Articles

Uránusz a Rákban

A titokzatos és távoli bolygók mindig is lenyűgözték az embereket. Különböző módon ösztönöztünk arra, hogy megpróbáljuk megérteni az univerzumot, és megnézzük, hogy mindaz, ami odakint történik, hogyan befolyásolja a földi életünket.

Az egész emberiség egyik állandó, de még mindig megválaszolatlan kérdése az élet a kozmoszban, az élet valamilyen más bolygón. Mindig is izgattak bennünket ezek a mérhetetlen, fényévmilliókra lévő terek.

Egy bizonyos tudományág, egy áltudomány, valami mással foglalkozik. Az asztrológia, a csillagok ősi “tudománya” a civilizáció első napjai óta próbálja értelmezni a bolygók mozgásának jelentéseit. Összekapcsolja a bolygók befolyását az emberek életével.

Asztrológia egy összetett és komoly megközelítés az élet megértésére és annak kapcsolatára azokkal a titokzatos távoli terekkel, függetlenül attól, hogy mit gondolunk róla.

Asztrológiának, hogy úgy mondjam, különböző fajtái alakultak ki a világ különböző részein. Mindegyiknek ugyanaz a fő gondolata; a kozmosz és a bolygók közvetlenül befolyásolják az emberek sorsát, és még a személyiségüket is formálják. A legnagyobb asztrológiai rendszerek közé tartozik például a védikus és a kínai, és természetesen a nyugati asztrológia, amelyre most a figyelmünket fordítjuk.

A nyugati asztrológia a Naprendszer tíz bolygóját figyeli, köztük a Napot és a Holdat. Elhelyezi őket az állatövi körben, és gondosan elemzi az összes elem által egymás között létrehozott aspektusokat. A bolygókon kívül vannak más elemek, vannak asztrológiai házak is, és ezek mindegyike egyedi képet és horoszkópot alkot. A horoszkópot a születési horoszkópból kapjuk.

A születési horoszkóp az összes említett elem grafikus ábrázolása az égbolt képe, amelyet valaki születése idején készítettek. Ez a születési horoszkóp a születési asztrológiában, és részletes, személyre szabott horoszkópot ad.

Asztrológiai elemzések és horoszkópok azonban akár növényekre és állatokra, egész nemzetekre és országokra is szállíthatók. Ezt jó tudni.

A születési asztrológia azonban a legtöbb embert érdekli. Mindannyian szeretnénk tudni, hogy mit tartogat számunkra a sors.

Boldogan fogunk élni, nagy szakmai sikereket érünk el, megházasodunk és gyerekeink lesznek, boldogok leszünk, és mi lesz a legközelebbi és legkedvesebb szeretteinkkel? Ezt kérdezik a legtöbben egy asztrológustól.

Ő azonban nem adna egyenes választ. Többnyire te magad alakítod a saját sorsodat. A horoszkópod mindenféléről árulkodik, a születési horoszkópod pedig a személyiségjegyeidről, a temperamentumodról és a jellemedről.

Minden információ segít abban, hogy sokkal jobb rálátásod legyen önmagadra, mint személyre, és az adott körülményekre.

Uránusz és horoszkóp

A születési horoszkóp által feltárt információk közül néhány a bolygók helyzete. Ez persze nem sokat jelent számodra, ha nem egy olyan asztrológus értelmezi, aki nagy tudással rendelkezik az asztrológiai bolygók összességéről.

Beszéljünk egy konkrét bolygóról, az Uránuszról, az egyik transzperszonális bolygóról. Az Uránusz modern bolygó, a tizennyolcadik század végén fedezték fel, és az asztrológia legkorábbi napjaiban még nem ismerték.

Asztrológiai bolygó Uránusz mindent képvisel, ami a hétköznapi és megszokott ellentéte, mindent, ami excentrikus és újító, eredeti.

Az Uránusz az újító és forradalmi ötleteket, a fordulatokat, a lázadást, a hirtelen irányváltásokat, az átalakulást, a meglepő eseményeket és a zseniális ötleteket jelképezi. Sokan azt mondanák, hogy az Uránusz zsenivé vagy teljesen őrültté tehet valakit; a kettő között vékony a határ.

