Articles

Moon Trine Saturn love Synastry ~ Secure Bond

Moon Aspects

Monen är den viktigaste “planeten” i relationer. Månen representerar djupa behov av trygghet, och det är svårt att vara tillsammans med någon som inte erbjuder oss vad vår måne behöver. Positiv månkompatibilitet kommer att visa två personer som känner sig “hemma” hos varandra och instinktivt bryr sig om varandra. Det är som att vara en familj. Det är därför den är den viktigaste planeten i synastry. Om du vill spendera resten av ditt liv med att sova i samma säng som någon annan måste du självklart känna dig som en familj för varandra.

Moon Trine Saturn

Relationsmål kommer att bli viktiga för dig, din instinktiva affinitet med att bygga vidare på tidigare traditioner och en mottaglighet mot din partners ambitioner och känsla för fokus kommer att dominera. Det här förhållandet har en hög potential för stabilitet och ackumulering av rikedomar. När den första personens måne står i trigonometri med den andra personens Saturnus ger du honom/henne en större mottaglighet för engagemang och en vilja att avstå från omedelbar tillfredsställelse för att fokusera på stabilitet i hemmet och framtida framgång.

Dela inlägget