Articles

Redovisningsbranschens prognoser för 2020 och framåt

redovisningsbranschenVad innebär framtiden för redovisningsbranschen 2020 och framåt? Vi presenterar tre trender på vår radar för att hjälpa dig att navigera de kommande åren.

Artificiell intelligens kommer att påverka branschen

Den ökande tekniken för artificiell intelligens har skapat möjligheter till framsteg inom många branscher. Redovisning är inget undantag. Automatisering förändrar hur arbetet utförs och eliminerar långsamt behovet av manuell datainmatning.

Många företag har redan börjat använda artificiell intelligens på olika sätt. Faktum är att tekniken redan finns i många mjukvaruprogram som används idag och hjälper revisorer att skala upp kvantiteten och kvaliteten på dataanalysen, förbättra konsekvensen, minska felen och rensa fakturor. Den tid som sparas gör att ekonomer kan fokusera på strategi, affärsutveckling och kundrelationer så att de bättre kan positionera sig som rådgivare.

Industrin utvecklas, och AI spelar en viktig roll i omvandlingen. Istället för att stå emot förändringen måste revisorer omfamna dessa nya tekniska framsteg. Även om AI kan öppna en värld av möjligheter kan den inte ersätta egenskaper som kreativitet och empati, de egenskaper som gör den mänskliga revisorn oersättlig.

Flexibla arbetsarrangemang och distansarbete kommer att öka i popularitet

Att tillgodose flexibla arbetsscheman, inklusive arrangemang där de anställda arbetar hemifrån, är en trend som är här för att stanna. Faktum är att 94 % av arbetsgivarna erbjuder någon form av flexibel arbetsmiljö och 66 % av företagen tillåter distansarbete.

Arbete hemifrån har traditionellt setts som ett privilegium. Fler och fler arbetsgivare inser dock fördelarna och ändrar sin inställning. Forskning har visat att anställda med flexibla arrangemang är mer engagerade och mer produktiva. Detta har lett till införandet av “permanent flexibilitet”, en modell där de anställda inte behöver be om tillåtelse att arbeta på distans eftersom det är en del av företagskulturen.

Framsynta redovisningsbyråer följer efter genom att inte bara tillåta erfarna anställda att arbeta hemifrån, utan också anställa anställda som redan arbetar på distans. Enligt en undersökning från Accounting Today av 175 CPA-företag tillåter 43 % nu anställda att regelbundet arbeta hemifrån och 63 % har minst en anställd som inte är knuten till något särskilt kontor.

I takt med att önskan att locka unga talanger växer och företagen inför teknik som gör distansarbete effektivare, kommer denna trend troligen att fortsätta att växa.

Redovisningsansvarigas roll kommer att fortsätta att utvecklas

Redovisningsansvariga gör mycket mer än sina vanliga ansvarsområden. Dagens revisorer är inte längre bara experter på ekonomi, redovisning och beskattning, utan tar på sig fler ansvarsområden och expanderar till andra rådgivande roller. Denna trend återspeglas i utbildningen; vissa utbildningsprogram omfattar nu kommunikation och datavetenskap som en del av läroplanen.

70 % av de revisorer som arbetar för små och medelstora företag ser att deras rådgivande roll blir mer strategisk.

I takt med att revisorerna fortsätter att utvidga sina expertområden kommer företagen att fortsätta att diversifiera sina tjänster, och utvidga dem till områden som pensionsplanering, bodelning, företagsvärdering och outsourcade CFO-tjänster.

En varaktig relation

Sedan vi öppnade våra dörrar 2003 har Balance Point åtagit sig att vara en sann partner till CPA-samhället.

Oavsett om det handlar om att ge tillgång till viktiga klientuppgifter eller att hålla dig uppdaterad om trender inom personalförvaltning, fortsätter vi att leta efter sätt att förbli relevanta och tillgängliga för dig.

Läs mer genom att besöka avsnittet på vår webbplats som är dedikerat till CPA-partnerskapet.