Ez persze attól függ, hogy az Uránusz milyen helyet foglal el a születési horoszkópban.

Az Uránusz földi éveket tekintve valamivel kevesebb, mint egy évszázadig kering a Nap körül. Ez egy hosszú út, egészen pontosan nyolcvannégy év. Lassan változtatja a helyzetét az állatövben; az Uránusz hét éven át foglal el egy állatövi jegyet.

Asztrológiai szempontból ez azt jelenti, hogy az Uránusz egész generációkat érint, mert minden embernek, aki ebben a hétéves időszakban születik, nagy valószínűséggel ugyanabban az állatövi jegyben lesz az Uránusz.

Bár néha azt állítják, hogy az Uránusz nincs nagy hatással az egyénre, hiszen határozottan nem személyes bolygó, mint a Merkúr, a Vénusz, a Mars, a Nap és a Hold (igen, az utóbbi kettő bolygóként szerepel az asztrológiában), mégis azt mondanánk, hogy hatása nem teljesen elhanyagolható.

Az Uránusz végül is meglehetősen megrázó változásokat hoz, amelyek mindenképpen hatással vannak az emberiség egészére, de minden ilyen változás hatással lenne az egyénre is.

Az Uránusz a tizenegyedik asztrológiai ház uralkodója, azé, amelyik mindenféle, a jellemmel kapcsolatos sikerhez kapcsolódik. A tizenegyedik a barátság és az emberekkel való mindenféle kapcsolat háza.

A romantikus szerelemhez kapcsolódik, különösen a plátói szerelemhez. Ez a humanitárius lelkiismeret, a szimpátia és a segítségnyújtás háza. Az idegrendszerünkkel, az érdeklődési területeinkkel, a haladással, mindenféle jövedelemmel, a haszonszerzés és az előrehaladás képességével áll kapcsolatban.

A tizenegyedik ház az uralkodója, az Uránusz szabadelvű energiáját leheli. A váratlan és kiszámíthatatlan élethelyzetek iránti nyitottságot, valamint a megértés és elfogadás képességét jelképezi. Ez a szabadság legtisztább formájának, a szerencsének, de a kihívásoknak és próbatételeknek is a terepe.

Mindez szorosan kapcsolódik az újító Uránusz felszabadító és vad energiájához. Az Uránusz modern bolygó, ezért energiája mindenhez kapcsolódik, ami modern és haladó.

Azt, hogy az Uránusz adott csillagjegyben van a születési horoszkópodban, fontos megérteni. Az, hogy hogyan fog megnyilvánulni, nagyban függ az aspektusoktól és az összes többi elemtől a születési horoszkópodban, különösen a legszemélyesebb vonásaidtól és a temperamentumodtól. Az Uránuszt kozmikus átalakítónak tartják.

A forradalom és minden új, eredeti és innovatív dolog bolygója. A modern asztrológiában az Uránuszt például a forradalmi technológiai ötletekkel hozzák összefüggésbe.

Az Uránusz új ötleteket formál, az élet minden területén. Általában az Uránusz megváltoztatja a perspektívákat, a hozzáállásokat, a nézőpontokat. A Vízöntő jegyében uralkodik, természete szabadelvű és humanitárius.

Az Uránusz összességében az emberi jogokra, a szabadságra és a humanitárius eszmékre helyezi a hangsúlyt. Új távlatokat nyit meg, új gondolkodásmódot ébreszt, kihívások elé állít, és olyan dolgokra is rávesz, amiket eddig csak elképzelni tudtál. Mondhatnánk, hogy bizonyos értelemben a haladás bolygója.

A születési horoszkópban az Uránusz közvetlenül befolyásolja az intellektust, az egyediség és az eredetiség érzését. Az Uránusz mindig hatalmi pozíciókat keres, és minden kötöttséget felbont; az Uránusz nem fogad el korlátokat és korlátozásokat, mert energiája hirtelen, áttörő energia, vad és szabadjára engedett.

