Articles

Uranus i Kräftan

Mysteriösa och avlägsna planeter har alltid fascinerat människor. Vi har på olika sätt försökt förstå universum och se hur allt som händer där ute påverkar vårt liv på jorden.

En av mänsklighetens ständiga frågor, som fortfarande är obesvarad, handlar om livet i kosmos, livet på någon annan planet. Vi har alltid varit fascinerade av dessa omätliga utrymmen, miljontals ljusår bort.

En viss disciplin, en pseudovetenskap, sysslar med något annat. Astrologi, en gammal “vetenskap om stjärnorna” har försökt tolka betydelser av planetrörelser sedan civilisationens första dagar. Den kopplar samman planetarisk påverkan med människors liv.

Astrologin är ett komplext och seriöst tillvägagångssätt för att förstå livet och dess koppling till de mystiska fjärran rymderna, oavsett vad man kan tycka om det.

Det finns olika sorters astrologi, för att säga så, som utvecklats i olika delar av världen. De delar alla samma huvudtanke; kosmos och planeter påverkar direkt människors öden och formar till och med deras personlighet. Några av de största astrologiska systemen är till exempel vedisk och kinesisk astrologi och naturligtvis västerländsk astrologi, som är det som vi riktar vår uppmärksamhet mot.

Västerländsk astrologi observerar solsystemets tio planeter, inklusive solen och månen. Den placerar dem i zodiakcirkeln och analyserar noggrant aspekter som alla element skapar sinsemellan. Det finns andra element förutom planeter, det finns också astrologiska hus och alla dessa skapar en unik bild och ett unikt horoskop. Horoskopet levereras från ett födelsehoroskop.

Ett födelsehoroskop är en grafisk representation av alla element som nämns en bild av himlen, tagen vid tidpunkten för någons födelse. Det är ett födelsekarta i födelseastrologi och det ger ett detaljerat personligt horoskop.

Hur som helst kan astrologiska analyser och horoskop levereras även för växter och djur, hela nationer och länder. Detta är bra att veta.

Natalastrologi är dock det som intresserar flest människor. Vi vill alla veta vad ödet har i beredskap för oss.

Vi kommer att leva lyckligt, kommer vi att nå stora yrkesmässiga framgångar, kommer vi att gifta oss och skaffa barn, kommer vi att vara lyckliga och hur är det med våra närmaste och kära? Detta är vad de flesta människor frågar en astrolog.

Han eller hon skulle dock inte ge dig några raka svar. För det mesta är det du som formar ditt eget öde. Ditt horoskop berättar om alla möjliga saker, ditt födelsehoroskop berättar om dina personlighetsdrag, ditt temperament och din karaktär.

Alla uppgifter hjälper dig att få en mycket bättre insikt i dig själv, som person, och i givna omständigheter.

Uranus och horoskop

En del av den information som ett födelsehoroskop avslöjar är planeternas positioner. Detta betyder naturligtvis inte mycket för dig, om det inte tolkas av en astrolog som besitter stor kunskap om astrologiska planeter i sin helhet.

Låt oss tala om en särskild planet, Uranus, en av de transpersonella planeterna. Uranus är en modern planet, som upptäcktes i slutet av 1700-talet och den var inte känd i astrologins tidigaste dagar.

Astrologisk planet Uranus representerar allt som är motsatsen till det vardagliga och vanliga, allt excentriskt och nyskapande, originellt.

Uranus symboliserar nyskapande och revolutionära idéer, vändningar, uppror, plötsliga kursändringar, omvandling, överraskande händelser och geniala idéer. Många skulle säga att Uranus kan göra en antingen till ett geni eller en komplett galning; den tunna är linjen mellan de två.

Det beror naturligtvis på vilken plats Uranus tar i ditt födelsehoroskop.

Uranus reser runt solen i något mindre än ett århundrade, i termer av jordiska år. Det är en lång resa på åttiofyra år, för att vara exakt. Den ändrar långsamt sin position i zodiaken; Uranus intar ett zodiaktecken i sju år.

Astrologiskt sett innebär det att Uranus påverkar hela generationer, eftersom alla människor som föds under den perioden på sju år med största sannolikhet kommer att ha Uranus i samma zodiaktecken.

Även om det ibland hävdas att Uranus inte påverkar en individ särskilt mycket, eftersom det definitivt inte är en personlig planet, som Merkurius, Venus, Mars, solen och månen (ja, de två sistnämnda är upptagna som planeter i astrologin), skulle vi säga att dess effekt inte är helt försumbar.

