Articles

Tomat, frukt eller grönsak?

Det är en fråga som används för att lura människor över hela landet: Är tomaten en frukt eller en grönsak? Botaniskt sett är det en frukt. Men juridiskt sett är den det inte. Och ursprunget till denna diskrepans ligger i ett fall från 1800-talet i Högsta domstolen som är så obskyr att många tomatexperter inte ens känner till det.

Enligt Florida Tomato Committee införde USA 1883 en skatt på 10 procent på importerade grönsaker, men inte på frukter. Högsta domstolen utfärdade detta tomatbeslut i ett mål som medlemmar av familjen Nix väckte mot Edward Hedden, uppbördsmannen i New Yorks hamn, för att få tillbaka de avgifter de lagt ut på att transportera tomater. Nixes stämde enligt tulltaxan från 1883, som krävde skatter på importerade grönsaker – men inte frukt.

I Högsta domstolens beslut gjorde domarna skillnad mellan vetenskap och vardag och medgav att tomater botaniskt sett tekniskt sett var frukter. Men i vardagslivet, beslutade de, var grönsaker något som “vanligtvis serveras vid middagen i, med eller efter soppan, fisken eller köttet … och inte, som frukter i allmänhet, som dessert”.

Så kom ihåg att på din nästa fest när du serverar din tomatpaj och en av dina gäster frågar “Är tomaten en frukt eller en grönsak?”. Du kan tryggt svara: “Juridiskt sett är det en grönsak, och allt började med en skatt.”

.