Articles

U.S. Embassy & Consulatesin Japan

Bortse från instruktionerna på blanketterna (med undantag av notiserna om federal skattelagstiftning och Privacy Act Statement) eftersom de är avsedda för ansökningar inom USA.S.

Utskrift av alla blanketter på vitt standardpapper (A4 eller laglig storlek), enkelsidigt.

*Observera: Du måste uppge ett socialförsäkringsnummer, om du har fått ett sådant, i enlighet med 22 U.S.C. 2714a och 22 C.F.R 51.60(f). Om du inte har något socialförsäkringsnummer måste du lämna in ett undertecknat intyg med följande formulering: “Jag intygar under ed enligt Förenta staternas lagar att följande är sant och korrekt: Jag har aldrig fått något socialförsäkringsnummer utfärdat av socialförsäkringsadministrationen.” Mer information finns i Vanliga frågor.

För vuxenpass

Första vuxenpasset
Fyll i online och skriv ut DS-11
Förnyelse av vuxenpasset
Fylls på-och skriv ut DS-82
Ersättning för förlorat/stulet/förstört pass DS-11
Uttalande om förlorat/stulet pass DS-64 (PDF 51KB)
Förändringar/korrigeringar (inom ett år)
Fyll i online och skriv ut DS-5504
Ersättning för pass i nödsituationer
Fyll i on-och skriv ut DS-5504

För minderårigas pass (under 16 år)

Första pass
Fyll i online och skriv ut DS-11
Förnyelse av pass för minderåriga
Fyll i online och skriv ut DS-11
Villkorsförklaring för utfärdande av pass för minderåriga DS-3053 (PDF 51KB)
Uttalande om särskilda familjeförhållanden DS-5525 (PDF 43KB)
Ersättning för förlorat/stulet/förstört pass DS-11
Uttalande om förlorat/stulet pass DS-64 (PDF 51KB)
Förändringar/korrigeringar (inom ett år)
Fyll i online och skriv ut DS-5504
Ersättning för pass i nödsituationer
Fyll i on-online och skriv ut DS-5504

Bortse från instruktionerna på blanketterna (utom notiserna om federal skattelagstiftning och Privacy Act Statement) eftersom de är avsedda för ansökningar inom USA.S.

Utskrift av alla blanketter på vitt standardpapper (A4 eller laglig storlek), ensidigt.