Nagyszabású változásokat hozhat globális tervben, de az egyén életében is.

A Bika Uránusz korszakába léptünk, így többet megtudhatsz arról, hogyan hat ez az egész emberiségre és a világunkra, valamint az egyes szülött csillagjegyek embereire. Ma az Uránusz a Rákban áll.

Megpróbáljuk kideríteni, milyenek azok az emberek, akiknek az Uránusz a Rákban áll, és hogyan befolyásolhatja ez a különleges asztrológiai kombináció az ember életét.

Uránusz a Rákban – általános információk

Az Uránusz a Rákban mindenképpen hatással van ezeknek az embereknek az érzelmi oldalára. Azok az emberek, akiknek az Uránusz a Rákban áll a születési horoszkópjukban, nagyon aktív és gazdag képzelőerővel rendelkeznek, és kifejezetten kreatívak.

Szokatlan érdeklődési körük és hobbijaik vannak, többnyire művészi vagy oktatási jellegűek; a fizikai teljesítmény szempontjából nem szélsőségesek.

Hihetetlenül érzékenyek, és a hangulatuk drámaian változik. A Rák az a jegy, amelyet mély érzelmek és érzelmi sebezhetőség jellemez. Az Uránusz a Rákban teszi ezeket az embereket érzelmi szempontból nagyon érzékennyé a változásokra.

Drámai reakciókra hajlamosak, és általában érzékenyebbek a hirtelen változásokra.

A Rákban álló Uránusszal rendelkező emberek inkább önmaguk felé orientáltak. A Rák jegye családos, mások szükségleteihez igazodó embert jelez; az Uránusz a Rákban megváltoztatja ezt a természetet, és egyénibbé, öntudatosabbá teszi az embereket, és nyitottá teszi őket különösen a családi ügyekhez való hagyományos hozzáállásuk megváltoztatására. Újításokat hoznak a családi életről alkotott hagyományos elképzelésekben.

Az Uránusz Rák-emberek mélyen pszichológiai szemszögből szemlélik a dolgokat. Természetes hajlamuk van a miszticizmusra és a fatalizmusra. Az Uránusz a Rákban felébreszti az emberben azt az igényt, hogy valami mást tapasztaljon meg, különösen spirituális és érzelmi értelemben.

Az impresszió az, ami izgatja őket, ezért szívesen utaznak távoli, szokatlan helyekre.

Ezek az emberek lázadó természetűek abból a szempontból, hogy nem illeszkednek jól a közösségbe; mindig úgy érzik, hogy nem tartoznak bele egy nagyobb embercsoportba. Úgy érzik, hogy senki sem érti meg őket.

Mindemellett elképesztő intuícióval rendelkeznek, és azonnal felismernek másokat, akiknek hasonló az érdeklődési körük, mint az övék. Nem okoz nekik gondot beszélgetést kezdeményezni és kapcsolatot teremteni az ilyen emberekkel.

Az Uránusz Rákok azonban mindig jót gondolnak az emberekről, és mélyen érzelmes természetük mélyen humanitárius is. Még ha nem is illeszkednek be a közösségbe, úgy érzik, hogy a dolgoknak így kell lenniük, és soha nem hibáztatnak másokat azért, hogy nem kapják meg őket nagyon.

Empatikusak, és általában szeretik az embereket; szeretik az emberiség és az emberiség egészének gondolatát.

Jó tulajdonságok

Azokat az embereket, akiknek a születési horoszkópjában az Uránusz a Rákban áll, számos pozitív tulajdonság jellemzi.

A természetüknél fogva érzelmesek, és ez a kombináció gyengéd, együttérző és nagyon nagylelkű emberekké teszi őket. Emellett éleslátóak, és mindig igyekeznének megérteni másokat.

Az is nagyon fontos, hogy jó érzékük van a függetlenség és az önállóság fontosságához.

Mély érzelmi és spirituális szinten egyedinek és másoktól különbözőnek tartják magukat. Nem illeszkednek tömegekbe, és általában kevés nagyon közeli barátjuk van.