Finalt sett medför Uranus ganska skakande förändringar som definitivt påverkar mänskligheten som helhet, men alla sådana förändringar skulle också påverka en individ.

Uranus är härskare över det elfte astrologiska huset, det som är relaterat till alla typer av framgångar relaterade till ens karaktär. Elfte huset är huset för vänskap och alla slags relationer med människor.

Det är förknippat med romantisk kärlek, särskilt platonisk typ av kärlek. Det är huset för humanitärt samvete, sympati och hjälp. Det är relaterat till vårt nervsystem, intresseområden, framsteg, alla typer av inkomster, förmågan att tjäna pengar och gå framåt.

Det sjunde huset andas den frihetliga energin från dess härskare Uranus. Det representerar öppenhet mot oväntade och oförutsägbara situationer i livet och ens förmåga att förstå och acceptera dem. Detta är fältet för den renaste formen av frihet, lycka, men också utmaningar och prövningar.

Allt detta är nära förknippat med den frigörande och vilda energin hos innovatören Uranus. Uranus är en modern planet och dess energi förknippas därför med allt modernt och progressivt.

Att ha Uranus i ett visst stjärntecken i ditt födelsehoroskop är viktigt att förstå. Hur den kommer att manifestera sig beror i hög grad på aspekter och av alla andra element i ditt födelsehoroskop, särskilt dina mest personliga egenskaper och ditt temperament. Uranus anses vara en kosmisk transformator.

Det är revolutionens planet och allt nytt, originellt och innovativt. I modern astrologi förknippas Uranus till exempel med revolutionära tekniska idéer.

Uranus formar nya idéer, inom livets alla områden. I allmänhet ändrar Uranus perspektiv, attityder, synsätt. Den regerar över vattumannens tecken; dess natur är frihetlig och humanitär.

Uranus lägger tonvikt på mänskliga rättigheter, frihet och humanitära idéer totalt sett. Den öppnar nya horisonter, väcker nya sätt att tänka, utmanar dig och får dig att våga göra saker som du bara kunde föreställa dig. Vi skulle kunna säga att det på sätt och vis är en framstegsplanet.

I ens födelsehoroskop påverkar Uranus direkt intellektet och ens känsla av unikhet och originalitet. Uranus söker alltid efter maktpositioner och bryter alla band; Uranus accepterar inte begränsningar och restriktioner, eftersom dess energi är plötslig, genombrottsenergi, vild och otyglad.

Den kan medföra stora förändringar på ett globalt plan, men också i en individs liv.

Vi har gått in i Uranus i Taurus tidsålder, så du kan ta reda på mer om hur det här kommer att påverka hela mänskligheten och vår värld, samt människor med särskilda födelsestjärntecken. Idag pratar vi om Uranus i Kräftan.

Vi ska försöka ta reda på hur människor med Uranus i Kräftan är och hur denna speciella astrologiska kombination kan påverka ens liv.

Uranus i Kräftan – Allmänt

Uranus i Kräftan påverkar definitivt den känslomässiga sidan hos dessa individer. Personer med Uranus i Kräftan i ett födelsehoroskop har en mycket aktiv och rik fantasi och de är utpräglat kreativa.

De har ovanliga intressen och hobbies, mestadels konstnärliga eller pedagogiska till sin natur; de är inte extrema när det gäller fysiska prestationer.

De är otroligt känsliga och deras humör skiftar dramatiskt. Kräftan är det tecken som kännetecknas av djupa känslor och känslomässig sårbarhet. Uranus i Kräftan gör att dessa personer är mycket känsliga för förändringar, i känslomässiga termer.

De har tendens till dramatiska reaktioner och de är mer känsliga för plötsliga förändringar i allmänhet.

Människor med Uranus i Kräftan är mer inriktade på sig själva. Kräftans tecken indikerar en familjeperson som är inriktad på andras behov; Uranus i Kräftan förändrar denna natur och gör dem mer individuella, mer självmedvetna och öppna för förändringar av deras traditionella inställning till framför allt familjefrågor. De för med sig innovationer i traditionella uppfattningar om familjeliv.

Uranus Kräftan människor observerar saker och ting från ett djupt psykologiskt perspektiv. De har en naturlig benägenhet till mysticism och fatalism. Uranus i Kräftan väcker ens behov av att uppleva något annorlunda, särskilt på ett andligt och känslomässigt sätt.

Impression är något som de är upprymda av, så de gillar att resa till avlägsna, ovanliga platser.

De här människorna är av rebellisk natur i termer av att de inte passar bra in i samhället; de känner alltid att de inte hör hemma i en större grupp av människor. De känner att ingen förstår dem.

