Articles

Screening for Diabetes Mellitus After Pregnancy

Inom den uppföljande screening för kvinnor med en historia av GDM som rekommenderas ovan, rekommenderar Women’s Preventive Services Initiative att alla kvinnor bör följa riktlinjerna för screening av diabetes mellitus för den allmänna befolkningen. Riktlinjer för screening av den allmänna befolkningen finns tillgängliga från U.S. Preventive Services Task Force och American Diabetes Association.

Vid jämförelse med andra tester är hemoglobin A1c mindre exakt under de första månaderna efter graviditeten. Dessutom kan hemoglobin A1c-nivåerna vara felaktiga hos kvinnor med tillstånd som anemi, njursvikt, vissa hemoglobinopatier (t.ex. thalassemi och sicklecellsjukdom eller drag) eller kvinnor som nyligen har fått en transfusion. Med tanke på den låga frekvensen av testning efter förlossningen med fastande plasmaglukos och 2 timmars 75-grams oralt glukostoleranstest kan hemoglobin A1c dock övervägas som ett alternativ för patienter som fått lämplig rådgivning när andra tester inte är genomförbara. Efter 6 månader efter förlossningen har de fysiologiska förändringarna i samband med graviditeten vanligtvis försvunnit, och därför är alla standardiserade screeningtester acceptabla efter 6 månader.