Az általuk kialakított kapcsolatok azonban nagy valószínűséggel tartósak lesznek. Az Uránusz Rák emberek különcök, ha az otthonról és a családról alkotott elképzelésekről van szó. Hihetetlenül jó megérzéseikre hallgatnak.

A megérzésük a legjobb és a legrosszabb részük, pontosan azért, mert ritkán hagyja cserben őket.

Egyrészt megóvja őket a rossz döntésektől és attól, hogy rossz emberekkel kerüljenek kapcsolatba. Az intuíciójukat nemcsak a saját hasznukra, hanem az egész közösség javára is tudják használni.

A másik oldalon viszont idegessé és szorongóvá teheti őket, mert képesek meglátni olyan rémisztő lehetőségeket, amelyekkel mások egyáltalán nincsenek tisztában, és ezért nem ijednek meg.

Rontó tulajdonságok

Mint említettük, az Uránusz Rákok nagyon elbizonytalanodhatnak, annak ellenére, hogy független és általában magabiztos emberek.

Néha úgy érzik, hogy senki sem érti meg őket, és ez nagyrészt nem is zavarja őket annyira. Amikor azonban olyan lehetőségekről van szó, amelyeket ők látnak, mások pedig nem, akkor kétségbeesettnek érzik magukat, mert senki sem hisz nekik.

Az emberek hajlamosak félreérteni az Uránusz Rákokat, és őrülteknek, álomhajhászoknak nézik őket, olyanoknak, akik a szél zúgása vagy a nap sugarai szerint élnek.

A fantáziájukban elveszettnek tűnnek, és sokan álmodozóknak mondanák őket. Valójában másképp éreznek dolgokat, mint az emberek többsége, ezért gyakran meg nem értettek maradnak.

Ez elkedvetlenítheti őket, ha túl gyakran ismétlődnek olyan forgatókönyvek, amelyekben véleményüket és elképzeléseiket elutasítják és természetesnek veszik. Elkezdenek visszahúzódni a burokba, és egyre bizonytalanabbá válnak.

Ez nagyon rossz dolog, mert rengeteg potenciál van bennük, amit nem használnak ki.

Uránusz a Rák emberben

A Rák ember különösen érzékeny egyéniség, érzékeny és érzelmes. Érzelmileg érzékenyebb, mint a legtöbb állatövi férfi.

Az Uránusz forradalmi ötleteket és hirtelen változásokat hoz, ezért a hangulata is változékony, és mindenféle külső tényező könnyen hat rá. Éleslátó és intuitív.

Ez zseniális problémamegoldásokhoz és elképesztő ötletekhez juttatja, amelyek sikeressé tehetik.

Ez segít neki abban is, hogy megtalálja az igaz szerelmet, aki ugyanolyan intuitív és szokatlan, mint ő maga.

Nagy a veszélye azonban, hogy bizonytalanná és túlérzékennyé válik.

Uránusz a Rák nőben

A Rák nő nyitott gondolkodású és különösen arra irányul, hogy változtasson a saját felfogásán a családi élet és a romantikus szerelem terén. Spontán és mélyen érzékeny személyiség.

A szerelem nagyon sokat számít neki, ami a romantikus típusú szerelmet jelenti. Eredeti ötletei vannak arra vonatkozóan, hogyan javíthatná a saját családja életét, és hogyan tehetné azt élvezetessé.

Ez a nő kreatív és fantáziadús. Olyan férfit keres, aki megérti a szenvedélyeit, és osztja az elképzeléseit és a világról alkotott nézeteit.

A párjához hasonlóan jó intuícióval rendelkezik, és képes felismerni a hozzá hasonló egyéneket, és erős kötelékeket kötni az ilyenekkel.

Összefoglaló

A Rákban álló Uránusz különc és szokatlan személyiséget formál, aki nem illik bele az általános társadalmi normákba.

Ezek az intuitív és éleslátó emberek azonban képesek viselni az individualizmus terhét.

Másrészt nagyon kicsi a különbség aközött, hogy milyen mértékben képesek elviselni, ha “esetlennek” tartják őket, és milyen mértékben érzik magukat kényelmetlenül emiatt.