Hursomhelst har de en fantastisk intuition och de känner omedelbart igen andra med liknande intressen som deras egna. De har inga problem med att inleda samtal och skapa kontakt med sådana människor.

Uranus Cancer tänker dock alltid gott om människor och deras djupt känslomässiga natur är också djupt humanitär. Även om de inte passar in i gemenskapen känner de att det är så här saker och ting är menade att vara och de klandrar aldrig andra för att de inte får dem särskilt bra.

De är empatiska och de älskar i allmänhet människor; de älskar idén om mänskligheten och mänskligheten som helhet.

Goda egenskaper

Människor som har Uranus i Kräftan i sitt födelsehoroskop präglas av många positiva egenskaper.

De är känslomässiga av naturen och den här kombinationen gör dem till tillgivna, medkännande och mycket generösa människor. De är också insiktsfulla och skulle alltid försöka förstå andra.

Vad som också är mycket viktigt är att de har god känsla för vikten av självständighet och självtillit.

De betraktar sig själva som unika och annorlunda än andra på en djupt känslomässig och andlig nivå. De passar inte in i massor och de har vanligtvis få mycket nära vänner.

Hursomhelst är det troligt att de förbindelser som de knyter kommer att vara permanenta. Uranus Kräftmänniskor är excentriska när det gäller idéer om hem och familj. De lyssnar på sin otroligt goda intuition.

Intuitionen är deras bästa och värsta del, just för att den sällan sviker dem.

Å ena sidan räddar den dem från att fatta dåliga beslut och från att umgås med dåliga människor. De kan använda sin intuition inte bara till sin egen fördel utan även till hela samhällets fördel.

Å andra sidan kan den göra dem nervösa och ängsliga, eftersom de kan se skrämmande möjligheter som andra är helt omedvetna om och därför inte är rädda.

Skadliga egenskaper

Som vi har nämnt kan Uranus Cancers bli mycket osäkra, trots att de är självständiga och generellt sett självtillförlitliga människor.

Ibland känner de sig som om ingen förstår dem, och för det mesta stör det dem inte så mycket. Men när det gäller möjligheter som de ser och som andra inte ser, känner de sig desperata eftersom ingen tror på dem.

Människor tenderar att missförstå Uranus Cancers och ta dem för galningar, drömjägare, de som lever efter vindens ljud eller solens strålar.

De verkar vilse i sina fantasier och många skulle beskriva dem som drömmare. De känner faktiskt saker och ting annorlunda än de flesta människor, så de förblir ofta missförstådda.

De kan bli avskräckta av detta, om scenarier där deras åsikter och visioner förkastas och tas för givna upprepas alltför ofta. De börjar dra sig tillbaka i sitt skal och blir mer och mer osäkra.

Det är en mycket dålig sak att göra, eftersom de har mycket potential som inte används.

Uranus i Kräftemannen

Uranus Kräftemannen är särskilt en känslig individ, känslig och emotionell. Han är mer känslomässigt känslig än de flesta av zodiakens män.

Uranus för med sig revolutionära idéer och plötsliga förändringar, så hans humör är också föränderligt och alla sorters yttre faktorer påverkar honom lätt. Han är insiktsfull och intuitiv.

Detta för honom till briljanta lösningar på problem och till fantastiska idéer som kan göra honom framgångsrik.

Det hjälper honom också att hitta sin sanna kärlek, någon som är lika intuitiv och ovanlig som han är.

Det finns dock en stor risk att bli osäker och överkänslig.

Uranus i Kräftan kvinna

Uranus Kräftan kvinna är öppen och särskilt inriktad på att göra förändringar i sin egen uppfattning om familjeliv och romantisk kärlek. Hon är spontan och en djupt förnuftig personlighet.

Kärlek betyder mycket för henne, vilket innebär en romantisk typ av kärlek. Hon har originella idéer om hur hon kan förbättra sitt eget familjeliv och göra det trevligt.

Denna kvinna är kreativ och fantasifull. Hon söker en man som förstår hennes passioner och delar hennes idéer och perspektiv på världen.

Likt sin motsvarighet har hon god intuition och kan känna igen individer som liknar henne själv och knyta starka band med sådana.

Sammanfattning

Uranus i Kräftan formar en excentrisk och ovanlig personlighet som inte passar bra in i gängse samhällsstandarder.

Dessa intuitiva och insiktsfulla personer är dock kapabla att bära sin börda av individualism.

Å andra sidan finns det en mycket liten skillnad mellan graden av att bli sedd som “besvärlig” som de kan tolerera och den punkt där de känner sig obekväma med det.