Articles

Kommersiella körkort och DUI i Tennessee

Kommersiella förare har en mycket högre standard än icke-kommersiella (eller vanliga) förare. I Tennessee förlorar en innehavare av ett kommersiellt körkort (CDL) som döms för DUI sitt CDL i ett år. Detta gäller även om föraren inte körde ett kommersiellt fordon vid tidpunkten för brottet, utan snarare sitt personliga, icke-kommersiella fordon.

Ring Stegall Law Firm på 901-205-9894 för mer information

Också om du kör ett kommersiellt fordon och åtalas för rattfylleri i Tennessee är den lagliga gränsen 0,04 i stället för 0,08. Detta innebär att delstatens tröskel för att visa att du var lagligt berusad är mycket lägre när det rör sig om ett kommersiellt fordon. Om det är ett icke-kommersiellt fordon är nivån fortfarande 0,08.

För en andra förseelse med rattfylleri är straffet en CDL-avstängning i 10 år till livstid. Återigen, CDL-förare har en mycket högre standard och riskerar mycket högre straff än vanliga förare. En fällande dom kommer nästan säkert att innebära förlust av jobb och försörjning.

Kontakta Stegall Law

Om du är en kommersiell förare som har åtalats för DUI i Tennessee, kontakta Memphis DUI advokat Patrick Stegall. Oavsett om du körde ett kommersiellt fordon eller ditt eget fordon kan Stegall analysera ditt fall och utforma ett försvar baserat på sin kunskap och erfarenhet. Ring Stegall law Firm på (901) 205-9894 eller skicka ett e-postmeddelande till Patrick Stegall på [email protected]

Hitta liknande artiklar

.