Articles

Postpartum GRANulation Tissue: The GRANT Study

Project Abstract: Kvinnor som drabbas av förlossningsskador behandlas ofta med lokalt vaginalt östrogen av sina förlossningsläkare för att underlätta läkningen. De systemiska östrogennivåerna är låga under postpartumperioden, särskilt hos ammande kvinnor, och många kliniker antar att lokalt östrogen kan förbättra resultaten efter obstetriska sårskador. Majoriteten av de kvinnor som drabbas av en allvarlig obstetrisk laceration vid Prentice följs upp vid vår multidisciplinära PEAPOD-klinik (Peripartum Evaluation and Assessment of the Pelvic Floor Around the time of Delivery). Vid PEAPOD har vi observerat att kvinnor som behandlas med vaginala östrogener oftare utvecklar vaginal och perineal granulationsvävnad jämfört med kvinnor som inte behandlas med vaginala östrogener. Denna granulationsvävnad visar sig som ett ytterst smärtsamt, fibrotiskt och inflammatoriskt område med ärrbildning på den plats där den läkta lacerationen har uppstått. Även om bildandet av viss granulationsvävnad är en normal komponent i sårläkningskaskaden kan denna vävnad bli patologiskt överdriven och kvarstå i vagina och perineum. På grund av smärta och blödning kräver denna onormala vävnad ofta behandling på kontoret och/eller i operationssalen. Vårt mål är att belysa de biomolekylära egenskaperna hos denna granulationsvävnad för att förbättra återhämtningen efter förlossningen för kvinnor som föder på Prentice och runt om i världen.