Articles

Syfilitisk aorta

Syfilitisk aorta är en aortainflammation i samband med det tertiära stadiet av syfilisinfektion. SA börjar som en inflammation i blodkärlens yttersta lager, inklusive de blodkärl som förser själva aortan med blod, vasa vasorum. När SA förvärras genomgår vasa vasorum en hyperplastisk förtjockning av sina väggar, vilket begränsar blodflödet och orsakar ischemi i de yttre två tredjedelarna av aortaväggen. När de elastiska fibrerna är utsvultna på syre och näringsämnen blir de fläckvisa och de glatta muskelcellerna dör. Om sjukdomen fortskrider leder syfilitisk aortitis till ett aortaaneurysm. Sammantaget är tertiär syfilis en sällsynt orsak till aortaaneurysm. Syfilitisk aorta har blivit sällsynt i den utvecklade världen i och med tillkomsten av penicillinbehandlingar efter andra världskriget.

Syfilitisk aorta

Andra namn

SA

Aneurisma micótico de la arteria ilíaca izquierda.jpg

Aneurysm,en vanlig komplikation till SA

Specialitet

Kardiologi, Infektionssjukdomar

Symtom

Oftast inga

Komplikationer

Aneurysm

Utomatisk debut

40-55 år gammal, (första infektionen sker i allmänhet tidigare i livet)

Förklaringar

Treponema pallidum

Riskfaktorer

Oskyddad sex, hiv, narkotikamissbruk

Förebyggande

Kondomer, undvikande av narkotikamissbruk