Articles

Tecken och symtom på diabetes hos hundar

Diabetes hos hundar blir ett större problem än vad de flesta tror. På grund av den ökande förekomsten finns det några saker som du måste övervaka din hund för att veta om den kan ha hunddiabetes eller inte. Dessa symtom är inte specifika bara för diabetes, utan kan också signalera vissa andra hälsoproblem som kan behöva din uppmärksamhet. Som alltid, när du är osäker, besök din veterinär för att få en grundlig undersökning.

Hunddiabetes är ett tillstånd i det endokrina systemet som utlöses av brist på insulin, eller det kan också orsakas av kroppens oförmåga att reagera på detta hormon. Studier visar att 1 av 400 hundar kommer att utveckla diabetes. Detta tillstånd kan utvecklas som ett resultat av genetik, andra har det som en följd av andra sjukdomar som skadat bukspottkörteln, eller så kan det vara ett medfött tillstånd. Det har också visat sig att fetma kan vara en bidragande faktor.

Och även om hunddiabetes kan drabba alla hundraser, alla åldrar och kön, är tikar mer mottagliga och detta gäller särskilt när de blir 6-9 år gamla. Vissa raser är också mer benägna att drabbas av diabetes, särskilt beaglar, samojeder och terrier.

Det finns för närvarande inget riktigt botemedel mot diabetes. Det finns dock vissa behandlingar som kan ges för att hantera sjukdomen effektivt. Några av dem inkluderar administrering av insulininjektioner, oral medicinering och hantering av kost och motion. Din veterinär kan välja att använda någon av eller en kombination av dessa behandlingar.

Om du råkar märka att din hund har börjat dricka mer vatten än vad den normalt gör kan det vara en indikator på att den har diabetes. Hundar som dricker mer vatten än vanligt kan visa tecken på högt blodsocker och de försöker spola ut överskottet av glukos med vattnet. Med överdrivet vattendrickande följer överdriven urinering. Du kanske inte märker vattendrickandet, men du kan märka överdriven urinering. Om din hund uppvisar båda dessa symptom bör du kontakta din veterinär. Ju tidigare detta tillstånd diagnostiseras och hanteras, desto bättre för din hund.

Vill du veta hur du kan spara på diabetesbehandling? Klicka här

Om din hund verkar ha blivit slö och sover mer än normalt kan detta också vara ett tecken på höga blodsockernivåer. Om de inte rör sig lika mycket som de brukar göra är det stor chans att hunden också går upp i vikt. En annan sak som du bör hålla utkik efter är att hunden ständigt äter och är hungrig men går ner i vikt. Att hålla ett noggrant öga på ditt husdjurs vikt är ett sätt att förhindra att diabetes ens börjar.

Om din hunds andedräkt har börjat lukta sött i stället för den vanliga “hundandedräkten” som är normal för hundar, bör du vara ytterst orolig och ta den till veterinären omedelbart. Detta kan förvandlas till en fullfjädrad attack av ketoacidos, som är dödlig om den inte behandlas omedelbart. Om din hund darrar eller skakar utan anledning kan detta vara ett tecken på hypoglykemi, vilket är lågt blodsocker, och detta kan också vara lika farligt som högt blodsocker för din hund.

Upprepade urinvägsinfektioner kan också vara ett tecken på diabetes hos ditt husdjur och bör diskuteras med din veterinär. Det finns också det faktum att din hund kanske inte visar några av dessa symtom alls. Regelbundna blodprover och kontroller hos din veterinär ger dig inte bara sinnesro, utan fångar upp eventuella friska problem tidigt och behandlingarna kan påbörjas tidigare.

Som djurägare har vi ansvar för att se till att våra diabetiska hundar får rätt behandling så att tillståndet inte förvärras. Många komplikationer sker på grund av vårdslöshet från ägarens sida, därför måste vi till fullo förstå det ansvar som följer med att ta hand om en diabetisk hund. Detta börjar med att ha en grundläggande kunskap om vad diabetes hos hundar handlar om. Att kunna fastställa tecken och symtom på diabetes är också lika viktigt, för om vi inte kan identifiera dessa kommer vi inte att vara medvetna om att vår hund har det, och det kan vara för sent innan vi inser vad som pågår.

Reguljära besök hos veterinären kommer säkerligen att hjälpa, och det kommer att bli lättare för veterinären att övervaka din hund. Det finns många problem som är förknippade med diabetes hos hundar, men dessa kan undvikas om vi ser till att vår hund får rätt behandling så tidigt som möjligt. Detta är ytterligare en anledning för dig att lära dig mer om detta medicinska tillstånd.

När din hund får diagnosen diabetes är det viktigt att du förstår att detta inte är världens undergång för honom. Det kan hanteras och han kan fortfarande leva ett långt och fullvärdigt liv. Att ta hand om en hund med diabetes är kanske inte det lättaste i världen, men det går att göra.