Articles

Hur man kompenserar för de 7 nackdelarna med högteknologiska arbetsplatser

Tekniken på arbetsplatsen har fullständigt revolutionerat vårt sätt att arbeta, och för det mesta har det varit en bra sak. Även om det finns vissa begränsade bevis för motsatsen hjälper de flesta nya former av teknik oss att bli mer produktiva. De gör det möjligt för oss att ansluta oss till andra yrkesverksamma över hela världen, ökar den hastighet med vilken vi kan arbeta och kommunicera och öppnar helt nya marknader att utforska.

Det finns dock vissa nackdelar för högteknologiska arbetsplatser att ta hänsyn till också; att veta hur man känner igen och navigerar i dessa nackdelar blir allt viktigare, i takt med att tekniken genomsyrar allt fler områden av vårt arbetsliv.

Så vad är de största nackdelarna med högteknologiska arbetsplatser, och vad kan du göra för att mildra dem?

Nackdelarna

Det här är några av de största och viktigaste nackdelarna med riklig arbetsplatsteknologi:

1. Stillasittande vanor. Tekniken gör det vanligtvis möjligt för oss att ägna mindre tid åt uppgifter och anstränga oss mindre för att utföra dem – men det är inte alltid en bra sak. Långsiktigt beroende av teknik innebär ofta att man tillbringar större delen av arbetsdagen sittande, med lite eller ingen rörelse. Denna stillasittande livsstil kan, om den inte motverkas av regelbunden motion, leda till fetma, hjärtsjukdomar, diabetes och en rad andra fysiska hälsoproblem. Lyckligtvis är denna nackdel lätt att övervinna med hjälp av ståbord, regelbunden motion under dagen och kraftig motion utanför arbetet några gånger i veckan.

2. Distraktion. Distraktioner kan också vara ett problem, särskilt nu när större delen av världen är ansluten till höghastighetsinternet. Internet är hemvist för obegränsat innehåll och underhållning, aldrig mer än ett klick eller två bort, så distraktioner kan störa även den mest hängivna arbetstagarens produktivitet. Du kan kompensera för detta genom att strukturera din dag så att du avsätter tid för distraktioner och genom att blockera distraktioner helt och hållet med hjälp av plugins för webbläsare eller genom att koppla bort dem helt och hållet.

3. Ensamhet. Tekniken är åtminstone delvis ansvarig för utvecklingen av en ensamhetsepidemi, som har gjort människor mer isolerade än någonsin tidigare. Eftersom man kan kommunicera via en skärm och arbeta hemifrån är de mellanmänskliga interaktionerna sällsynta. Arbetsplatserna kan kompensera för detta genom att anordna fler teambuilding-evenemang och uppmuntra till fler personliga interaktioner.

4. Miljö och kultur. Det är deprimerande att vara inlåst i ett bås, med endast en skärm som sällskap, åtta timmar om dagen. Teknik kan, om den används på ett oansvarigt sätt, förstöra din arbetskultur och få din miljö att verka steril och otrygg. Du kan vända denna tendens genom att investera mer i kvaliteten på din arbetsmiljö, bland annat genom att förbättra luftkvaliteten, spela musik, visa upp konstverk och få människor att känna att de är en del av kulturen.

5. Kostnad. Att hålla sig uppdaterad med den senaste och bästa tekniken kan vara dyrt – även om det slutar med att du sparar pengar på lång sikt. Du kan minska dina kostnader här genom att investera i mer begagnad utrustning, hålla dig ett halvt steg bakom de senaste tekniska utvecklingscyklerna och låta dina anställda använda sina personliga enheter.

6. Säkerhet. Tyvärr finns det en nackdel med dessa personliga enheter – liksom alla andra enheter eller programvaror som du använder för ditt företag. Alla typer av teknik som du använder bär på en risk, tack vare frekvensen av cyberattacker mot småföretag; alla dina data är åtminstone i viss mån sårbara. För att kompensera för denna risk måste du investera i bättre säkerhetsprogram och infrastruktur, anställa en begåvad IT-personal och hålla dina anställda utbildade och uppdaterade om bästa metoder för cybersäkerhet.

7. Utbildning och bibehållande av personal. Du kan också ha problem med att utbilda nya anställda i din teknik eller behålla dem när du byter system. Viss ny teknik är komplicerad och utmanande att lära sig för personer som inte är vana vid en snabb inlärningsmiljö. De enklaste sätten att kompensera för denna nackdel är att anställa mer flexibla personer och vara mer flexibel när det gäller utbildning.

Finnande av balansen

Ingen av dessa nackdelar innebär att tekniken är dålig eller något som bör undvikas. De visar snarare att tekniken inte är en perfekt eller fullständig lösning för att förbättra arbetsplatsens prestanda eller kulturer. Arbeta för att erkänna båda sidorna av den tekniska integrationen och kompensera för de verkliga svagheter som tekniken kan medföra.