildingaktiviteter för att göra teamet starkare och mer enat och se till att alla anställda arbetar bra tillsammans.

Bygg upp lagandan

Ingen individ kan arbeta ensam. Ledare utvecklar laganda bland anhängarna för att de ska kunna arbeta kollektivt och samordna sina mål med organisationens mål. En ledare fungerar som lagets kapten. Han skapar synergieffekter och multiplicerar individuell produktion till kollektiv produktion.

En ledare kan vara en moralförstärkare genom att uppnå fullt samarbete så att de presterar med bästa förmåga när de arbetar för att nå målen.

“Jag inbjuder alla att välja förlåtelse i stället för splittring, lagarbete framför personlig ambition”. -Jean-Francois Cope

Bas för samarbete

Ledarskapet ger grunden för samarbete på flera sätt. God tvåvägskommunikation, personliga relationer och hjälp från person till person, användning av delaktighet och skapande av möjligheter till behovstillfredsställelse används för att öka förståelsen mellan ledaren och de underordnade.

Denna ökade förståelse som erhålls genom samspelet mellan individuella personligheter främjar gynnsamma känslor och attityder bland dem och förbättrar arbetsplatskulturen.

“Ingen ledare, hur stark han än är, kan lyckas med något som är av nationell betydelse eller betydelse, om han inte har stöd och samarbete med de människor han har i uppdrag att leda och svurit på att tjäna”. -Rodrigo Duterte

Psykologiskt stöd

Ledare hjälper sina lagmedlemmar att utföra den organisatoriska uppgiften och övervinna de problem som de möter när de utför dessa uppgifter. De främjar att följarna arbetar med iver och självförtroende och hjälper dem också att anpassa sina personliga mål och behov till organisationens mål och behov genom att erbjuda arbetsflexibilitet.

“Kärlek och arbete är för människor vad vatten och solsken är för växter”. -Jonathan Haidt

Ledare skapar förtroende bland lagmedlemmarna och får dem att inse sin förmåga. De vägleder, ger råd och coachar dem när det behövs.

Exempel på misslyckade företag på grund av ineffektivt ledarskap

Enron

Detta må vara ett extremt exempel på ett ledarskap som gått åt skogen, men det har hänt och det är troligt att det kommer att hända igen i andra företag i dag också.

Enron är ett av de största misslyckandena i USA:s företagshistoria. De främsta ledarna och höga cheferna på Enron fick mycket höga löner även när företaget gick under. De åtnjöt stora bonusar och enorma utgiftskonton. Samtidigt var ledarna engagerade i alla möjligheter att tjäna mer pengar genom att engagera sig i särskilda enheter och falska partnerskap. Som ett resultat av detta befanns ett antal Enron-ledare skyldiga till en rad olika anklagelser och ser nu ut att få långa fängelsestraff.

Enrons uppgång och fall

Det man kan dra slutsatsen av det här är att de kom undan i åratal, och att det korrupta ledarskapet orsakade ekonomisk ruin för hundratals människor.

Merrill

Merrill Lynch hade en dålig ledare, en oduglig egodriven översittare som trodde att han kunde tvinga fram dåliga beslut för att ge goda resultat. Stan O’Neal var den killen och hans otroliga besparingstaktik gav honom många fiender.

Han kostade företaget cirka 28 miljarder dollar och förlusten av 35 000 välbetalda jobb. Stan O’Neal och hans tid på Merrill Lynch är en fläck som inte kan utplånas och hans närvaro genomsyrade företagets övre skikt.

Företaget kraschade och brann upp på grund av att ordföranden ville slå en home run genom att ägna sig åt avkastningshandel med hög risk.

Det är vad som händer när man har en dålig ledare och han går okontrollerad.

Blackberry

Det fanns en tid då Blackberry var den ultimata statussymbolen och ingen kunde tänka sig att ha en annan typ av smartphone.

Men Blackberry hade en historia av nepotism som ledde till dåligt ledarskap. Företaget befordrade också personer inifrån baserat på anställningstid snarare än på färdigheter och potential att faktiskt leda.

Denna dåliga strategi att inte tillföra organisationen nya personer med nya idéer och att inte motivera de befintliga medarbetarna att göra detsamma ledde till att företaget gick i stå. Apple och andra smartphoneföretag kom med nya produkter som Blackberry var för långsamma att anpassa sig till.

Blackberrys uppgång och fall

Bottom-Line?

Att ta reda på och lägga upp en strategi för ledarskapet är något som bör börja i en affärsplan när ett företag bara börjar sträcka ut sina lemmar. Bristande planering och avsaknad av SOP på plats är en orsak till dåligt ledarskap, men det är så lätt att hoppa över dessa steg i de tidiga skedena.

Företagsägare tror alltför ofta att de kan ta itu med den här typen av detaljer senare, men det verkar aldrig komma senare. Om fler nystartade företag fokuserade på att effektivisera förvaltningsprotokollet skulle kanske grunden bli stabilare.

Säg oss vad du tycker!

Har vi missat något? Kom igen! Berätta vad du tycker om vår artikel om ledarskapets betydelse i kommentarsfältet.

📝 Om du har hittat ett fel i uppgifterna på den här sidan, meddela oss detta genom att markera texten och trycka på Ctrl+Enter.

Avatar

Ingenjör till yrket och entreprenör på deltid. Älskar att leka med barn, dansa, se på film och skriva.